Tuesday, May 23, 2017

Hur blir man en kristen?

Hur blir man en kristen, är det svårt, vad krävs?

En kristen är en människa som har tagit emot Jesus Kristus
som räddare (frälsare).

Det är lätt att bli en kristen, det är ett enkelt viljebeslut. Att
vara kristen är ett härligt liv som man inte ångrar, men det
kostar också allt att följa denne Jesus eftersom man inte
längre kan vandra sin egen väg utan behöver söka Guds
väg med sitt liv och val av livsstil.  

Jag ska med några enkla bibelord förklara vad bibeln säger
om hur man blir en kristen och varför man behöver bli det.


Man behöver ta emot Jesus

Följande bibelord beskriver Jesus död och uppståndelse och
vad det betyder för oss:

Rom 4:25
Jesus, vår Herre, vilken utgavs för våra synders skull
och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull.

1 Petr 2:24
Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä,
för att vi skulle dö bort ifrån synderna och leva för
rättfärdigheten.

Jesus blev upphängd på ett kors för våra synder. Gud
uppväckte honom efter tre dagar eftersom han inte gjort
något fel själv. Därför kan vi få del av hans rättfärdiga
liv.

Jesus dog för oss - därför lever vi för honom.

Jesus började sin uppgift på jorden när han var 30 år och
dog när han var 33 år. Det står berättat om honom när
han började sin uppgift:

1 Joh 1:11-12
Jesus kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot
honom. Men åt alla de som tog emot honom gav han
makt att bli barn till Gud, åt de som tror på hans namn;
och de har blivit födda, inte av blod, inte heller av
köttslig vilja, inte heller av någon mans vilja, utan av Gud.

"åt alla de som tog emot honom.." --> Du behöver alltså
ta emot Jesus i ditt liv. Du behöver säga ja till honom i
ditt hjärta.

När Jesus kom så tog inte alla emot honom med öppna
armar, men många insåg att de behövde honom och tog
emot honom. Så är det också när du tar ditt beslut - det
kan bli ifrågasatt av din omgivning och det kan vara
jobbigt. Men du kommer aldrig att ångra dig.


Är Jesus enda vägen till Gud?

Joh 14:6
Jesus svarade honom: ”Jag är vägen och sanningen och
livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Apg 4:12
Och i ingen annan finns räddning; ej
heller finns under himlen något annat namn, bland
människor givet, genom vilket vi kan bli räddade.”

Det är bara Jesus som har dött för dina synder. Du måste
bli försonad med Gud. Du kan inte komma inför Gud om
du är kvar i dina synder, Gud är så god men han är
också helig till sin natur. Gud har genom Jesus i sin
kärlek till dig gjort allt för att du ska kunna komma till
honom, det är bara att ta emot Guds gåva som han
räcker till dig.

Frälsningen beror inte på din förmåga

Rom 10:4, 9-10
För lagen har fått sin ände i Kristus, till rättfärdighet
för var och en som tror...
För om du med din mun bekänner Jesus som Herre och
i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de
döda, då blir du räddad. För genom hjärtats tro blir
man rättfärdig, och genom munnens bekännelse blir
man räddad. Skriften säger ju: ”Ingen som tror på
honom ska komma på skam.”
Att lagen har fått sin ände i Jesus, betyder på vardags-
språk att du inte behöver uppfylla vissa ideal eller uppnå
en viss standard för att kunna ta steget och bli en kristen.
Du kan inte alls behaga Gud på det sättet. Bibeln säger
att all vår egensnickrade rättfärdighet är som en fläckad
klädnad. Det är jättebra att vi gör gott, men vi kan inte
luta oss mot det för vår frälsning.

Det du ska göra är att tro på vad Gud gjort för dig genom
Jesus - och bekänna med din mun att Jesus är din Herre.
Det är väldigt enkelt, Gud älskar oss så mycket och därför
har han gjort en väg till sig som alla klarar att gå.

Luk 23:42
Och en av de ogärningsmän som var upphängd där
smädade honom och sa: ”Du är ju Messias; hjälp då dig
själv och oss.” Då tillrättavisade honom den andre och
svarade och sa: ”Fruktar inte heller du Gud, du som är
under samma dom? Detta händer oss med all rätt, för
vi lider vad våra gärningar är värda, men den här
mannen har inte gjort något ont.” Sen sade han: ”Jesus,
tänk på mig, när du kommer i ditt rike.” Jesus svarade
honom: ”Sannerligen säger jag dig: I dag ska du vara
med mig i paradiset.”
Jag brukar ta upp det här exemplet ovan med rövarna
som blev korsfästa samtidigt som Jesus. En av rövarna
talade föraktfullt om Jesus. Men den andre sa ungefär att
"den här mannen har inte gjort något fel, men vi hänger
här för att vi förtjänar det". Rövaren erkände sin synd
och att hans brott förtjänade ett straff. Men, han bad sen;
"Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike". Jesus
svarade "Idag ska du vara med mig i paradiset"!
Poängen är att den här rövaren kunde inte göra några
goda saker alls för att bättra på sitt dåliga förflutna. Han
satt ju fastspikad. Men han kunde ångra sin synd och tro
på Jesus. Det fantastiska är att Jesus just när detta
drama utspelar sig fullföljer sitt viktiga livsuppdrag och
där på korset tar på sig straffet för alla människors
synder. Och rövaren som kände ånger fick del av det.


Vad händer när jag tar emot Jesus?
När du bekänner Jesus som din Herre och räddare, så
kommer Guds egen Ande in i ditt inre, och du kommer
känna att något hänt i ditt liv.
Joh 5:24
Den som hör mina ord och tror honom som har sänt
mig, han har evigt liv och kommer inte under någon
dom, utan har övergått från döden till livet.


1 Joh 5:12
Den som har Sonen, han har livet; den som inte har
Guds Son, han har inte livet.

Gal 4:6
Och eftersom ni nu är söner, har han sänt i
våra hjärtan sin Sons Ande, som ropar:
”Abba (pappa)! Fader!”

Bibeln säger att när du tar emot Jesus övergår du från
död till liv, du får evigt liv. Evigt liv är Guds kvalitet av
liv, men det syftar också på livet efter kroppens död. Den
som försonats med Gud får leva i evig gemenskap med
honom.


Bibelns uttryck för vad som händer när vi blir frälsta

Bibeln ger några olika uttryck för det som händer när du
tar emot Jesus;
-du blir född av Gud, du blir barn till honom
-du blir född på nytt
-du blir en ny människa - en ny skapelse
-du uppstår med Kristus
-du blir rättfärdiggjord, du får en rätt ställning inför Gud.

1 Joh 5:1
Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född
av Gud;..

Joh 3:3
Jesus svarade Nikodemus..,.. Om en människa inte
blir född på nytt, så kan hon inte få se Guds rike.

2 Kor 5:17
Alltså, om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse.
Det gamla är förgånget; se, något nytt har kommit!

Kol 3:1
Om ni alltså är uppståndna med Kristus, så sök det som
är därovan, där Kristus är och sitter på Guds högra sida.

Rom 4:25
Jesus, vår Herre, vilken utgavs för våra synders skull
och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull.

Om du blir en ny skapelse, om du blir född på nytt, om du
blir barn till Gud, och du blir gjord rättfärdig - då kan du
umgås med Gud med ett gott samvete. Du kan inte till
din identitet vara syndare och rättfärdig samtidigt, det
är omöjligt. Du kan behöva övertyga ditt samvete att du
nu hör till Jesus och är förlåten, eftersom Bibeln säger
det. 

Jesus har utplånat all synd i sin egen kropp på korset, och
det är den erfarenheten som blir din när du börjar tro på
honom. De fel du som troende fortfarande gör dagligen,
ber du snabbt om förlåtelse för - och vandrar vidare med
Gud i glädje och frid och blir allt starkare i din trosvandring!


Be frälsningsbönen nu!

Be den här bönen när du bestämt dig för att du vill tillhöra
Jesus:
  • Jesus, jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda.
  • Tack att du dog på korset för min synd.
  • Jag ber om förlåtelse för synder jag begått. 
  • Jag tar emot dig nu som min Herre och frälsare.
  • Tack för din förlåtelse.
  • Tack att jag är räddad, och nu är barn till Gud!
  • Amen.
Välkommen till Jesus, välkommen till Gud! Du har tagit
ditt viktigaste och bästa beslut i livet!

No comments:

Post a Comment