Wednesday, May 31, 2017

Rabbi ben Samuels förutsägelse

En judisk rabbin på 1200-talet, Judah ben Samuel, fram-
ställde en rätt så häpnadsväckande förutsägelse. Som
grund för den låg studier i Tanakh (GT) och astronomi,
men Rabbi Samuel hade nog inte så lite hjälp av Guds
Ande i sin förutsägelse.

Vid den tiden gick korsfararnas period mot sitt slut och det
Ottomanska riket hade börjat bryta fram. Rabbi Samuel
förutsade att det riket skulle komma att inta Jerusalem,
och från det året det skedde skulle sedan 8 jubelårs-
perioder löpa, d v s 8*50 = 400 år. Sedan skulle ännu
en jubelårsperiod på 50 år inträffa då Jerusalem skulle vara
ingenmansland. Vid jubelåret i slutet av den perioden (efter
totalt 450 år) skulle Jerusalem komma i judisk besittning.

Det Ottomanska riket intog mycket riktigt Jerusalem. Det
skedde ca 300 år efter förutsägelsen, år 1517, och riket var
sedan i besittning av Jerusalem till år 1917, alltså totalt
400 år! Då, år 1917 drev britterna genom general Allenby ut
araberna från Jerusalem. Det berättas att Allenby steg i
ödmjukhet av sin häst och ledde den in i Jerusalem genom
Jaffaporten. Han menade att ingen skulle rida i triumf in
i Jerusalem förrän Messias gör det vid sin återkomst.

Efter befrielsen av Jerusalem var sedan staden av olika
skäl i odefinierad status ända fram till 1967 (den östra
delen blev ockuperad av Jordanien 1948). Det året, 50 år
efter 1917, intog (den sedan 1948 nybildade staten) Israel
även östra Jerusalem under ett försvarskrig (6-dagarskriget)
mot omliggande arabnationer och hela Jerusalem blev så
under judisk besittning. Rabbi Samuels förutsägelse
gällande 450 år gick med det i total fullbordan.

I år, 2017, har så gått ytterligare 50 år räknat från 1967. År
2017 är med det ett jubelår, och ett märkligt sådant då det
är det judiska året `777 (5777). Jag tror inte ett tal kan bli
mer fullkomligt än så sett ur judisk synvinkel. Troligtvis är vi
i ett jubelår i rakt nedstigande led till när Mose deklarerade
lagen för Israels folk i Sinai öken efter uttåget ur Egypten.

Som vi sett betecknar jubelår ofta brytpunkter i historien
för Israel och judarna. Land har förlorats och land har åter-
bördats, och det ofta i tider av konflikt. Så vad ska ett
jubelår under år `777 komma att innebära, för övrigt även
70 år efter 1947, då NF tog beslut om en judisk stat. Blir det
ett år bara som alla andra..? Nej...

Det judiska året `777 har börjat exceptionellt stormigt.. FN,
med organ som Unesco, har fullkomligt blottat sin hätskhet
mot den judiska nationen. Enda vännen, Amerika, lyfte så
sin häl mot Israel i en Judashandling; president Barack
Obama agerade dagen innan Hanukkah, den 23 december,
och såg till att USA la ner sin röst i Säkerhetsrådet, i en
röstning som med det fastställde att en delning av Israel
och Jerusalem ska ske.

Bibelkännare vet att skriften talar om flera återstående
krig som kommer att beröra Israel innan Jesu återkomst.
Ett av dem kan man läsa om i Psaltaren 83. Texten visar
att det är ett krig som inbegriper många arabiska grannar.

Kan en konflikt, uppmuntrad av Säkerhetsrådets resolution
som nu blivit internationell lag, stå för dörren? Israel fort-
sätter "trotsigt" sina utbyggnader på "ockuperad mark",
vilket provocerar FN och många arabiska grannar.

USAs nya administration å sin sida har utlovat att förinta IS
och annan muslimsk terrorism, och att stå vid Israels sida.
Trump har också sagt att USAs ambassad ska flyttas till
Jerusalem vilket när det sker kommer ses som en starkt
provokation av FN och flera arabländer.

Skulle en konfliktsituation kunna leda fram till att vi får
se första spadtagen tas till ett uppbyggande av ett judiskt
tempel - på det tempelberg som tillhör Israel sedan
årtusenden?

Profetior om Donalds Trumps presidentskap kan inte längre
visas bort, de är nu ett faktum. Delar av de förutsägelserna
talar faktiskt om Trumps roll gentemot Israel som "en Kung
Kores". Kores var en hednakung i GT som inspirerade och
hjälpte judarna att börja bygga det andra templet efter den
70-åriga fångenskapen i Babel. När Trump tillträdde var
han 70 år, 7 månader och 7 dagar, har någon räknat ut!

En del spekulationer här och det måste vara så - och vi lever
tveklöst i profetiska tider. Själv funderar jag på varför ett nytt
tempel ska byggas, enligt skriften ska det komma att ske.
Men en förståelse är ju att troende judar som inte funnit
Messias som alltid längtar efter att återupprätta den forna guds-
tjänsten när de kommer åter till landet. Tyvärr kommer en falsk
Messias för en tid ta sitt säte i ett återuppbyggt tempel och
förvilla många judar, och även kristna - ett stort böneämne.

Slutligen tycker jag det är intressant att se att Gud så tydligt
tänker och verkar i termer av jubelår, årsveckor, högtider,
använder sig av siffervärden, himlakroppars budskap mm.
För judar, som Rabbi Samuel, är det självklart, men inte
alltid för kristna. Denne rabbi dog förresten 1217.. ett jubelår.

Be för Israel. Be för Israel. Be för Israel. Be för Israel. Be för
Israel. Be för Israel. Be för Israel. Be för Israel.  Be för Israel.
Be för Israel. Be för Israel. Be för Israel.

Länk till info om Judah ben Samuel:
http://destination-yisrael.biblesearchers.com/destination-yisrael/2012/12/rabbi-judah-ben-samuels-jubilee-prophecy-gives-the-year-of-the-messiah.html

No comments:

Post a Comment