Wednesday, May 22, 2019

Där segern vinns

Segrar vinns sällan enbart i det synliga eller
offentliga. En verklig seger är förberedd på olika
sätt, och ibland vunnen före den yttre striden.

Var vann Jesus den huvudsakliga segern mot
mörkrets makt? Segern vanns troligtvis där vi kan
finna att det var som mest andlig kamp för Jesus.

Det fanns ett tillfälle där Jesus kämpade ensam
mot ondskan, mot fruktan och mot alla tvivel och
alla frestelser till att följa mänsklig självbevarelse-
drift. Alla svek honom vid detta tillfälle.

Efter den bönekampen i ensamhet var Jesus lugn
och fullständigt överlåten åt det öde som väntade
honom;

Luk 22:41-46
Sedan gick han bort ifrån dem, ungefär ett
stenkast, och föll ner på sina knän och bad
och sa: ”Fader, om det är din vilja, så ta denna
kalk ifrån mig. Dock, ske inte min vilja, utan
din.”

Då visade sig för honom en ängel från himlen,
som styrkte honom. Men han hade kommit i
svår ångest och bad allt ivrigare, och hans
svett blev såsom blodsdroppar, som föll ner på
jorden.

När han sen stod upp från bönen och kom till-
baka till lärjungarna, fann han dem sova av be-
drövelse. Då sa han till dem: ”Varför sover ni?..

Matt 26:38
”Min själ är djupt bedrövad, ända till döds;
stanna kvar här och vaka med mig.

I Getsemane örtagård, kvällen innan sin korsdöd,
vann Jesus den verkliga segern. Det är det enda
ställe mig veterligen där bibeln säger att Jesus
svettades blod. Det var under denna överlåtelse-
kamp till Guds slutliga vilja som Jesus vann sin
stora seger.

Det måste ha varit chockerande för lärjungarna
att se Jesus för första gången i svår ångest,
bedrövad till döds, där han ber dem att vara med
honom och inte tvärtom. De var ju vana vid en
trygg Jesus som de önskade skulle vara nära dem -
i deras otrygghet.

När Judas, efter att denna bönekamp är full-
bordad, kommer med prästerna för att förråda Jesus
med en kyss - så är Jesus fullständigt lugn.

När de frågar honom om han är Jesus från Nasaret
säger han "Det är jag" (Jag är). Då faller de alla
handlöst till marken av Guds kraft. Fadern bekänner
sig till fullo till sin Son. Sedan överlåter sig Jesus
till sina bödlar att utföra Guds vilja med hans liv.

Joh. 18:4-6, 12
 ”Vem söker ni?” De svarade honom: ”Jesus från
Nasaret.” Jesus sa till dem: ”Det är jag.” Och Judas,
förrädaren, stod också där ibland dem. När Jesus nu
sa till dem: ”Det är jag”, vek de tillbaka och föll
till marken...

..Den romerska vakten med sin överste och de
judiska rättstjänarna grep då Jesus och band honom
och förde honom bort..

Skärtorsdag är en åminnelsedag av Jesu kamp i
Getsemane trädgård. Långfredag minns vi i tacksam-
het Jesu ställföreträdande död för vår synd. Påsk-
dagen firar vi med oerhörd glädje det faktum att
Gud uppväckte Jesus från de döda på tredje dagen.

/Björn HellmanSaturday, May 18, 2019

Nationer, Folkslag, Reformation

I Matt 28:19 befaller Jesus:

"Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar"

Jesus understryker i detta bibelställe "folk" - inte
individ, även om vi vet att frälsningen är person-
lig. Vi vet att Jesus grät över sitt folk, judarna -
och över sin stad, Jerusalem. Han var berörd av
sin nations öde.


1 Mos 11:1-9 talar om att:
"..hela jorden hade ett språk och talade på
ett sätt.. de sa: ”Kom, låt oss bygga en stad
åt oss och ett torn vars spets räcker upp i
himlen, och så göra oss ett namn; vi kunde
annars bli kringspridda över hela jorden.”

Då steg Herren ner för att se staden och
tornet.. och Herren sa: ”Se, de är ett enda
enda folk och har alla ett språk.. härefter
ska inget bli dem omöjligt..

..låt oss stiga ner och förbistra deras språk,
så att den ene inte förstår den andres språk.
Och så spridde Herren dem därifrån ut över
hela jorden, så att de rvingades upphöra att
bygga på staden." 

Detta globala tilltag i mänsklighetens vagga till-
talade inte alls Gud. Han förbistrade språket,
och han spred också ut människorna över
jorden.

I Apg 17:26-27 plockar aposteln Paulus upp
denna tråd och undervisar atenarna att:

"..han har skapat människosläktets alla
folk, alla från en enda stamfader, till att
bosätta sig utöver hela jorden;

och han har fastställt för dem bestämda
tider och utstakat de gränser inom vilka de
ska bo - detta för att de skola söka Gud,

Gud skapade alltså nationerna, de som fanns
och de som nu finns. Gud vill nationer, de var
hans plan.

Han vill inte globalism; där man istället för
att söka Kristus söker skapa en falsk gräns-
lös gemensam kompromiss, mellan alla
religioner - vilket är en rörelse vi ser i tiden.

Ju mer en nation och ett folk görs till lär-
jungar, ju mer förändras "folksjälen" i
nationen, och med det kommer lagstiftning,
utbildningsväsende och mycket annat i sam-
hället att påverkas; en samhällsreformation
kommer mer och mer till stånd.

Detta sker naturligtvis genom att enskilda in-
divider tar emot Kristus i sina liv. Men, en allt
starkare församling i en nation kommer att ha
just denna starka reformatoriska påverkan om
den förstår sitt inflytande och är beredd att
utöva det.

En stark reformatorisk påverkan kan utövas
även om fortfarande en majoritet i nationen
inte skulle vara pånyttfödda troende.

Ofta förekommande debatter inom kristenhet-
en idag rör frågor kring nationalism och hur
mycket kristen tro är tänkt eller får att påverka
samhället.

Gud har ju skapat nationerna. Gud vill att hans
rike ska manifesteras så mycket som möjligt!
"Tillkomme ditt rike, ske din vilja på jorden,..",
så har vi ju blivit lärda att be.

I det tusenårsrike som enligt bibeln ska följa på
denna tidsålder, så sitter Jesus som Kungars
Kung i Jerusalem - i sitt land. Jesus är jude.

Folken ska då en gång per år vara representera-
de under en tillbedjan högtid i Jerusalem.

Folken och folkslagen finns alltså fortfarande
kvar - för att de är skapade av Gud, och är
hans vilja.

/Björn Hellman 

Wednesday, May 15, 2019

Is Grace really connected to Law ?


The Gospel, the joyful message, of Jesus
Christ is God´s love to each and every
human being.

Having said that, God´s love and God´s
salvation is not depending on how we feel,
or he feels, at the moment.

If you have missed that The Gospel is
solidly founded on Law (juridik) you have
missed a lot of the message.

When you find out that it is about law you
will shout for joy. Why so?

Law is law. If you are in prison you are so
due to law, and if you are free you are due
to law, it does not change day to day, based
on how you feel.

Just because God is Love and loves human
beings, he could not just jump over his
Rightiousness and by that the Law;

like close his eyes for that we have all com-
mited sin and have fallen away from him;

Book of Hebrews 9:22
"Indeed, under the law almost Everything
is purified with blood, and without the
shedding of blood there is no forgiveness
of sins."
There is a Law Drama behind God´s plan
of salvation. The Bible calls God the Judge.
The bible calls Jesus our Advocate. And the
bible calls the devil the Prosecutor of the
brethren (Jesus´).

The Prosecutor, the Devil, uses God´s law,
his Commandments, to day and night, year
in and out, prosecute every man and woman
before God, the Judge.

He knows that God is rightious and that
God cannot just look away and forget that
man has sinned.

God hates the devil, because the devil was
the one that wanted to take God´s place in
mans life; and so he tempted Adam and
Ewe to be disobedient to God.

Man being evil, selfish, going his own way,
means that the devil has man´s attention,
not God.

But the loving God, the Judge, had a great
salvation plan. At his perfect time he sent
his own Son to become a human being,
"born by woman". But the Father of Jesus
was God himself, "Mary had not yet known
a man", even so she was found being with
child.


Here comes next truths based on Law:
Jesus lived his whole life without commit-
ing one single sin. He was obedient even
unto death.

He did not have to die, death is not some-
thing absolutely normal, it is an effect of
sin according to the bible.

God let Jesus take our place on the cross,
to suffer all rightious punishment for all
sin of mankind.

On the third day God could raise Jesus
from the dead, because Jesus was without
personal sin.

When you and I accept that Jesus died in our
place - in forehand, while we were yet
sinners - an amazing exchange takes place
based on Law.

God then gives us Jesus´ Rightiousness
which he won through a whole life without
sin.

And we give him our trash; our sin, in that
we give acceptance to that he died for our
sin on the cross, when he was crucified as a
bandit / a robber.

By this plan God, the ultimate Judge and
Law expert, has declared that his rightious
nature is satisfied, at the same time he wins
back every human that wants to turn around
and come back to him.

The Devil knew Jesus was God´s Son, and
thought he won a victory when he had Jesus
crucified. But boy, how cheated he was by
our God.


Now the Devil cannot use the command-
ments any more against those that have
accepted Jesus Christ as their savior. Be-
cause Jesus has now become our Advocate!

The devil now only have lies left to try to
cheat us, trying to get our attention on him
instead of Jesus.

By lies, the devil will try to use our feelings,
so that we "feel bad and unforgiven by God".

But then remember - everything from God
is based on rock-firm law, and not on some-
thing uncertain as feelings.

By holding on to this truth, your feelings
will eventually become obedient servants to
you instead of bringing your mode down.

When you say yes to what Jesus did for you
on the cross, nothing anymore hinders you,
you have become a child of God, by simply
by faith accepting his salvation plan.

Heaven is then with you on earth, and your
way to heaven is secured while you follow
Jesus closely through the rest of the life.


By this God´s plan, God will now be free to
judge the evil powers of darkness on the day
when he choose.

Before, if he were to judge and "take away
the evil" like many asks why he does not,
(the Teodice problem) he had to judge man
at the same time; as man is part of the evil
before he accepts God´s salvation.

/Björn HellmanMonday, May 13, 2019

The Book of Esther and Endtimes

The story in the book of Esther in the Old
Testament is set approximately in 480 BC.

King Ahasuerus reigns a kingdom that stretch-
es from India in the east all the way to Ethiopia.
He reigns from "Susa, the citadel" in Persia,
almost the equivalent of today's Iran.

In the Kingdom of Ahasuerus lives many dif-
ferent people, and among these many Jews,
scattered at the time of the Babylonian
captivity.

And even in Susa there is a Jewish colony,
among them a young girl named Esther.
Ahasuerus reigns as King of Kings and his
word is law.

The story of Esther is a piece of Jewish history,
which is remembered by Jews every year, at
the Purim feast.

But - the story is also largely prophetic, with
an important message right into the very end
times that we are facing today.

The message concerns the christians respons-
ibility for the Jewish people and for Israel.


Queen Vasti had for some time showed
contempt for King Ahasuerus. At last the King
deposes her and start looking for a new Queen.

Esther is one of the chosen maidens who go
before the King. She is Jewish, and raised by
Mordecai, her stepfather.

The King is very fond of Esther; she becomes
bride and the new Queen. Her Jewish identity
remains secret.

The King´s new servant Haman becomes angry
at Mordecai because Mordecai does not bow to
him in the gate, and Haman is then told that
Mordecai is a Jew.

A hate is growing within Haman, he conspires
against all Jews in the Kingdom. He goes before
Ahasuerus, and tells of a people who do not
obey the King's laws.

Haman then receives the King's authority to do
whatever he finds for good with the Jews.


Mordecai gets knowledge about the threat
against his people, in despair he sends a mes-
senger to Esther; She has to go before the
King, and seek mercy for their people.

Esther hesitates; it is associated with death
threat to go before the King without being
called - even if you are the queen.

Mordecai then sends a new urgent message to
Esther:

"Do not think to yourself that in the king’s
palace you will escape any more than all the
other Jews. 

For if you keep silent at this time, relief and
deliverance will rise for the Jews from
another place, but you and your father’s
house will perish.

And who knows whether you´ve not come
to the kingdom for such a time as this?”
(Esther 4:13-14)

Esther is challenged. Her people are in danger,
and so Mordecai, who has been her "educator"
into the grace she now stands in.

Ester is in a unique position to be able to
plead for the Jews before the King.

Will she evade responsibility, out of fear or
convenience - deny her origin? What will then
happen to herself in the end.. she is also a
Jew?

After a period of fasting Esther "on the third
day" goes before the King, and she "receives
grace".

She reveals to the King of her Jewish ancestry
and tell him about Haman´s evil plan against
her people.

The King becomes very angry; Haman, who
accused Esther´s stepfather Mordecai for not
keeping the law, are hung up on the very
same stake that Haman had prepared for
Mordecai.

Mordecai, who only had refused to bow down
to Haman, is freed from all accusations.


The Book of Esther is a burning message in
a very late time.

Over Jews in the diaspora rests threatening
clouds. The state of Israel is being attacked
from all sides.

Evil tongues forge plans, misinforms, try to use
laws - in the belief that they can prevent the
ways of God.

The Christian church, the King's bride, is called
to fully affirm its origins, and to stand up for
the Jewish people and their nation Israel - and
to plead for them before the King.

That is how queen Esther saved her life.

Björn Hellman 
Sunday, May 12, 2019

Hur blir man en kristen ?


Hur blir man kristen, är det svårt, vad krävs?

En kristen är en människa som har tagit emot Jesus
Kristus som räddare (frälsare).

Det är lätt att bli en kristen, det är ett enkelt viljebeslut.
Att vara kristen är ett härligt liv som man inte ångrar,
men det kostar också allt att följa denne Jesus eftersom
man inte längre kan vandra sin egen väg utan behöver
söka Guds väg med sitt liv och val av livsstil.  

Jag ska med några enkla bibelord förklara vad bibeln
säger om hur man blir en kristen och varför man
behöver bli det.


Man behöver ta emot Jesus

Följande bibelord beskriver Jesus död och uppståndelse
och vad det betyder för oss:

Rom 4:25
Jesus, vår Herre, vilken utgavs för våra synders skull
och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull.

1 Petr 2:24
Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä,
för att vi skulle dö bort ifrån synderna och leva för
rättfärdigheten.

Jesus blev upphängd på ett kors för våra synder. Gud
uppväckte honom efter tre dagar eftersom han inte gjort
något fel själv. Därför kan vi få del av hans rättfärdiga
liv.

Jesus dog för oss - därför lever vi för honom.

Jesus började sin uppgift på jorden när han var 30 år och
dog när han var 33 år. Det står berättat om honom när
han började sin uppgift:

1 Joh 1:11-12
Jesus kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot
honom. Men åt alla de som tog emot honom gav han
makt att bli barn till Gud, åt de som tror på hans namn;
och de har blivit födda, inte av blod, inte heller av
köttslig vilja, inte heller av någon mans vilja, utan av Gud.

"åt alla de som tog emot honom.." --> Du behöver alltså
ta emot Jesus i ditt liv. Du behöver säga ja till honom i
ditt hjärta.

När Jesus kom så tog inte alla emot honom med öppna
armar, men många insåg att de behövde honom och tog
emot honom. Så är det också när du tar ditt beslut - det
kan bli ifrågasatt av din omgivning och det kan vara
jobbigt. Men du kommer aldrig att ångra dig.


Är Jesus enda vägen till Gud?

Joh 14:6
Jesus svarade honom: ”Jag är vägen och sanningen och
livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Apg 4:12
Och i ingen annan finns räddning; ej
heller finns under himlen något annat namn, bland
människor givet, genom vilket vi kan bli räddade.”

Det är bara Jesus som har dött för dina synder. Du måste
bli försonad med Gud. Du kan inte komma inför Gud om
du är kvar i dina synder, Gud är så god men han är
också helig till sin natur. Gud har genom Jesus i sin
kärlek till dig gjort allt för att du ska kunna komma till
honom, det är bara att ta emot Guds gåva som han
räcker till dig.

Frälsningen beror inte på din förmåga

Rom 10:4, 9-10
För lagen har fått sin ände i Kristus, till rättfärdighet
för var och en som tror...

För om du med din mun bekänner Jesus som Herre och
i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de
döda, då blir du räddad. För genom hjärtats tro blir
man rättfärdig, och genom munnens bekännelse blir
man räddad. Skriften säger ju: ”Ingen som tror på
honom ska komma på skam.”
Att lagen har fått sin ände i Jesus, betyder på vardags-
språk att du inte behöver uppfylla vissa ideal eller uppnå
en viss standard för att kunna ta steget och bli en kristen.
Du kan inte alls behaga Gud på det sättet. Bibeln säger
att all vår egensnickrade rättfärdighet är som en fläckad
klädnad. Det är jättebra att vi gör gott, men vi kan inte
luta oss mot det för vår frälsning.

Det du ska göra är att tro på vad Gud gjort för dig genom
Jesus - och bekänna med din mun att Jesus är din Herre.
Det är väldigt enkelt, Gud älskar oss så mycket och därför
har han gjort en väg till sig som alla klarar att gå.

Luk 23:42
Och en av de ogärningsmän som var upphängd där
smädade honom och sa: ”Du är ju Messias; hjälp då dig
själv och oss.” Då tillrättavisade honom den andre och
svarade och sa: ”Fruktar inte heller du Gud, du som är
under samma dom? Detta händer oss med all rätt, för
vi lider vad våra gärningar är värda, men den här
mannen har inte gjort något ont.” Sen sade han: ”Jesus,
tänk på mig, när du kommer i ditt rike.” Jesus svarade
honom: ”Sannerligen säger jag dig: I dag ska du vara
med mig i paradiset.”
Jag brukar ta upp det här exemplet ovan med rövarna
som blev korsfästa samtidigt som Jesus. En av rövarna
talade föraktfullt om Jesus. Men den andre sa ungefär att
"den här mannen har inte gjort något fel, men vi hänger
här för att vi förtjänar det". Rövaren erkände sin synd
och att hans brott förtjänade ett straff. Men, han bad sen;
"Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike". Jesus
svarade "Idag ska du vara med mig i paradiset"!
Poängen är att den här rövaren kunde inte göra några
goda saker alls för att bättra på sitt dåliga förflutna. Han
satt ju fastspikad. Men han kunde ångra sin synd och tro
på Jesus. Det fantastiska är att Jesus just när detta
drama utspelar sig fullföljer sitt viktiga livsuppdrag och
där på korset tar på sig straffet för alla människors
synder. Och rövaren som kände ånger fick del av det.


Vad händer när jag tar emot Jesus?
När du bekänner Jesus som din Herre och räddare, så
kommer Guds egen Ande in i ditt inre, och du kommer
känna att något hänt i ditt liv.
Joh 5:24
Den som hör mina ord och tror honom som har sänt
mig, han har evigt liv och kommer inte under någon
dom, utan har övergått från döden till livet.

1 Joh 5:12
Den som har Sonen, han har livet; den som inte har
Guds Son, han har inte livet.

Gal 4:6
Och eftersom ni nu är söner, har han sänt i
våra hjärtan sin Sons Ande, som ropar:
”Abba (pappa)! Fader!”

Bibeln säger att när du tar emot Jesus övergår du från
död till liv, du får evigt liv. Evigt liv är Guds kvalitet av
liv, men det syftar också på livet efter kroppens död. Den
som försonats med Gud får leva i evig gemenskap med
honom.


Vad händer när vi blir frälsta?

Bibeln ger några olika uttryck för det som händer när du
tar emot Jesus;
-du blir född av Gud, du blir barn till honom
-du blir född på nytt
-du blir en ny människa - en ny skapelse
-du uppstår med Kristus
-du blir rättfärdiggjord, du får en rätt ställning inför Gud.

1 Joh 5:1
Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född
av Gud;..

Joh 3:3
Jesus svarade Nikodemus,.. Om en människa inte
blir född på nytt, så kan hon inte få se Guds rike.

2 Kor 5:17
Alltså, om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse.
Det gamla är förgånget; se, något nytt har kommit!

Kol 3:1
Om ni alltså är uppståndna med Kristus, så sök det som
är därovan, där Kristus är och sitter på Guds högra sida.

Rom 4:25
Jesus, vår Herre, vilken utgavs för våra synders skull
och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull.

Om du blir en ny skapelse, om du blir född på nytt, om du
blir barn till Gud, och du blir gjord rättfärdig - då kan du
umgås med Gud med ett gott samvete. Du kan inte till
din identitet vara syndare och rättfärdig samtidigt, det
är omöjligt. Du kan behöva övertyga ditt samvete att du
nu hör till Jesus och är förlåten, eftersom Bibeln säger
det. 

Jesus har utplånat all synd i sin egen kropp på korset, och
det är den erfarenheten som blir din när du börjar tro på
honom. De fel du som troende fortfarande gör dagligen,
ber du snabbt om förlåtelse för - och vandrar vidare med
Gud i glädje och frid och blir allt starkare i din trosvandring!


Be frälsningsbönen nu!

Be den här bönen när du bestämt dig för att du vill tillhöra
Jesus:
  • Jesus, jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda.
  • Tack att du dog på korset för min synd.
  • Jag ber om förlåtelse för synder jag begått. 
  • Jag tar emot dig nu som min Herre och frälsare.
  • Tack för din förlåtelse.
  • Tack att jag är räddad, och nu är barn till Gud!
  • Amen.
Välkommen till Jesus, välkommen till Gud! Du har tagit
ditt viktigaste och bästa beslut i livet!