Monday, February 29, 2016

Jesus, Lasarus och fariséerna

Det finns en slags bister humor kring att det som väcker översteprästernas och
fariséernas beslutsamhet att döda såväl Jesus som Lasarus, är den händelse där
Jesus uppväcker den döde och ruttnande Lasarus, som då varit död i fyra dagar.
Alla visste att Lasarus varit så död och begravd man kan bli, en gravsten hade
rullats för hans grav; och nu kunde alla se att han levde igen och mådde bättre
än någonsin.

De man bestämde sig att döda var alltså en som uppenbart hade fullkomlig makt
över döden samt en som dött och blivit slutgiltigt begravd men sedan uppväckts
från döden:

Joh. 11:32-53
När så Maria kom till det ställe där Jesus var och fick se honom, föll hon ned för
hans fötter och sa till honom: ”Herre, hade du varit där, så vore min broder inte död.”
Då nu Jesus såg henne gråta och också såg att de judar som hade kommit med
henne grät, upptändes han i sin ande och blev upprörd och frågade: ”Var har ni
lagt honom?” De svarade honom: ”Herre, kom och se.” Och Jesus grät. Då sa
judarna: ”Se hur kär han hade honom!” Men somliga av dem sa: ”Kunde inte han,
som öppnade den blindes ögon, också ha gjort så att denne inte hade dött?” Då
upptändes Jesus åter i sitt innersta (av deras otro, min anmälan) och gick bort till
graven. Den var urholkad i berget, och en sten låg framför ingången.

Jesus sa:
”Ta bort stenen.” Då sade den dödes syster Marta till honom: ”Herre, han luktar
redan, för han har varit död i fyra dygn.” Jesus svarade henne: ”Sa jag dig inte,
att om du trodde, skulle du få se Guds härlighet?”  Då tog de bort stenen. Och
Jesus lyfte upp sina ögon och sa: ”Fader, jag tackar dig för att du har hört mig.
Jag visste ju förut att du alltid hör mig; men för folkets skull, som står här omkring,
säger jag detta, för att de ska tro att det är du som har sänt mig.” När han hade sagt
detta, ropade han med hög röst: ”Lasarus, kom ut.” Och han som hade varit död
kom ut, med händer och fötter inlindade i bindlar och med ansiktet inhöljt i en duk.
Jesus sade till dem: ”Lös honom, och låt honom gå.”

Många judar, som hade kommit till Maria och hade sett vad Jesus hade gjort, trodde
då på honom. Men några av dem gick bort till fariséerna och omtalade för dem vad
Jesus hade gjort. Då sammankallade översteprästerna och fariséerna en rådsförsamling
och sa: ”Vad ska vi taga oss till? Denne man gör ju många tecken. Om vi ska låta
honom fortsätta så, ska alla tro på honom, och romarna kommer då att ta ifrån oss
både land och folk.” Men en av dem, Kaifas, som var överstepräst för det året, sade till
dem: ”I förstår inget, och I besinnar inte hur mycket bättre det är för er att en man dör
för folket, än att hela folket går under.” Detta sade han inte av sig själv, utan genom
profetisk ingivelse, eftersom han var överstepräst för det året; för Jesus skulle dö för
folket. Ja, inte endast ”för folket”; han skulle dö också för att samla och förena Guds
förskingrade barn. Från den dagen var deras beslut fattat att döda honom.

Joh. 12:10-11
Då beslutade översteprästerna att döda också Lasarus. Ty för för hans skull gick
många judar bort och trodde på Jesus.

Bibeln säger att det var omöjligt att döden skulle kunna behålla Jesus. Vi vet att
Jesus efter korsfästelsen uppstod på tredje dagen sedan han burit straffet för
allas våra synder, även översteprästernas och fariséernas synder.
Sunday, February 28, 2016

Kan vi se Gud bakom allt som sker?

Många kopplar ihop Guds allsmäktighet med att han måste vara bakom
allt som sker, att det alltid finns en gudomlig mening med det, just för att
det skedde.

Men Gud har satt tydliga lagar och regler för sin skapelse. Han har delegerat
människan auktoritet på jorden. Att Gud är allsmäktig innebär inte alls att
han går in och bryter det regelverk han har upprättat. Det betyder att
mycket som sker är helt emot Guds vilja.

Lyssna på Craig Hill som här ger en tydlig och klargörande undervisning
i detta ämne - viktigt för en rätt Gudsbild:

http://www.heaventv7.com/vod/player/?program=46635Saturday, February 27, 2016

Sven Nilsson om Israel som tecken för nationerna

Sven Nilsson är fortfarande en viktig röst i svensk kristenhet, med
tyngd och profetisk skärpa i det han delar.

I denna nyliga artikel i Hemmets Vän menar Sven att Israel kommer
alltid vara ett tecken för nationerna när Gud handlar med sitt egendoms-
folk. Det kommer alltid att utlösa spänningar i en värld som inte är
underordnad Gud.

 Ett smakprov ur artikeln;
"Gud är historiens Gud. Eftersom Gud verkar suveränt i ett faktiskt
historiskt skeende, får hans handlande med det judiska folket också
politiska implikationer. Israel blir ett tecken för nationerna, ett vittne om
Guds närvaro i det vi kallar politik och historia (Jes. 49:3, 43:1, 10-).
Guds syfte med Israel som en politisk aktör och katalysator är större än
Israel själv ja, till och med större än frågan om deras eget välbefinnande
eller vad som känns bekvämt för världssamfundet i dess ambitioner att
kontrollera skeendet (Jes 48:9-11, Hes 36:17-23)."

Länk till artikeln:
http://www.hemmetsvan.se/nyhetstexter.jsp?oid=6599&coid=4


Why blood and water came out

Why did blood and water come out of Jesus' side when He was pierced?

The Roman flogging or scourging that Jesus endured prior to being crucified normally consisted of 39 lashes, but could have been more (Mark 15:15; John 19:1). The whip that was used, called a flagrum, consisted of braided leather thongs with metal balls and pieces of sharp bone woven into or intertwined with the braids. The balls added weight to the whip, causing deep bruising and contusions as the victim was struck. The pieces of bone served to cut into the flesh. As the beating continued, the resulting cuts were so severe that the skeletal muscles, underlying veins, sinews, and bowels of victims were exposed. This beating was so severe that at times victims would not survive it in order to go on to be crucified.

Those who were flogged would often go into hypovolemic shock, a term that refers to low blood volume. In other words, the person would have lost so much blood he would go into shock. The results of this would be

1) The heart would race to pump blood that was not there.

2) The victim would collapse or faint due to low blood pressure.

3) The kidneys would shut down to preserve body fluids.

4) The person would experience extreme thirst as the body desired to replenish lost fluids.

There is evidence from Scripture that Jesus experienced hypovolemic shock as a result of being flogged. As Jesus carried His own cross to Golgotha (John 19:17), He collapsed, and a man named Simon was forced to either carry the cross or help Jesus carry the cross the rest of way to the hill (Matthew 27:32–33; Mark 15:21–22; Luke 23:26). This collapse indicates Jesus had low blood pressure. Another indicator that Jesus suffered from hypovolemic shock was that He declared He was thirsty as He hung on the cross (John 19:28), indicating His body’s desire to replenish fluids.

Prior to death, the sustained rapid heartbeat caused by hypovolemic shock also causes fluid to gather in the sack around the heart and around the lungs. This gathering of fluid in the membrane around the heart is called pericardial effusion, and the fluid gathering around the lungs is called pleural effusion. This explains why, after Jesus died and a Roman soldier thrust a spear through Jesus’ side (probably His right side, piercing both the lungs and the heart), blood and water came from His side just as John recorded in his Gospel (John 19:34).

Source:
http://www.gotquestions.org/blood-water-Jesus.htmlLägg inte något till hans Ord

Ordspråksboken 30:4-6

Vem har stigit upp till himlen och åter farit ned?
Vem har samlat vinden i sina händer?
Vem har knutit in vattnet i ett kläde?
Vem har fastställt jordens alla gränser?
Vad heter han, och vad heter hans son — du vet ju det?

Allt Guds tal är luttrat;
han är en sköld för dem som tar sin tillflykt till honom.

Lägg inte något till hans ord,
på det att han inte må beslå dig med lögn.


Thursday, February 25, 2016

God is longing for friendship

Rick Joyner discovered late in Life that God is really looking for
friendship, and not obedience in first hand.

In an encounter with God, Rick heard God saying to him that he
likes what we like, and he just wants us to not lock him out from
our daily Life, when we practice our hobby etc.

Very interesting and revealing message. We may already know
this as a head knowledge, but we need to get it into our hearts.

http://www.heaventv7.com/vod/player/?program=44574Wednesday, February 24, 2016

Vill vi mötas vid korsets fot?

Viktig artikel av Ruben Agnarsson i tidningen Inblick.

Vill olika kristna rörelser mötas i ödmjukhet vid korsets fot,
det vill säga i underordnande under Kristus. Eller vill man
idka kyrkopolitik och påverkan? Vad är de underliggande
motiven?

Ruben Agnarsson väcker frågor kring detta med anledning
av påvens planerade besök i Sverige och Lund i oktober.

http://www.inblick.se/opinion/2016/02/18/att-motas-vid-korsets-fotMonday, February 22, 2016

Love grew where the blood fell

Old recording, anyway strong worship performance.

https://www.youtube.com/watch?v=oOgvmjD3X5w

Love grew where the blood fell - it could not grow at any other place
Sin died where the blood fell - it could not die anywhere else


Gud reser upp olika arbeten

Gud reser upp sin församling idag, Han kommer att rena och helga sin
församling. Jesus kommer även att rensa sin loge.

Vi ser att Gud reser upp många olika församlingsexempel. Vilande på
Guds Ord, men vart och ett alltid beroende av den övriga kroppen
för att nå fullhet.

Det kommer inte att räcka inför Gud att vi säger "vi håller oss till
Apollos" eller "vi håller oss till Cefas", eller "vi håller oss endast till
Kristus" (d v s för oss själva).

För att Guds fullhet ska kunna bli synlig i församlingen i vårt land, så
behöver många olika arbeten få möjlighet att befrukta varandra. Och
vi har inte råd att stänga våra gränser och säga att vi vill inte ha
influenser från andra länder eller kulturer.

Kulturer och folk har sina styrkor och brister, det gäller även för
Sverige och oss svenskar.Sunday, February 21, 2016

Koranens Gud är inte Bibelns Gud

Bra undervisning av Lars Enarson som visar att Koranens Gud inte
kan vara samma person som Israels Gud och Jesu Gud och Fader.

Det har ju blivit populärt i liberala kristna sammanhang att hävda att
muslimer har samma gud som kristna. Bland annat från katolskt håll
hävdas det. Men detta går inte att hävda om man verkligen
tror på vad Bibeln lär kontra vad Koranen lär.

Det jag vill reservera mig något mot är att säga att Allah direkt är
en beskrivning av något ont. Allah betyder som jag förstår det Gud.
Evangelisten Peter Yonggren har berättat att när han talar om Gud,
så översätter man det i den kristna arabvärlden med Allah. Och
Peter är noga med att inte såra araber / muslimer, utan det är bara
Jesus som ska vara antingen frälsare eller klippa till fall.

http://www.himlentv7.se/vod/player/49543/The Book of Esther and the End times

The story in the book of Esther in the Old Testament is set approximately in 480 BC. King Ahasuerus, reigns a kingdom that stretches from India in the east all the way to Ethiopia. He reigns from "Susa, the citadel" in Persia, almost the equivalent of today's Iran.

In the Kingdom of Ahasuerus lives many different people, and among these many Jews, scattered at the time of the Babylonian captivity. Even in Susa there is a Jewish colony. Ahasuerus, reigns as King of Kings and his word is law. 

The story of Esther is a piece of Jewish history, which is remembered by jews every year, at the Purim feast. But the book of Esther is also largely prophetic, with an important message right into the very end times that we are facing today. And the message concerns the christians responsibility for the Jewish people and for Israel.


Queen Vasti had for some time showed contempt for King Ahasuerus. At last the King deposes her and start looking for a new Queen. Ester is one of the chosen maidens who go before the King. She is Jewish, and raised by Mordecai, her stepfather. The King is very fond of Esther, she becomes bride and the new Queen. Her Jewish identity remains secret.
 
The King's new servant Haman becomes angry at Mordecai because Mordecai does not bow to him in the gate, and Haman is told that Mordecai is a Jew. A hate is growing within Haman, he conspires against all Jews in the Kingdom. He goes before Ahasuerus, and tells of a people who do not obey the King's laws. Haman receives the King's authority to do whatever he finds for good with the Jews.
 
 
Mordecai gets knowledge about the threat against his people, in despair he sends a messenger to Esther; She has to go before the King, and seek mercy for their people. Esther hesitates, it is associated with death threat to go before the King without being called. Mordecai then send a new urgent message to Esther:
 
“Do not think to yourself that in the king’s palace you will escape any more than all the other Jews. For if you keep silent at this time, relief and deliverance will rise for the Jews from another place, but you and your father’s house will perish. And who knows whether you have not come to the kingdom for such a time as this?”(Esther 4:13-14)
 
Esther is challenged. Her people are in danger, even Mordecai, who has been her "educator" into the grace she now stands in. Ester is in a unique position to be able to plead for the Jews before the King. Will she evade responsibility, out of fear - or convenience, deny her origin? What will then happen to her - she is also a jew?
 
After a period of fasting Esther "on the third day" goes before the King, and she "receives grace". She reveals of her Jewish ancestry and tell the king about Hamans evil plans against her people. The King becomes angry. Haman, who accused Mordecai for not keeping the law, are hung up on the stake he prepared for Mordecai. Mordecai, who only refused to bow to Haman, is freed.
 
 
The Book of Esther is a burning message in a very late time. Over Jews in the diaspora rests threatening clouds. The state of Israel is attacked from all sides. Evil tongues forge plans, misinforms, trying to use laws - in the belief that they can prevent the ways of God.
 
The Christian church, the King's bride, is called to affirm its origins, and to stand up for the people of Israel and the land of Israel and to plead before the King. So Esther saved her life.

/Björn Hellman

Saturday, February 20, 2016

Jesus helar alla

Jesus helar alla. Och det är gratis. Du behöver inte gå på någon
New Age mässa och betala en massa pengar för att försöka bli helad
genom onda andar som för dig längre bort från en kärleksfull Gud.

Lyssna på denna intervju med Art Thomas. Art är en ung kristen
som bestämt sig för att tro på Jesus och på Bibeln, att Jesus bar våra
synder OCH sjukdomar på korset. När Art ber för sjuka blir alla helade!

http://www.heaventv7.com/vod/player/?program=46641Tuesday, February 16, 2016

Evangeliet mer än goda råd

Träffande analys av Jacob Rudolfsson från Svenska Evangeliska
Alliansen. Den kristna tron är inte ett självförbättringsprojekt där
målet är att försöka likna Jesus i egen kraft.

Hur framställer vi budskapet om Jesus för vår omgivning?
Undviker vi att lyfta fram talet om korset i centrum av vårt budskap
liksom behovet av en personlig omvändelse till Kristus?

Det finns en stor risk att vi möter acceptans och vänlighet och blir
betraktade som fina människor med fina ideal - om vi undviker att tala
om för vår medmänniska / vår arbetskamrat att vi alla måste vända om
och tro på Kristus för att inte gå evigt förlorade.

http://www.dagen.se/debatt/evangeliet-mer-%C3%A4n-goda-r%C3%A5d-1.687155Bibeln är Guds Ord

Bibeln är Guds Ord. Bibeln varnar oss för att ta bort en enda prick ur den,
eller bygga lärosystem som inte är väl grundade i Bibeln.

Här är en bra artikel i ämnet från tidningen Dagen;

http://www.dagen.se/debatt/sl%C3%A4pp-inte-tron-p%C3%A5-bibeln-som-guds-ord-1.687346Sunday, February 14, 2016

TV4 Nyhetsmorgon: Om Love Nepals arbete

Från TV4 Nyhetsmorgon om den kristna organisationen Love Nepals
arbete i Nepal mot barnprostitution. Barnprostitutionen är enormt
utbredd, det handlar om barn som är så unga som 7-8 år gamla, som
kidnappats eller sålts av anhöriga och som nu lever som slavar, klagar
de så skjuts de. Många av dem tar sina liv i väldigt ung ålder.

http://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon?video_id=3289360

Jag vill uppmana till att stödja Love Nepals kärleksarbete bland
dessa utsatta;
http://lovenepal.se/

//Björn


Thursday, February 11, 2016

Släng ut RFSU från skolundervisningen

Ska en organisation som RFSU få lära våra barn och ungdomar om sex
och samlevnad?

RFSU är en fristående organisation som tar sig ton, så att många tror att de
är någon slags myndighet. De gör anspråk på att få undervisa om sex och
och samlevnad i grundskolan, och läraren förpassas ibland ut från klassrummet.

Vet du vad de lär ut? Troligtvis inte, för då hade du ropat högt.

http://www.dagen.se/debatt/l%C3%A5t-inte-rfsu-bli-barnens-sexl%C3%A4rare-1.685291Monday, February 8, 2016

Israel eller Palestina

Lars Enarson om vikten av att kristna står upp för Israel i ändens tid.

En uppdelning kommer att visa sig inom kristenheten mellan en sann
Jesu församling och en församling som lever i kompromiss och inte är
underordnad Jesus. En allt viktigare fråga är församlingens inställning
till Israel och ödmjukheten under Gud och hans profetiska ord.

http://www.himlentv7.se/vod/player/49541/Saturday, February 6, 2016

Johannes om Ordet som blev människa

Joh 1:1-18
I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud.
Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev
ingenting till av allt som finns till.

I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret,
och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man som var sänd av Gud,
hans namn var Johannes (Döparen). Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset,
så att alla skulle komma till tro genom honom.

Själv var han inte ljuset, men han skulle vittna om ljuset. Det sanna ljuset,
som ger alla människor ljus, skulle komma in i världen. Han var i världen,
och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte.
Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom.

Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla
som tror på hans namn, som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens
vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud.

Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet,
en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd
och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar: ”Det var om honom jag
sa: Han som kommer efter mig går före mig, för han fanns före mig.”

Av hans fullhet har vi alla fått del, med nåd och åter nåd. För lagen gavs
genom Moses, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus.

Ingen har någonsin sett Gud. Den ende sonen, själv Gud och alltid nära
Fadern, han har förklarat honom för oss.Tuesday, February 2, 2016