Sunday, September 30, 2018

The Book of Esther and Endtimes

Björn Hellman: The Book of Esther and Endtimes: The story in the book of Esther in the Old Testament is set approximately in 480 BC. King Ahasuerus reigns a kingdom that stretches fr...

Saturday, September 29, 2018

Gud vill något nytt med Sverige

Denna sång, detta bibelord,
bubblade upp inom mig idag
på en lunchpromenad;

Profeten Joel 2:21
"Frukta inte, du land,
utan fröjda dig och gläds,
för stora ting har HERREN
tagit sig för!"
-----------------------

Gud har tänkt något gott för
vårt land, han har hört
bedjarnas suckar och böner
över tillståndet i landet.

Sverige är mitt uppe i en
miniatyrsituation av vad som
skett och sker i USA.
En samling politiska ledare
som uppträder som yra höns
och bråkar om saker i sand-
lådan. Och med mycket ego-
istiska och även illvilliga motiv.
Inte folkets bästa för ögonen.

Minst yr är - Jimmie Åkesson.
Där en tydlig likhet med USA
och, nu president, Trump.
Trump är oftast glasklar i sina
till synes impulsiva beslut.

I Amerika hade ett degenerat
demokratparti med Obama i
spetsen nästan fört nationen
bortom räddning vad gäller
rätt och sanning. En anti-
kristlig ande var under ut-
bredande.

I Sverige har ett socialdemo-
kratiskt parti för några hundra
mer i plånboken fört nationen
till en rand där Gud inte längre
kan välsigna & skydda landet.
Israelfientligheten har tilltagit
mycket kraftigt de sista 4 åren
genom socialdemokratins
försorg.

Gud vill något nytt för Sverige,
jag tror det finns ett beslut i
himlen. Vi har 3-4 generationer
i landet som inte har fått höra
evangelium om Jesus.

Gud har talat till mig personlig-
en på flera olika sätt vid olika till-
fällen om vad han vill för landet.
Han är missnöjd med hur landet
har skötts av den etablerade
politikerkåren, och av dem som
har haft möjlighet att styra om
vem som regerar, men som har
underlåtit det - av köttsliga
egoistiska motiv och av an-
seende till person.

Jag har lite svårt glömma det jag
var med om för nån månad sen;
Jag la ut ett Youtubeklipp som
handlade om en konstnär som
målade politiska motiv. Han
hade målat ett riktigt konstverk
föreställande president Trump,
med många olika intressanta
symbolismer, signifikativa för
Trump, i tavlan. Man kunde gå
på upptäcksfärd i tavlan.

Alldeles efter jag lagt ut detta
klipp på Facebook, så råkade
jag komma att lyssna på ett
valtal av Jimmie Åkesson från
Sölvesborg. SVT var där och
filmade. Några dagar innan
hade Ebba och övriga parti-
ledare svurit trohet mot RFSL
och lyft Pridefanan i höjden,
och lovat dyrt och heligt att
inte samarbeta med SD. Åkes-
son "fick inte vara med, då
han var homofob" som de ut-
tryckte det, han var skämtsamt
representerad av en grå
tråkig elefant på scenen.

Nu, i valtalet, delade Jimmie att
han läst på om elefantens
roll inom kulturer och religioner,
och det vara bara positiva
saker elefanten stod för. Och,
sa Jimmie, inom kristen tro står
elefanten som symbol för att
Kristus söndertrampade
ormens, satans, huvud. Detta
sa han i SVT inför hela Sverige!

När jag lyssnat klart och var
riktigt upprymd över Åkessons
frimodiga anförande, och strax
kollade in mitt Facebookkonto,
så såg jag att jag hade fått en
positiv kommentar på mitt in-
lägg om Trump, och tavlan med
Trump. En kvinna skrev; ser
du också att Trump står med
sin fot på ormens huvud!!
Den detaljen hade jag missat
i tavlan.

Opinionen inom allianspartierna
är nu sådan att:
ca 90% av KDs väljare vill sam-
arbeta med SD.
ca 75% av Ms väljare vill sam-
arbeta med SD.
ca 55% av Ls väljare vill sam-
arbeta med SD.

Det behövs kraftiga DÖ-krafter
för att trampa ner väljarstödet
och gå i OK med vänstern, allt
för att stå emot samarbetet med
Björn Söders SD, han som nu
motionerat till Riksdagen om att
erkänna Jerusalem.

Gud vill göra något radikalt
i Sverige så som han gjort i USA.
Det är fortfarande upp till
bedjarna i landet att lyfta vår
nation och vårt folk inför Gud,
för att Guds vilja ska bryta
igenom. Var frimodig, och tala
ut i den andliga världen det
du vill se i din nation, och be-
fall det att komma till stånd -
I JESU NAMN - och lev samtidigt
i frimodig omvändelse i ditt
eget liv

/Björn Hellman


Thursday, September 27, 2018

EUs symboler i Bryssel

EU-symbolen utanför högkvarteret i
Bryssel, är som tagen ur Uppenbarelse-
boken kapitel 17, se här i länken;

http://signsofthelastdays.com/archives/europe-rides-the-beast-official-eu-symbols-tells-us-what-the-elite-plan-to-do-to-all-of-humanity


Och EUs kontor i Strasbourg är byggt
som ett ej färdigbyggt Babels torn - det
torn som byggdes när alla folk skulle
komma samman för att bygga ett
världsrike i uppror mot Gud..;
Bildresultat för EU Babels torn

Varför är det så här? Är det slump?
Mitt problem är att jag tror inte på
slump, och jag tror extra lite på det
i dessa fall.

Jag tror att det antikristliga riket,
som ju är profeterat att det ska
komma, måste ligga någonstans.

Det är ju inte så konstigt. Och var-
för skulle det inte ta sitt säte i ett
från den kristna tron avfallet
Europa? Det är ju snarare logiskt. 

I Europa finns också centrum för
en rörelse som passar väldigt bra
in på kvinnan/skökan som rider
vilddjuret.

Den sköka som enligt Upp. 17 ska
regera från en stad byggd på sju
kullar, vilket Rom är.

En sköka är ju en kvinna som är
otrogen. Och eftersom det är Gud
som skrivit bibeln, så är då denna
sköka relaterad till honom - men 
är otrogen honom.

Skökan ska vidare, enligt bibeln
och Upp.boken, ha en ledare som
ser ut som ett lamm.. men talar
som en orm - det vill säga falsk
lära om än genom en "mild röst".

/Björn Hellman

Tuesday, September 25, 2018

Google interfered in Sweden elections

Google is steering all my Blogger
blogposts against a new geograp-
hical area which they call "un-
known region".

I would think it is some kind of
"pocket" which gathers all my
hard work keeping it from poten-
tial readers.

Google probably earn tax money
by banning of christian faith and
conservative views.

When I share my posts it is only
the unknown region that "get hits"
and grows heavily.

The proof that it is a fake region
is; today I shared a lot of posts -
but only through Twitter - just to
check.

Then the unknown region did not
grow by one (1) hit! But, Sweden
and US grew heavily, they used
to stand absolutely still the last
weeks when I was sharing on G+
or openly on internet.

This is the proof about the un-
rightious and illegal agenda that
Google, and Facebook, has these
days.

Google actually by cause inter-
fered in our Swedish elections
which were held on Sep 9.

/Björn Hellman


Sunday, September 23, 2018

700K of Arabs left by free will

Björn Hellman: 700K of Arabs left by free will: This is breaking news and strong! At least for me. I mean, I always knew it was true that the Arabs were not forced out of the land in 19...

Thursday, September 20, 2018

Amazing prophecy specifics

Don´t miss this prophetic program
from Elijah Streams, an inteview
with prophet Charlie Shamp.

https://www.youtube.com/watch?v=HWGQS5jQwB8

Besides general teaching on the
prophetic ministry, Charlie reveals
some of what God has shown him
about;

  • Kenya elections
  • Trump, Kim, NK and SK
  • Supreme Court changes
  • Midterm elections
  • Eruptions and earthquakes
  • Changes in the US party system

Much of it has already happened
or started to happen. Some will
happen in a near future.Tuesday, September 18, 2018

Vem bor i socialismens tankebyggnad

Socialdemokratin är en utlöpare
från den stora röda draken i öst.
Den stora röda socialistiska
draken är en andemakt, en
världshärskare, som förklädde
sig i denna dräkt och kom i
kontroll av Sovjetunionen och
Kina.
En patriotism där staten har
företräde före individen och inte
tvärtom, och företräde före Gud.

Fungerar bra i redan auktoritära
miljöer med expansionism / inter-
nationalism som mål. Kommer
osökt att tänka på "Internation-
alen" och "Arbetare i alla länder
förena eder".
Bibeln säger att striden om
människans själ står i hennes
sinne. Därför uppmanas vi i
Romarbrevet 12:2 att förvandla
oss genom vårt sinnes förnyelse,
genom Guds Ord.
Bibeln talar om tankebyggnader
och bålverk i vårt sinne vilka står
emot Gud. I en byggnad bor nån.

Andemakter vill skapa tanke-
byggnader, de vill, enligt bibeln,
ha någonstans att bo, och går
omkring och letar efter enskilda,
eller hela folk, i vilkas sinnen /
eller folksjäl de kan bygga ett bo.
Eftersom den nämnda röda
draken är ett levande väsen, och
har ett huvudsakligt mål i form av
uppror mot Gud, så kan dess mål
helga dess medel;
varje form av ideologin måste inte
vara hardcore, utan kan anpassas
till kynnet och tidigare ideologiers
påverkan hos det folk som f n ska
påverkas.
Ytterst i detta finns fursten över
luftens härsmakt, satan. Han plan-
erar sitt rike över hela jorden. Bibeln
säger att hela världen är i just den
ondes våld, och människan i stort
följer inte Gud i sina tankar, utan
följer denne furste, satan.
Så, i Sverige har vi öppnat oss för
en "anpassad socialism" designad
att kunna köpas av svenska kynnet,
och anammas av den del av folket
som stått i stark kristen påverkan.
Vi drabbas av ett anpassat raster
av tankar över folksjälen, tankar
som är snarlika våra egna, men
som inte har sitt ursprung i Gud.
Och så färgas t ex den kristna tron.

Det värsta med detta raster är inte
att det tar bort självklara sanningar;
rastrets tankar ser istället snarlika ut,
och ger till synes goda resultat om
de efterlevs. Nej, det värsta är att
rastret om det accepteras kväver ly-
hördheten för Gud och hans tilltal
gällande här och nu i frågor som är
på tvärs mot rastret, och mot
motiven bakom det.
Alla religioner och övriga ideologier
har en stark, osynlig andlig på-
verkan. Kristen tro har en stark
andlig påverkan !!! Guds Ande
bor i huset.
Det är populärt att tala emot detta
genom att säga att Gud inte är
vänster eller höger. Vi har t ex
Mikael Grenholm i dagens Dagen.
Grenholm kallar sig apologet, men
om man synar honom lite mer nog-
grant så kommer man finna en
mycket obiblisk syn på Israel och
det judiska folket, liksom på nation-
alism i allmänhet, och istället ser
man en kärlek till internationalism.
Man talar gärna om att tron är gräns-
lös, och detta används så mot
nationalism som varande något
osunt - och man blandar friskt bibel-
sanningar med osanningar. Men,
summan av Guds Ord är det som
är Sanning.
Det kommande antikristliga
diktatoriska riket, som nu börjar ta
form, har som förutsättning för att
kunna växa fram, ett nödvändigt
motstånd mot Israel i profetiskt ljus
och mot levande biblisk kristen tro.
En anledning (av flera) är att både
Israel, med judisk tro, och den kristna
tron, står för en sund nationalism.
Och - demokrati växer bara fram ur
nationalism - det ser vi i historien.
Och antikrists välde måste var ett
supernationellt välde, där national-
staten tryckts tillbaka.
Israel ÄR föredömet som nation.
Med ordentligt försvar av gränser,
man har koll på populationsmix - det
finns ju krafter som vill att islam ska
tillväxa och ta över - men ändå är
Israel mer härligt pluralistiskt än
många andra nationer. Alla kan nå
dit de vill i Israel vad gäller karriär,
om man är lojala med nationens
(goda) värderingar och syn på
att Israel är en judisk stat..
DÄRFÖR slår satan mot Israel, och
därför är socialismen i opposition
mot Israel. Och mot kristen tro,
som ju lutar sig mot bibelns under-
visning om nationerna - så fjärran
från nämnde Grenholms obibliska
syn.
Gud är mer höger än vänster
om högern är mer fri från ande-
makters tankekontroll. Viss höger
har varit tankesystemmässigt
diktatorisk, vet vi.
Jag förstår varför Gud för 2-3
år sedan stoppade mig från att
läsa svenska media, och satte
mig att följa konservativa ut-
ländska media. Det var lite som
att flytta utomlands, och det blev
till en ögonöppnare över vårt
läge i Sverige och den röd-
gröna smeten som lägrat sig
över landet. När man är mitt i
smeten är det svårt att se klart
Svenska kristna media är tyvärr
inte så vakna för den andliga
sidan inte bara bakom religioner,
men ideologier. Det finns
redaktörer som inte förstår
andliga verkligheter, och utgår
från sina egna livserfarenheter
när de bedömer t ex världs-
ledares sätt att vara och agera
i opposition mot starka krafter,
istället för att fråga Gud.
Vi ska inte tro oss om att vi utan
profetisk insikt och andlig klarhet
ska kunna genomskåda den
varelse som har 6000 års vana
att bedra de heliga.
Sverige är i ett oerhört viktigt
vägval.

/Björn Hellman

Sunday, September 16, 2018

När vi frestas

Jak 1:13-14
Ingen ska säga, när han bliver frestad,
att det är från Gud som hans frestelse
kommer; för såsom Gud inte kan
frestas av något ont, så frestar han inte
heller någon. Nej, när någon frestas,
så är det av sin egen begärelse som
han dras och lockas. 

Gud frestar aldrig någon. Den som frestar
gör det i syfte att den man frestar ska falla.
Sådan är inte Gud, han vill att vi ska stå.

Jag som varande pappa försöker inte hitta
svagheter hos mina söner så jag sedan kan
få dem att falla för olika frestelser. Ett
sådant tänk finns ju inte i en pappas hjärta.

Men Gud låter oss gå på en väg där han
emellanåt tillåter att vi prövas av djävulen
och omständigheter. Vi kan i följande två
parallella bibelord se att Jesus, som är vårt
föredöme och exempel, själv fick upp-
leva detta: 

Matt 4:1
Därefter blev Jesus av Anden förd upp
i öknen, för att han skulle frestas av
djävulen. 

Luk 4:1-2, 13-14
Sedan vände Jesus tillbaka från Jordan,  
full av helig ande, och fördes genom
Anden omkring i öknen och frestades
av djävulen under fyrtio dagar.

När djävulen så hade slutat med alla
sina frestelser, vek han ifrån honom,
intill läglig tid. Och Jesus vände i
Andens kraft tillbaka till Galiléen.

Bibeln säger alltså att det var Anden som
ledde Jesus ut i öknen för att frestas. Det
står att Jesus var full av helig Ande när han
började att frestas. Men när frestelse-
perioden var över står det att han gick i
Andens kraft!

Målet med att gå igenom en frestelseperiod
är att uppnå en beprövad fasthet. Det är
skönt att ha blivit prövad för då känner
man sig själv bättre efteråt. Och från Guds
sida så kan han lita mer på oss, betro oss
med mer och kan låta oss stå mer "i
blåsten". Resonemanget styrks av följande
bibelord: 

Jak 1:13-14
Mina bröder, håll det för endast glädje,
när ni kommer i alla slags frestelser,
och vet, att om er tro håller provet,
så verkar det ståndaktighet. 

Jesus hade inte råd att falla i frestelsens
stund. Hade han fallit endast en gång så
hade han inte kunnat vara vår frälsare. 

Som syndfri och med en obruten excep-
tionell relation med Fadern hade han också
en alldeles speciell andlig styrka och ur-
skiljning när djävulen viskade förrädiska
ord. 


Ändå svettades han blod under bönen i
Getsemane, i den ångestfyllda kamp han
genomgick inför vad som skulle drabba
hans liv dagen efter. Jesus gick inte igenom
livet på rosenmoln - bibeln säger att han
var frestad som vi: 

Heb 4:15
För vi har inte en överstepräst som ej

kan ha medlidande med våra svagheter,
utan en som har varit  frestad i allt,
liksom vi, men utan synd. 

Som kristna faller vi ganska ofta i frestel-
sens stund. Vi blir inte fördömda för det
av vår Fader, även om tanken var att vi
skulle stå upp. 

Om vi väljer att alltid resa oss, borsta av
oss smutsen och gå vidare med honom,
så kommer vi ändå att efterhand växa till
i våra andliga liv.

Vi kan även få viss lärdom av att vi
trampade fel - och ha tålamod med andra
som brister och felar. 

Gud kan bli sträng om vi fallit bort från
honom utan att söka bättring, och snarare
stannar kvar och trivs i det fallna
tillståndet: 

Upp 2:5 
Betänk då varifrån du har fallit, och
bättra dig, och gör åter såna gärningar
som du gjorde under din första tid.

Om inte, så ska jag komma över dig
och ska flytta din ljusstake från sin
plats, ifall du inte gör bättring.

Detta har med Guds faderliga kärlek att
göra. Hans röst är aldrig fördömande,
utan han kallar oss alltid närmare sig,
och erbjuder alltid kraften som den
fallne behöver för att kunna resa sig.

/Björn HellmanFriday, September 14, 2018

Is The law of Moses done with?

Many say that the Law of Moses
is done with.

The bible tells us that the Law in
the form of an "accusation scrip-
ture" was nailed on the cross.

Colossians 2:14
Blotting out the handwriting
of ordinances that was against
us, which was contrary to us,
and took it out of the way,
nailing it to his cross;

That is because Jesus Christ al-
ready dealt with our sin, which
becomes valid for us when we
receive Jesus as our saviour.

At the same time the apostle
Paul says that he does not make
the law unvalid but rather valid.

Romans 3:31
"Do we then make void the law
through faith? God forbid: yea,
we establish the law."

The law no longer accuses us,
as Jesus took all punishment.
With a very good conscience
we can now, by the Holy Spirit´s
support, actually learn to follow 
the law - better and better day
by day.

Noone of us can read the ten
commandments and say; I 
am free from them, I can live
contrary to them because "I
am under the grace."

Jesus himself told both Satan 
and people that it is written that
man shall obey God and love
God with all his heart; as the
greatest of the commandments.

Matthew 4:10
"Then Jesus said unto him, Get
thee hence, Satan: for it is
written, You shall worship the
Lord your God, and him only
shall you serve."

Matthew 22:36-37
"Master, which is the great
commandment in the law?
Jesus said unto him, You
shall love the Lord your God
with all your heart, and with
all your soul, and with all
your mind."

In our time there will soon
come an ultimate obedience
test for all christians.

That will be "the Mark of the
beast", which, if someone takes
it on his hand or forehead,will
be regarded as a worship of
another God and Lord.

/Björn Hellman


 

Thursday, September 13, 2018

Feministen dör i brudgummens famn

Bibeln beskriver relationen
mellan Kristus och församl-
ingen som en relation mel-
lan brudgum och brud.
I uppstarten av bibelns
gamla testamente nämns
när Gud skapade män-
niskan till sin avbild.
Först skapades mannen
Adam. Men Gud såg att
han behövde en livs-
kamrat och skapade Eva.
Detta skedde under det att
Gud lät en tung sömn falla
på Adam.
Detta är en profetisk bild
på Jesus död på korset;
När han dog, så föddes
församlingen, i det han
bar våra synder och vi
kunde bli upprättade till
en ren brud för Kristus.
När församlingen kommer
ut ur avfällighet och ut ur
religiositet och vanföre-
ställningar om Gud, så blir
församlingen en ren brud
som har lärt känna sin
underbare brudgum -
Kristus är ju en avbild av
Fadern.
All felaktigt patriarkaliskt
uppträdande, och all fel-
aktig feminism, i församl-
ingen, dör - när sanningen
uppenbaras om vem Gud
Fadern är och vem vår
brudgum Jesus är.
Och församlingens upp-
gift är att uppenbara för
världen att alla är in-
bjudna till bröllop med
Kristus.
I den uppenbarelsens ljus
av vem Fadern är och vem
brudgummen Kristus är -
dör alla falska -ismer.

I uppenbarelsen av vem
Kristus är, där dör felaktig
feminism - genom en stark
förälskelse i brudgummen.

Där uppstår samtidigt
sann feminism, i ett be-
jakande av sann kvinnlig-
het.

/Björn HellmanWednesday, September 12, 2018

The good - the best´s worst enemy?

To be able to hear God´s prophetic
voice, your thinking needs to come in
line with the Word of God in the Bible.

But the biggest hinderance to hear
God can actually be your until today
knowledge of God.

How come? God always wants his
people to proceed, to take new steps in
faith. Not in panic but in steps, and to
enter new portals.

But if we trust too much in what we
have learned about God until now - we
may be found resisting what he has for
the future.

God will not speak against the words
which has built us up to where we are
as per today.

But - as we never get to an end of
learning, there will always be a mix in
our current understanding; a mix of
God´s revelation and man´s thoughts.

So for each new step God wants us to
take, there may be a struggle between
voices inside, or there may be a
hesitation; is this really God speaking,
does this new really come from him?

This can become a dangerous hinder-
ance for the people of God, the Army
of God, to proceed.

We do need to meek ourselves on our
knees and ask God when we see new
things and we don´t understand them.

Otherwise the risk is that we backtalk
the new or the prophetic, and we keep
to "what is safe and well-known".

The thing is that the safe will then work
for a while, but the spiritual life may
eventually turn more and more barren,
instead of being the land of milk and
honey.

This phenomena can affect a congre-
gation, so that there is only room for
the pastors calling and maybe the
teachers.

While the apostle, the evangelist and
not the least the higher prophetic call -
find no place, and are not encouraged
among the youth that carries such a
call.

If the congregation get stuck in a
theological question and the teaching
ministry is lacking, it may mostly be
the pastor that gets the last word.

One example: the prophetic view on
Israel and the church´s Esther call may
be silenced - "as there are so many dif-
ferent opinions in the church, let´s just
be friends, and stay quiet where we
disagree".

Or the unbiblical view will actually
reign, like in the Swedish state church,
where it is believed no longer necessary
at all to receive Christ as savior.

The hinderance for the church´s devel-
opment can often be related to the
ideology in the region or in the country.

For example Sweden is more affected
by socialism than we understand.
Therefore the church easily gets in-
volved in charity (which is a good
thing), but lack a prophetic under-
standing in sometimes very important
areas or tasks.

/Björn Hellman

Monday, September 10, 2018

Beslutets dal - Valley of Decision

Joel 3:14
Multitudes, multitudes
in the valley of decision!
For the day of the Lord is near
in the valley of decision.
---------------------
Jag är lite dramatisk, jag vet,
och använder gärna bibelord.
Sveriges folk är nu definitivt i
en "Valley of decision".
Vilken ideologi ska förhärska
i vårt land?
Ska Israelhatet och antisemi-
tism i landet få fortsätta och
öka genom Löfvén och Wall-
ström. Ska våra dagisbarn
utbildas i ett 3e kön och i
genderkunskap. Och mycket,
mycket annat vansinne.
Helt jämnt mellan blocken
när extrempartiet V räknas in
men folkpartiet SD räknas ut.
Varför man nu ska göra så..
men det är så alla diskuterar.
En beröringsskräck som jag
tror har andliga implikationer.
Kommer svenska folket till-
låta politikers stolthet att be-
segla Sverige öde för inte
bara 4 år till - utan de 4 åren
blir till en språngbräda ut i
mörka vatten där man inte
ser stenarna.
Kommer kristna ledare att
fortsätta sin utfrysning av
kristna syskon i SD som bl a
har svårt med att KD går i ok
med /ödmjukar sig under
RFSL.
Eller kommer svenska folket
att resa sig och säga NEJ.
Med SD som ett högerparti,
och med i en naturlig allians
där styrkan kan bli t o m långt
över 50%.
Valet blev till det som var för-
utsagt och profeterat. SD
blev valets segrare, och
ingen kan göra något utan
att behöva tänka på SD - om
man inte sviker sina egna
väljares önskan att samarbeta
med SD, och går i ok med
den rödgröna sörjan.
Det är dråpligt att det blev så
jämnt, ett ojämnare resultat
hade ändå haft SD i en våg-
mästarroll. Men att det är så
jämnt gör att andra borgerliga
partier måste ödmjuka sig
dess mer inför SD, eller sälja
Sverige till den röda draken.
Så går det när stoltheten för-
härdar sig över gränsen.
Det är nu nästan ännu viktig-
are att be för valet än det var
inför valet. Tänk på det, och
handla på det.
Detta därför att det finns
många ledargestalter som
behöver ordentligt stöd i sina
uppfattningar, så de inte
tystas ner nu när regerings-
diskussioner kommer att ta
vid på allvar.
Valley of decision.

/Björn HellmanSunday, September 9, 2018

Idag väljer vi framtiden

I år börjar vi tänka på de som
är våra egna först, de som
byggde landet. Vi måste även
tänka på de som inte alls
gillar mångkultur på samma
nivå som vi. De är ju svenskar,
de har rätt till sitt land.


Om vi inte tänker så, skapar
vi klyftor och separationer,
vi agerar ovist och utanför
den auktoritet som finns
nedlagd i det politiska an-
svaret. Oerhört viktigt att
betänka.

Som kristna ska vi älska vår
nästa och främlingen, det
kommer vi aldrig ifrån och vill
inte komma ifrån. Men det
finns gränser för vad som är
sunt och riktigt.

Bibeln är faktiskt mycket skarp
när det gäller vikten av att ta
hand om sina egna först.

En del kristna har en helt fel
bild av Gud, att man ska offra
allt för något utanför i första
hand. Sådana människor är
känslostyrda och vilar inte
på stadig grund i sina liv.

Den som av felriktad godhet
tar hem 10 uteliggare till sitt
hem, tar hem 9 för många,
och det leder till skilsmässa.

Man gick långt över sin
kallelse, i den missriktade
godhet låg olydnad, troligt-
vis fanns dolda motiv.

Paulus 1a brev till Timoteus 5:8

"Men om nån inte tar hand om
sina egna, först och främst sina
närmaste, så har den personen
förnekat sin tro och är värre
än en otrogen."

--------------------

I år har jag för övrigt gjort
flera annorlunda saker.

I februari kände jag kallelsen
inom mig att resa till Indien
och bistå ett barnhem där.
Eller rättare; 50 barn i åldern
5-17 år, samt ca 15 änkor
som saknar försörjning.


Det var en sann glädje att få
komma ner till "mitt" barnhem
och få möjlighet att tala till dem
ur bibeln och uppmuntra dem
på många andra sätt.

Jag hade förmånen att få vara
med och färdigställa deras
kyrka, vilket normalt hade tagit
1-2 år till. Jag kunde se till att
de äldre flickorna fick cyklar,
då de fått längre skolväg.

Det kostade mig flera tiotusen-
tals kronor. Men Gud hade
talat till mig om att jag skulle
få vara med och finansiera
evangelium. Och min ekonom-
iska situation runt resan
visade sig bli väldigt speciell.

Tiden efter Indienresan har
sedan varit en tid då jag mer
och mer blivit övertygad om att
rösta på Sverigedemokraterna,
och jag har nu redan förtids-
röstat på just SD.

Det blir inte lätt att försöka
sätta på mig rasiststämpeln,
eftersom jag har gjort, och
löpande gör, långt mer än
många andra för människor i
en kultur så härlig och så
annorlunda vår.

Jag har sett häpnadsväckande
liknelser mellan det politiska
läget i Sverige och det i USA;
vilket jag följt väldigt väl under
flera år. Det är mer eller mindre
som man haft kopieringspapper
emellan.

Genom att jag sett hur etablis-
semanget betett sig i USA mot
Donald Trump, har jag haft
smorda ögon att förstå också
vad som sker i Sverige.

Jag har sett att det är samma
andliga krafter som förtalar
och smutskastar där som här.

Det är samma andliga strid.
Sveriges Washington och
Hollywood beter sig lika illa
som originalen i USA. Så även
i Sverige finns träsk som be-
höver dräneras. Och det  kom-
mer att ske.
------------------

Jag vill också kommentera det
aktuella mordhotet mot Jimmie
Åkesson och hans son Nils.

Mordhotet har två orsaker. En
negativ och en positiv;

1/
Övriga partiledare är direkt

orsak till att Jimmie Åkesson
som "kalv" pressats ut ur elefant-
jorden och lämnats åt lejonen.

2/
Men, många vakna svenskar
har därigenom förstått saker -
och ställt sig på Åkessons sida
och röstar nu på honom. Så
har Jimmie och SD växt sig till
en stor vuxen elefant med
makt att t o m söndertrampa
ormens huvud.

I kristen tradition är elefanten
en allegori just på bibelns
undervisning om Kristus som
söndertrampar ondskans
huvud.

Jimmie blev ju av RFSL utsedd
till, och representerad av, en grå
elefant, och fick inte vara med
när KD och övriga lyfte Pride-
flaggan mot skyn och faktiskt
svor en trohet mot RFSL.

För mig är ondskan främst de
vänsterliberala krafterna i lan-
det som arbetat mycket mål-
medvetet med att bryta ner
Sverige som kristen nation
med kristna värderingar.

Det är vi kristna som har den
andliga auktoriteten oss given
i landet. Därför är vi mest att
klandra för läget i landet. Det
är glasklart.

Sverige behöver en regering
med SD, M och KD. De två sist-
nämnda behöver nog be SD
och Jimmie Åkesson ordentligt
om ursäkt.
----------------------

Till slut...;

Idag är det nyårsafton på det
judiska året.

Den sista månaden på det
judiska året är omvändelse-
månaden, och idag är alltså
sista dagen på omvändelse-
månaden.

Sverige står i skuld till det
judiska folket och Israel. Vi
har inte betalt tillbaka på det
arv vi fått från judarna. Istäl-
let har vi föraktat dem allt
mer i vår nation.

Vi har fått Jesus Kristus och
hela bibeln från judarna, trots
att de själva inte ännu förstått
att Jesus är deras Messias. Det
kommer, vi kristna ska enligt
bibeln väcka avund hos dem,
genom vår kärlek till dem.

Från judarna stammar även
vår lag och livssyn.

Jag drömde för någon vecka
sedan om att det finns en räk-
ning utställd på Sverige.

Den är inte betald trots påmin-
nelser, och nu har den förfallit
till inkasso. Kronofogde och
fångknektar väntar - om vi
inte följer inkassobrevets upp-
maning.

Idag måste vi rösta för för-
ändring. Vi har inte råd med 4
år till av Israelförakt, utbetal-
ningar av bidrag till palestinsk
terror, aningslös import av anti-
semitism, samt en utrikes-
minister som är persona-non-
grata i Jesu eget land Israel.

Makten var i alliansens händer
för fyra år sedan, men hård-
nackat stod man emot den lös-
ning som hade stoppat de 4 år av
rödgrön sörja vi nu genomlevt.

Detta får inte ske igen. Tyvärr
såg vi en slags upprepning för
några veckor sedan då KD, M,
ja hela 7-klövern svor trohet
mot RFSL med Pride-fanan
mot skyn;

"vi lovar att ej samarbeta med
homofober".

Utestängningen av SD, vilken
gått parallellt med blundandet
av rasism och antisemitism
inom S, V och MP är en orätt-
färdighet som vilar över främst
svensk kristenhet.

På sista dagen i den judiska
omvändelsemånaden, omvänder
vi oss och röstar så att Sverige
kan få en regering med SD,
M och KD.

Där dessa partier ödmjukar sig
inför varandra och frambring-
ar en gemensam politik som
kan bli en ära för Sverige
och ett beskydd för vår nation.

/Björn Hellman
Saturday, September 8, 2018

Fullkomlighet genom Uppryckandet

Är du en kristen som självklart tror på ett liv efter
detta, att det finns en uppståndelse från de döda?
Då måste du också kunna tro på den händelse
som bibeln omnämner - uppryckandet av den
kristna församlingen.


Bibeln talar om att ändtidens kristna församling
kommer att "ryckas upp på skyar" och möta
Herren Jesus. Det kommer att ske samtidigt som
alla som dittills, genom århundradena, dött i tro
på Kristus uppstår.

Alla som nu tror eller har trott och dött - ska alltså
samtidigt ryckas upp på skyar Herren till mötes;

1 Thess 4:13-18
Vi vill inte lämna er, käre bröder, i okunnighet
om hur det förhåller sig med dem som har av-
somnat, för att ni inte ska sörja som de andra,
de som inte har något hopp.

För lika säkert som Jesus, som vi tror, har
dött och har uppstått, lika säkert ska också
Gud genom Jesus föra dem som är av-
somnade fram jämte honom.

Som ett ord från Herren säger vi er nämligen
detta, att vi som lever och lämnas kvar till
Herrens tillkommelse inte alls ska komma
före dem som är avsomnade.

För Herren ska själv stiga ner från himlen,
och ett maktbud ska ljuda, en överängels
röst och en Guds basun. Och först ska de i
Kristus döda uppstå; sen ska vi som då
ännu lever och har lämnats kvar bli jämte
dem bortryckta på skyar upp i luften,
Herren till mötes; och så ska vi alltid få vara
hos Herren.

Så trösta nu varandra med dessa ord.

1 Kor 15:16-23, 50-54
Ja, om döda inte uppstår, så har inte heller
Kristus uppstått. Men om Kristus inte har
uppstått, så är er tro förgäves; ni är då
ännu kvar i era synder. Då har ju också de
gått förlorade, som har avsomnat i Kristus.

Om vi i det här livet har i Kristus haft vårt
hopp, och därav inget blir, då är vi de
mest ömkansvärda av alla människor.
Men nu har Kristus uppstått från de döda, 
som den förste av de avsomnade.

För eftersom döden kom genom en män-
niska, så kom också genom en människa
de dödas uppståndelse. Och så som i
Adam alla dör, så ska också i Kristus alla
göras levande. Men var och en i sin
ordning: Kristus som den förste, därefter,
vid Kristi tillkommelse, de som hör
honom till.

Mina bröder, vad jag nu vill säga är detta,
att kött och blod inte kan ärva Guds rike;
inte heller får förgängligheten oförgäng-
ligheten till arvedel. Se, jag säger er en
hemlighet: Vi ska inte alla avsomna, men
alla ska vi bli förvandlade, och det i ett nu,
i ett ögonblick, vid den sista basunens ljud.

För basunen ska ljuda, och de döda ska
uppstå till oförgänglighet, och då ska vi
(som ännu lever) bli förvandlade. För det
här förgängliga måste iklä sig oförgänglig-
het, och det här dödliga iklä sig odödlighet.

Men när detta förgängliga har iklätt sig o-
förgänglighet, och detta dödliga har iklätt
sig odödlighet, då ska det ord fullbordas,
som står skrivet: ”Döden är uppslukad
och seger vunnen.”

Innan de redan i Kristus avlidna här får uppleva
sin fulla uppståndelse, d v s även till kroppen, så
har de befunnit sig i en period av väntan på en
plats som i Bibeln kallas Paradiset. Det är
Paradiset vi refererar till, när vi menar att när vi
dör på jorden så kommer vi direkt till himlen.

I Paradiset är man alltså ännu utan uppstånd-
elsekropp. Uppståndelsen i kroppen för de som
dött i Kristus sker nämligen vid församlingens
uppryckande, i enlighet med de bibelord vi läste
ovan. De som vid tiden för detta uppryckande
lever kvar på jorden, och i tron på Kristus, för-
vandlas då till sina kroppar i ett enda ögonblick,
och får sina uppståndelsekroppar.

Bibelorden ovan säger att om vi inte tror på upp-
ståndelsen från de döda för de som dött i tron på
Kristus - så är vår tro förgäves. Det håller väl varje
kristen med om.

Men - detsamma måste då gälla om vi inte tror på
uppryckandet av den församling som fortfarande
lever kvar på jorden i tron i ändens tid. Både upp-
ståndelsen från de döda och uppryckandet av
ändtidens församling sker ju samtidigt, enligt
Bibelns klara undervisning.

Av någon anledning är undervisningen om upp-
ryckandet av församlingen kontroversiellt inom
kristenheten. Det är oförståeligt eftersom den är
så väl underbyggd i skriften, men beror troligtvis
på otro - att något så extraordinärt skulle kunna
hända.

Gud lät Kristus uppstå och bli ett huvud för för-
samlingen, och detta huvud lyftes sen upp på
"skyar" inför lärjungarnas ögon, vi läser det i
Apostlagärningarnas första kapitel. Det gör det
logiskt att Gud ämnar göra samma sak med den
kropp, församlingen, som Kristus blev huvud för.

/Björn Hellman