Tuesday, May 16, 2017

Uppväcka till Avund

Rom 11:19 Jag frågar då vidare: Har Israel kanhända inte
förstått det? Redan Moses säger:
”Jag ska uppväcka er avund mot ett folk som inte är ett
folk; mot ett hednafolk utan förstånd ska jag reta eder till
vrede.”

Ibland ger Gud stort ljus över ett väldigt begränsat bibel-
citat, som när jag nu läste ovanstående bibelvers. I detta
fall stöds mitt resonemang av övrig skrift.

Bibelstället ger vid handen att Gud själv ska uppväcka
Israel till avund mot den kristna församlingen. Det är
hans sätt att nå dem. Gud når andra genom oss.
Hur ska de bli avundsjuka - om vi inte älskar i handling.

Det betyder att vi har en oerhörd kallelse som kristen
församling att stå upp för den judiska nationen och folket
i dess trångmål, den kallelsen finns bl a beskriven profetiskt
i hela Esters bok (drottning Ester..) och även Ruts bok,
som jag skrivit om flera gånger i denna blogg och postat
om och om igen...

Den kristna församlingen och Israel delar en ödes-
gemenskap. Satan hatar dessa två profetiska folk. Jesus
kom till juden i första hand - säger faktiskt bibeln. Det
judisk folket skulle sedan sprida evangeliet.

Nu blev det istället lite omvänt, och vi hednakristna, oäkta
grenar inympade i det äkta olivträdet, lever fortfarande i det
som kallas för hedningarnas tidsålder. Men snart går världen
in i den sista Danielveckan (7 år), då Gud på ett speciellt
sätt kommer att handla med Israel igen. Han har redan
placerat dem på plats geografiskt, det största profetiska
tidstecknet i vår tid.

Världens orättfärdiga nationer kommer då vända sig mot
Israel, vi kommer att få se det mer och mer. Inför detta
scenario måste det finnas ett folk i folken (ett folk som inte
är ett folk..), de kristna, som ser Israels profetiska kallelse
i skriften, som ser hur aposteln Paulus i Romarbrevet
önskar sig t o m evigt förlorad om han kunde hjälpa sina
judiska landsmän till tro. Kristna som tar upp sin kallelse
för det folk som Gud först betrodde med sitt löftesord,
och vars kallelse kvarstår - Gud ångrar inte kallelser.

Var finns de i den kristna församlingen som är öppna för
att ta emot uppenbarelse över Guds kallelse idag vad gäller
att välsigna Israel och vara ett trosvittnesbörd i kärlek
för dem?

-----------------------------------------------

Läs här hela Romarbrevet 11, NTs viktigaste kapitel i ämnet.
Notera att undervisningen om Israel finns nedlagt just i ett
så viktigt brev som Romarbrevet. Ämnet genomsyrar faktiskt
hela Romarbrevet och ska helt enkelt inte kunna undgå en
kristen ledare eller lekman som läser sin bibel.
http://www.bibeln.se/las/1917/rom#q=Rom+11No comments:

Post a Comment