Tuesday, July 31, 2018

Lars Enarson tänder lampan

Lars Enarson ger här i ViD en
stark replik till Joakim Lundqvists
utspel under Europakonferensen
angående hur kristna ska rösta.

http://www.varldenidag.se/debatt/ohederligt-av-joakim-lundqvist-att-kora-nazistkortet-mot-sd/reprgE!Jb88f05LQwFZQUJ5VjcmkQ/Svensk kristenhet i allvarligt läge

Svensk kristenhet är i ett
allvarligt läge. Jag tycker
mig uppleva hur kristna nu
ska luta sig mot KD som sin
trygghet och borg i andliga
frågor.
Ett KD som vill gå FNs, EUs
och Påvens ärende i att
hitta en internationaliserad
mänsklig lösning på konflikten
mellan Israel och de män-
niskor med jordanskt pass
som kallar sig palestinier.
Ett KD som skruvat ner
volymen till noll vad gäller
profilering mot Pride och
RFSL.
Ett KD som genom DÖ-ök
står som ansvariga för 4 år
av socialdemokratiskt styre
med stark Israelfientlighet
och stark kristendoms-
fientlighet.

Kommer vi få en ny period
av DÖ? Hur ska den kunna
undvikas utan att S blir
majoritetsparti i en regering.

Kommer Sverige sluta som
en av getnationerna, och
ingå i det konglomeratet som
kommer att tvinga Israel till
avsteg i sin suveränitet och
sitt gränsskydd? Med de oer-
hörda följdverkningar detta,
enligt bibelns profetior,
kommer att få.

Jag bara frågar. Det kanske
inte behöver bli så. Men ofta
hamnar man någonstans
utmed den riktning i vilken
man rör sig.

Monday, July 30, 2018

Kjell Lejon pläderar för KD

Kjell Lejon pläderar i ViD
för att vi kristna ska lägga
vår röst på KD, och där
personval av de vi finner
står närmast vår syn i de
viktigaste frågorna.

http://www.varldenidag.se/debatt/lagg-en-rost-pa-en-kristen-rost/reprfn!XxACjGDcouzbHlF8rRnLAg/

Med det undrar jag varför KD
inte allmänt blir mycket
tydligare i de kristna frågorna.

Stödet för Pride var inte det
misstag som Kjell kallar det;
att Ebba B gick med i tåget.
Stödet kvarstår ju.

Man kan tala i allmänna orda-
lag till människor som står
nära Prideideologin på ett
sätt att det väcker respekt,
och samtidigt vara tydlig med
kristen syn på sexualitet och
samlevnad.

KD behöver uttala sig tydligt
vad gäller nationstanken och
försvaret och kontrollen av
våra gränser, och respekten
för våra asyllagar. KD be-
höver stödja demokratier i
Europa som väljer ett snävt
beskydd av sin kultur.

KD måste lova att inte ännu
en gång ingå något slag av
DÖds-uppgörelse. De har
redan skuld i att vi fick en
socialdemokratisk Israel- och
kristendomsfientlig politik i
4 år, värre än någonsin i
vår politiska historia.

Med det har KD själva stor
"skuld" i att SD vuxit sig
mycket starka och tagit röster
från både KD och andra
partier. Skyll inte på SD,
skyll på er själva, det är
kristet att göra.

KD måste visa att de är be-
redda att samregera med
SD och M. Annars är det nog
bättre att SD får rösterna.
Hellre en SD-regering än en
S-regering.

Självklart vill vi att KD ska
överleva, partiet driver viktiga
frågor; men är för populistiskt
- åt fel håll. Då får man ta
ta bort krist- ur namnet.

KD är rädda att tappa Pride-
väljare, och vill nu samla in
även de traditionella kristna.

KD: ta nu ut nya tydligare
riktmärken inför ett val som
närmar sig med stormsteg..Joakim Lundqvists SD "skrämseltal"

Nedan skrev jag som svar på Joakim Lund-
qvists "skrämseltal" över SD på Livets Ord i
fredags kväll.

Efter talet skrev Sebastian Stakset direkt ett
inlägg på sitt FB-konto i samma anda, och
det som är nedan är min replik, med några
mindre korrigeringar.

Jag såg knappt några seriösa motargument
från mogna kristna i kommentarsfälten, bara
"dikessvar". Är människor, kristna, i Sverige
så rädda om sina rykten, vänner mm så att
de inte vågar uttrycka sina åsikter.

Jag är säker på att inte alla håller med JL,
tänk då på att det är inte respektlöst att ut-
trycka sin motsyn även fast man bor i Sverige.

Jag har nu skickat länken till denna FB-post
även till de kristna tidningarna och Livets Ord.
.
--------------------------------------
.
Jag tror inte att Sverige är så främlingsfientligt.
Det är väl tryggt att knippa ihop en åsiktssida
och placera dem i det andra diket. Men det
måste få vara tillåtet att köra uppe på vägen,
på påbjuden körbana.

Precis som vi har ansvar för våra personliga
liv, har vi ansvar för vår nation. Bibeln är där
tydlig. Vi låser alla dörren om natten, inte för
att vi hatar utan för att vi älskar. Vår nations
judar är i dag i svårt läge pga krafter vi släppt
in okritiskt i vårt land.

När vi för fullt diskuterar om vi har ansvar för
nationen - reser Gud själv upp en nation,
Israel, och predikar med det för världen. Om
Israels omvärld skulle få som de vill skulle
mycket stora mängder muslimer flytta in i
landet.

Israel är en välkomnande smältdegel och
demokrati, som Sverige. Men, man är samtid-
igt noga med sina gränser, med kontroll på
sin invandring - av kärlek till sitt folk, i tack-
samhet noga med sitt ansvar för den nation
Gud åter-rest och förnyat kallelsen med.

Ungern, som gjort uppror mot EUs krav på
att ta emot immigranter, har en kristen re-
gering. Budapest har en evangelisk för-
samling som ensam har ca 70K medlemmar
(20ggr större än L.O.) De stöder sin regering i
dess beslut vad gäller immigration. Nationen
har väckelse.

Jag säger inte att de gör helt rätt, men de är
mycket vaksamma och rädda om sitt land, de
har varit under kommunistiskt betryck och
även islamskt längre tillbaka. De är med flera
gamla östländer nu på väg att underordna
sig och följa Trump med att erkänna Jerusalem.

Livets Ord är exempel på en församling som
gör mycket för invandrare och muslimer. Stor
heder åt LO. Dock, jag tycker att J Lundqvist
inte har fullt perspektiv och han tar på sig
stort ansvar när han som i fredags på Europa-
konferensen, inför Stakset och oss övriga,
talade ner SD och Björn Söder som jag ser
det på ett osakligt sätt. Söder som ju vill följa
Trump och flytta Sveriges Ambassad till Jeru-
salem och så som enda parti ära Israel.

Svenska kristna ledare som inte värnar skyddet
av sin egen nation, kommer helt naturligt inte
heller värna Israel när det verkligen gäller, det
som är vår Esther-kallelse. Striden om Israel
kommer att handla om gränser och skydd.

Jag är överens med Lundqvist om S gudlösa
påverkan på vår nation, dock i samma andetag
JL nämner S fiendskap mot Israel borde han
ha nämnt S kärlek till islam.

IS mål har varit att slå och inta i Mellanöstern.
Målet för de andliga krafterna bakom IS ( de
världshärskare som råder i mörkret) var dock
att skapa folkförflyttningar in i postkristna
nationer med svag identitet.

Herdens och evangelistens hjärta blöder och
vill hjälpa alla. Profeten ser, och ska se, längre
än herden. Men i Sverige har vi sedan länge
nöjt oss med endast herdar, med lite profetisk
gåva.

Jag kan inte rösta på ett parti med Kristus i
namnet som går i Pridetåg (ang M Oscarssons
flyer på våra bilar efter mötet..). Vad återstår
att rösta på? JAG hoppas på en samlingsre-
gering där SD är med men absolut inte S
med sitt kristendoms- och Israelhat.

Men, sedan i fredags är jag åter oroad för att
vi kommer att få se en ny DÖds-ök med 4 år till
av fortsatt förlamning och socialistisk Israel-
fientlig politik - som för oss över randen för
räddning.

Man (JL) varnar för SD, men S som länge och
ofta fått styra landet har rötter inte bara i kom-
munism, som om inte det räckte, men även
i nationalsocialism.

Gud välsigne alla som läser detta. Låt oss be
att Gud får sin väg i politiken i Sverige och be
fortsatt om väckelse i vår nation innan det blir
för sent.

Vi står i ett ödesval; såsom USA gjorde - men
Gud smorde där Donald Trump (Kores, Jesaja
kap 45, 45e presidenten, beskyddare av Israels
återvändande) som en bromskloss mot anti-
kristliga supernationella krafter i USA & världen.

Vi har fått se mäktiga resultat av Trumps presi-
dentskap redan, och jag vill tro att planen från
himlen är att vågen vi ser i USA, efter det andliga
världskrig som rasat där, når även Sverige och
med full kraft.

Vi får förhoppningsvis en "Josiatid" innan ändens
tid bryter in. Låt oss då ta till vara den; men den
kan vara intimt kopplad till hur vi handskas med
vår tid och våra beslut just nu.

Tack Gud för Sebastian Stakset - hans överlåtelse
till Guds kallelse och de resultat vi ser. Vilken
svensk senaste 100 åren har vunnit 4-5000
människor för Kristus på 1-2 år - i Sverige ?!

Jag blir varm i hjärtat när Sebastian går ner på
knä inför sina möten. Jesus är Herre

/Björn HellmanSunday, July 29, 2018

Barnoffer

Sexuell omoral har alltid varit kopplad
till barnoffer, genom historien. Det är
inte speciellt konstigt att dessa
fenomen hänger ihop.

Guds tanke är att barn är en kärleks-
frukt ur en man och en kvinnas över-
låtna kärlek till varandra.

När barn blir till genom lös förbindelse
och bara genom njutning, möjligtvis
andra motiv som t ex acceptans, då
kommer livsfrukten ofta som en obe-
haglig överraskning, den är inte en
frukt av verklig överlåten kärlek - och
man vill försöka göra sig av med den.

Gud skapade det livslånga äkten-
skapet som exempel på trohet, och
familjen som ett beskydd för de allra
minsta och svagaste att där växa till i
trygghet och nå styrka.

Äktenskapet är ett vittnesbörd från
Gud. Därför hatar satan äktenskap
och trohet - han hatar Gud.

Offrandet av barn blir ett pris för den
livsstil man väljer. Den avgud som
inspirerat fram denna lösaktiga livsstil
får dessa barnoffer som belöning, och
kan åstadkomma skada i den verklige,
sanne Gudens hjärta.

Gud valde dock att sända sin egen
Son till jorden för att dö för våra
synder. Det kommer en tid av evig
dom, men fortfarande lever vi i
nådens tidsålder - där Gud kallar alla
till sig, att acceptera Jesus som Herre
och bli barn igen, till denne gode
Gud och skapare.

Han valde att inte "abortera oss" i vår
synd, han valde istället att förbereda
allt för att vi enkelt skulle kunna
komma till honom och få leva i evig-
het med honom, som hans barn.Saturday, July 28, 2018

Lämmeln och Örnen

Framlidne Bill Stenberg för-
medlade en gång en vision
som grep tag i mig. Jag
minns den inte exakt nu, men
den var ungefär som följer;

Bill fick se Sverige som ett
litet byte på marken, kanske
en lämmel. Diskussionerna
och den andliga förståelsen
var på nära marknivå..

Uppe i atmosfären seglade
en stor ÖRN, som förberedde
sig noga för att slå sitt byte.
Sverige framstod som totalt
hjälplöst, ovetande om faran.

Sverige saknar profetröster
som ser lite längre. Bill var en
profet, mestadels föraktad
och oförstådd. Bibeln säger
att utan profetia blir folket
tygellöst.

Signifikativt för Sverige är
vi har pastorer som anser
sig ha tillräcklig profetisk
gåva för att själva kunna
göra rätt bedömningar för
nationen;

Så profettjänsten behövs eg-
entligen inte, den eftersöks
inte. Talet om den har smugit
sig in i skriften av misstag.
Bara vi har tro och går ut med
evangeliet så ordnar sig allt.

När IS började sina härjningar
och utrotningsförsök av
kristna och andra, så såg vi
kristna och övriga postkristna
Sverige möjligheten att öppna
famnen för alla, utan att riktigt
fråga Gud vad gällde dignitet-
en av den hjälp som krävdes.

Vi förstod inte, hade inte det
andliga höjdseendet att inse
att bakom IS härjningar fanns
"världshärskare som råder i
mörkret", som bibeln uttrycker
det.

Dessa härskares mål var
mer långsträckt än vi kunde
förstå. Det yttersta målet var
nämligen att skapa folkförflytt-
ningar in i Europas postkristna
nationer;

Blåögda länder med ett kristet
arv som svikits, och med kvar-
varande mycket begränsade
andliga insikter var målet. Och
syftet; att skapa oro, kaos och
främja främmande lära.

Ungefär samtidigt stod Sverige
i ett valår. Marknivån av andlig
förståelse med mottaglighet för
förrädiska impulser från fienden
gjorde att det blev strid från två
diken, det var absolut EJ tillåtet
för någon att gå uppe på vägen.

Böcker skrevs som förespråkade
gränslöst insläpp i landet, med
bibelord som utgångspunkt.
Var det alltid Gud som viskade
ordet? Skrift ska ju styrka skrift;
"Det står också skrivet.." svarade
Jesus ofta. Gränslösheten är det
som väcker tvivlet i denna punkt.

Hat piskades upp mot de som
såg en stor fara i situationen.
Våra partier, ett av dem med
Kristus i namnet, gjorde en över-
enskommelse som kom att gå
under namnet DÖ.

Denna ök gav vår nation 4 år av
den hittills värsta socialdemokrat-
iska sörjan i historien, där Sverige
hamnade i absolut fiendskap till
Jesu folk Israel, och judar i Sverige
gick en allt osäkrare dag till mötes
på våra gator och torg p g a en
absolut oansvarig immigrations-
politik som hade tydliga val-
politiska drag..

Så gott som ingen talar idag om
ett gudagivet ansvar för nationen.
Man tror att ansvaret måste ju vara
att alltid ha öppna dörrar. Vem har
sagt det, vem har ingivit det? Gud
skapade nationerna med en avsikt
och kommer avkräva räkenskap.

Om jag skulle ta hem alla stadens
problembarn, som den evangelist-
själ jag är, aldrig låsa dörren, så
skulle min fru ta ut skilsmässa.

Detta med rätta, för jag skulle ju
äventyra äktenskap, barn, familj i
min oerhört naiva "andlighet",
ingen skulle bli riktigt hjälpt då
nöden inte motsvarades av
nödvändiga resurser. Och hade
jag verkligen ljus över mina
motiv?

Gud skulle inte vara på min
sida - då jag följde mina egna
andliga ambitioner utan att alls
fråga honom. Jag gick omkring
med honom i koppel.

Hade jag frågat honom hade
han gett mig rätt vishet till att
hjälpa, så att de som jag skulle
hjälpa inte fick mig att stjälpa,
och andra inte tvingades in
under konsekvenser av mina
dolda motiv.

I det val som stundar fruktar
jag en ny DÖ-överenskommelse
och ett Sverige som förs bortom
räddning vad gäller den kristna
trons frihet.

Det senaste som nu hänt är att
KD och övriga partier i sju-
klövern faktiskt gett RFSL och
Pride ett löfte, med deras flagga
i hand, om en ny DÖ-överens-
kommelse; att inte på några
villkor samarbeta med Sverige-
demokrater.
Sebbe Stakset om främlingsfientlighet

Hej alla,

Sebbe la in ett inlägg på sin
FB idag, och jag kände mig
manad att skriva ett gensvar.

Vi var på samma möte på
Livets Ord på fredag kväll,
där Joakim Lundqvist ut-
tryckte sin starka oro för
SD, men inte nämnde något
om de islamistiska krafter
som verkar alltmer i vårt
land.

Här är länken till Sebbes
FB-inlägg:

https://www.facebook.com/SebastianStakset/photos/a.289344654806608.1073741829.196174940790247/425244057883333/?type=3&theaterHär är mitt svar, som ni
också hittar någonstans
under Sebbes inlägg;

Jag tror att det går att hålla två bollar
i luften samtidigt. Jag tror inte att
Sverige är så främlingsfientligt som
Stakset vill göra gällande.

Det är istället så att en åsiktssida ges
epitet av främlingsfientlighet, för att
det är tryggast när varje grupp är i ett
dike.

Precis som vi har ansvar för våra
personliga liv, så har vi ansvar för
vår nation.

Vår nations judar är i dag i ett svårt
läge p g a de krafter vi släppt in o-
kritiskt i vårt land, inte p g a 200st
mentala kalhyggen.

När krafter försöker tala ner an-
svaret för nationen  som begrepp,
så reser Gud själv upp just en
nation - Israel. En liten nation, 
som klarar sig med Guds hjälp och
de vänner Gud reser.

Gud predikar för världen - genom
Israel. Om arabvärlden skulle få
som de vill utifrån sina orena motiv,
så skulle mycket stora mängder
muslimer få "flytta tillbaka" (lögn)
till sitt s k palestina.

Israel är i mycket en smältdegel,
där många får finnas och utvecklas
under en demokrati. Men man är
noga med sina gränser, med sin in-
vandring, sitt ansvar för den nation
Gud återreste för att igen ta upp
sin urgamla kallelse, som Gud inte
ångrar.

Livets Ord är ett exempel på en
församling som också gör mycket
för invandrare och muslimer. Stor
heder åt LO, man blir varm i hjärtat.

Men jag tycker att J Lundqvist inte
har fullt perspektiv när han igår,
inför Stakset och övriga, talade ner
SD på ett onödigt sätt. Han talade
ner Björn Söder, som vill flytta
Sveriges Ambassad till Jerusalem
(ofegt).

Jag är överens med JL om S gud-
lösa påverkan på vår nation, men
i samma andetag han nämner S
fiendskap mot Israel borde han ha
nämnt deras kärlek till islam.

Själv kan jag inte rösta på ett parti
med Kristus i namnet som går i
Pridetåg, det går inte, även om
deras representanter är med i LO
(satt en flyer på bilfönstret).

Gud välsigne er alla som läser detta.
Låt oss be fortsatt om väckelse i
vår nation innan det är för sent.

Vi står i ett ödesval; liksom USA
gjorde, där Gud insatte Donald
Trump (Kores, Jesaja 45, 45e
presidenten, beskyddare av Israels
återvändande) som en broms mot
antikristliga supernationella
krafter i USA och världen.

Vi har en Josiatid innan ändens tid
bryter in. Låt oss ta tilllvara på den.

Låt oss tacka Gud för Sebastian
Stakset - för hans överlåtelse till
Guds kallelse och det oerhörda
resultat vi ser.

Vilken svensk de senaste 100 åren
har vunnit 3-5000 människor för
Kristus på 1-2 år - i Sverige ??!!

Jag älskar när Sebastian går ner
på knä inför sina möten.

Jesus är Herre

/Björn Hellman


Friday, July 27, 2018

Synkretismens faror

Per-Arne Imsen varnar i HimlenTV7 för
synkretismens faror.

Väldigt bra bild ges angående att Gud
visste redan i Apg hur församlingen
skulle se ut.

När sedan kristendomen blev stats-
religion i ett Rom fullt av avguderi,
så skedde en religionssynkretism, som
kvarstår ännu idag inom den s k
Katolska Kyrkan.

https://www.youtube.com/watch?v=YOXL0HcqW3gWednesday, July 25, 2018

God created Nations

Steve Cioccolanti on God´s view on
Nations. Absolutely don´t miss this.

Tuesday, July 24, 2018

Visions of the Mark of the Beast

I share the visions of "The Mark
of the Beast" that Kevin Mirasi has
received from the Lord over some
years.

Kevin is an endtime-prophet of the
Lord Jesus Christ.

http://www.visionsofthemarkofthebeast.blogspot.comSunday, July 22, 2018

Det som ingenting var

Gud ger inte ära åt människor för sånt
som vi inte ska ha ära för.

Allt vi har, som andra kan se och upp-
skatta eller rent av beundra - det har vi
faktiskt fått av skaparen, direkt - eller
genom andra som fått det direkt eller
genom andra..

Vi ska naturligtvis vara framåt och
gilla livet och inte kräla i stoftet i
någon slags falsk ödmjukhet, som
kyrkan faktiskt tidvis lärt ut felaktigt.

Men, vi ska vara försiktiga med egen-
beröm och inse att vi egentligen inte
har något som inte blivit oss givet.
Själva livet kommer från Gud, och
inte av slumpen, han ville ditt liv.

En människa som har en rätt syn på
dessa saker har i regel lätt eller lättare
att inse talet om korset;

1 Korintierbrevet 1:18-30
"Talet om korset är en dårskap för de
som går förlorade, men för oss som
blir räddade är det en Guds kraft..

"Tänk efter, mina bröder, hur det var
när ni blev kallade, inte många som
var visa på ett mänskligt sätt blev
kallade, inte många mäktiga eller av
förnäm släkt.

Det som i världen var dåraktigt, svagt,
ringa och föraktat - det utvalde Gud,
för att han skulle låta de visa och det
starka komma på skam. För han ville
inte att något mänskligt skulle kunna
berömma sig.

..hans verk är det att ni är i Kristus
Jesus.."

Det vi som människor kan berömma
oss av är att vi gensvarar på Guds
kallelse när han kallar oss tillbaka
till sig, till försoning med sig.

Vi kan sedan berömma oss av att vi
gör valet att vara trogna honom genom
livet, att vi lever ett liv som behagar
honom, och svarar ja till de uppgifter
han kallar oss till i livet.

Det finns ingen större ödmjukhet än
att acceptera det som för den stolta
världen är en dårskap; det nödvändiga
Jesus Kristus gjorde för oss på korset,
när han dog för vår synd.

Synden med dess stolthet är mänsklig-
hetens stora problem, inte miljö-
förstöringen. Talet om korset tillfred-
ställer inte alltid den som är ute efter
något intellektuellt kittlande på det
religiösa området.

Men i den enkla ödmjuka tilltron till
vad Jesus gjorde för oss på korset, och
det verkets absoluta nödvändighet, blir
vi av Gud förlåtna och rättfärdigför-
klarade. Det är en gåva från honom.

En gåva förtjänar man inte, tänker
man förtjänst, så blir gåvan direkt en
lön.. och det är inget bra alls att ha
ett löneförhållande med Gud, efter-
som man då lönas efter förtjänst..;

Romarbrevet 6:23
"Den lön som synden ger är (evig) död,
men den gåva som Gud av nåd ger
är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre."

Det är skönt att upptäcka att det är
Gud som är värd all ära i ens liv. Man
får öppnade ögon för sin omvärld.
Man behöver inte göra karriär på fel
sätt eller bygga sin image.

/Björn


 

Friday, July 20, 2018

Är oansvarig livsstil synd?

Peter Halldorf har rätt i sak, i
nedanstående artikel - att vi har ett
ansvar för skapelsen. Det är egent-
ligen självklart, detta att råda över
skapelsen som bibeln uttrycker det.
Och vi människor behöver arbeta
med de frågorna ordentligt.

http://www.dagen.se/debatt/peter-halldorf-oansvarig-livsstil-ar-en-synd-1.1175039

Men - ansvar för skapelsen får inte
tynga ner församlingen i dess
huvudansvar i ändens tid. Miljö-
förstöringen har framförallt sin
grund i annan synd.

Jag höjer ett varningens finger när
miljöförstöring förespråkas som
stor allvarlig synd, men annan
synd tystas ner och ansvaret för
missionsbefallningens hamnar en
bit ner på listan.

Halldorf nämner Jeremias varnande
budskap till sitt folk, nästan som att
landet låg sörjande p g a miljöför-
störing. Men det var ju Israels klas-
siska synder som allt bottnade i.

Jag anser att den globala miljörör-
elsen har fått egna ben och egna
motiv. Den används för speciella
syften. Det måste vi se igenom.

Socialisten Saul Alinsky hade
enorm påverkan i USA på sina lär-
jungar under 60- och 70-talet.
Obama, Soros och Clinton kan
nämnas.

Alinskys tes var att man behövde
hitta en fråga som kan samla män-
skligheten i en (falsk) insikt om att
vi måste komma samman på ett
supernationellt plan. Socialismens
mål.

Alinsky uttryckte specifikt miljöfrågan
som den bästa frågan att använda
sig av...  Sedan dess har miljörörelsen
växt fram, och man ser hans
lärjungar i spetsen för den.

Enligt vad jag utläser av bibeln, så
kommer det en religiös rörelse i den
yttersta tiden. Den kommer inte vara
samlad kring Jesus Kristus, utan
kring mänsklighetens fortlevnad.

Därför kommer den samla både
kyrkorörelser och andra religioner.
En rörelse som till synes har ädla
mål, men den lyssnar inte till Gud
och kommer vara i avsaknad av
helig Ande.

Kanske dess ledare kommer vara
en kyrkofarbror med ett speciellt
ödmjukt röstläge, ledare för en global
religiös rörelse som samlat rörelser,
människor inom, men även långt
utanför den kristna sfären, för de
ädla syftenas skull.

Frälsning i Jesus Kristus kommer
inte att predikas längre. Det finns så
mycket viktigare frågor och
frälsningsbudskapet kommer ses
som en splittrande faktor.


Thursday, July 19, 2018

Nathan, 15, saw Bible prophecy fullfilled

For many this is probably "supplementary
study". But for those that are a little into Bible
prophecy, the message in the below link is
amazing. The actual happening is a couple
of years old by now.

You should of course make your own view
of this somewhat controversial message; in
a spiritual way with the bible as the ground.
However, what grips me with this clip is the
absolute authenticity, this is no way fictional
15-year old jewish boy Natan died and then
came back to his body. During the time he
was dead he was caught up into heaven.

There he saw numerous things which are
hard for him to describe or even speak about.
He was also brought to see and understand
about the place of Hell.

Natan was then shown how things will soon
escalate in the world and a major war
situation will occur. And also how the
countries of the world will finally unite
against Israel in a severe attack. Just like
Bible prophecy tells us.

He reveals all this before a stunning gather-
ing of Jewish Rabbis in Jerusalem, who are
well aware of the Scriptures and biblical
prophesies, but cannot understand how this
15 year old unreligious guy in T-shirt and
gym-shoes had this encounter and saw
future happenings they "only" read about.

It is amazing how much this young guy tells
us that are in line with Bible End time
prophecy, Natan knew almost nothing him-
self of the biblical scriptures before this
experience.

Shocking for many may be the fact of who
Natan saw will be the world leader (the
"Gog") that will initiate the worlds attack on
Israel - you can listen to this from minute 30
and on.

Right after that, Natan refers to two people
that are going to be woke up from the dead
in Jerusalem. This must then be the two wit-
nesses we know from the NT and the Book
of Revelations chapter 11.

I have no problem with the timelines that
Nathan shares upon questions. I think it is
very easy to imagine that things you see so
shockingly clear must be things that will soon
happen. Timelines are what most people
understand wrong when it comes to prophecy,
even the prophets themselves. And here is
a 15-year old secular guy.

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_423307315&feature=iv&src_vid=-H0MDGIXZ0o&v=q_a5v2dbdBk

It is also very amazing that Nathan mention
that he like met the Messiah. He said he did
not recognize him, but he came to under-
stand that he is a very famous person and
many will be schocked when they realize
who he is..

Most Jews don´t accept the Jew Jesus as
their Messiah, but the bible tells this will
be revealed for the Jewish people in the
endtimes.

Wednesday, July 18, 2018

Kristna media med svag profetisk skärpa

Ett problem med våra svenska
kristna media idag är att de i en
tid som verkligen kräver det -
saknar ordentlig profetisk
skärpa. Det saknas helt enkelt
tjänster med den utrustningen.

Det finns en fara att kristna
tidningar tror att bara för att
de upplever sig ha ett mandat
att finnas och att verka, så
har de automatiskt den ut-
rustningen. Men det är inte
så det fungerar.

Problemet har blivit tydligt de
senaste 18-24 mån. då även
våra kristna media lutat sig mot
vissa politiska inriktningar som
mer trovärdiga än andra. Istället
för att fråga himlen om rätt och
fel.

Jag syftar på både situationen
i USA och situationen i Sverige.
Och jag förnimmer att Birger
Skoglunds mycket allvarliga
profetiska budskap till försam-
lingen i Sverige till en del rör
denna fråga. Media med dess
profiler erkänns ju en plats som
del i landets ledarskap

Birgers profetia finner du i
nedan länk hämtad från
tidningen Dagen. Jag vet inte
f n om detta är det fulla bud-
skapet, eller om det är ett
utdrag.

http://www.varldenidag.se/nyheter/allvarligt-budskap-till-sverige-i-profetia/reprgp!VLMmZFx7qc6N8wNmHmsZsg/


Tuesday, July 17, 2018

Matthew 6:33 for Nations

The most important issue for
a nation is to stand up for, and
bless, Israel.

It will give the same type of
outcome that the following
bible scripture promises us on
a personal level;

Matthew´s gospel 6:31-33
"So do not worry, saying;
‘What shall we eat?’ or
‘What shall we drink?’
or ‘What shall we wear?’ 

For the pagans run after all
these things, and your
heavenly Father knows
that you need them. 

But seek first his kingdom
and his righteousness, and
all these things will be
given to you as well.."

Conclusion:
If we in Sweden bless Israel,
then we will be blessed from
above, and we will have what
we need for our elders, our
children, schooling, nursery,
medical care etc etc.

The most important election
promise a political party can
give is a promise that it will
bless Israel. But not everyone
understand the importance.


Monday, July 16, 2018

About Obama Identityexposure

Obama's Identity Exposed

Part 1:
https://www.youtube.com/watch?v=fJKfzubSYAw

Rick Wiles for me is a very
trustworthy voice.

Part 2:
https://www.youtube.com/watch?v=rB7CBW8UvcM

Part 3:
https://www.youtube.com/watch?v=WgRts5Xbm54


For follower´s further information
I attach the following link, from a
press conference where it is shown
that the White House under Obama
without doubt presented a false
Barack Obama birth certificate.

https://www.youtube.com/watch?v=yuhF-Ok3djI

If Obama was not an american
Citizen, he was not allowed to run
for president.Sunday, July 15, 2018

Israel - Guds exempel på nationstanken

Kristna i Sverige som inte står upp för
en sund nationalism och för bevakade
gränser mm måste med nödvändighet,
för att inte framstå som hycklare, ha
samma syn också på nationen Israel.

Sådana ledare måste förneka att bibeln
talar om nationen Israels återupprättelse,
på samma sätt som många av dem för-
nekar att kristna ska stödja nationalism.

I en tid av internationalisering, där
djävulens plan är överstatlighet och
världsledarskap - där problem i världen
lyfts till överdriven nivå för att tvinga
fram en sådan mänskligt driven utveck-
ling - så upprättar Gud just en nation,
ställer Gud fram Israel till vår under-
visning, som sitt exempel på sund
nationalism.

När Gud återföder Israel så återupprättar
han det han redan lagt ner i nationen, det
han ville se frukt av. Han ger sig inte. Han
väcker deras språk sedan urminnes tid.
Han väcker längtan till Jerusalem och
lydnaden i gudstjänstväsendet i en väntan
på (uppenbarelsen av) Messias.

Han hjälper Israel till ett starkt nationsför-
svar mot yttre fiender. Han reser upp
premiärministrar som förstår att den
enorma inflyttning till Israel som muslim-
världen, och FN, och EU, propagerar för
genom förvrängd 1900-talshistorieskriv-
ning, bara är en del i en andlig krigföring
från mörkrets makt.

Israel har vishet att bevara sin identitet
stark. Och klokhet att bevaka vilka som
kommer in genom dörren. Samtidigt söker
man relationer världen över, politiska som
affärsrelationer - men inte genom att ge
upp gudagivna principer.

Nationen blomstrar utan att vara en del
av en större överstatlighet. Israel är ofta
först på plats i hjälpinsatser över världen.
Människor tillåts sjukvård i Israel, t o m
fruar till de ledare som vill utplåna Israel
smygs in av sina män för vård i Israel.
Israel upprättar geografiska buffertzoner
för bevakning och beskydd av lokal-
befolkning i angränsande länder.

Israel (0.02% av världens befolkning)
välsignar världen med teknik och innova-
tion. Var 3:e nobelpristagare är jude.

Nationstanken är central i ett lands
kallelse, i Israels fall att hälsa Messias
välkommen till Jerusalem, att regera
över nationen - och över världens
nationer, som kungars kung.

Det är alltså bara Jesus som är kallad
till en tjänst som kungars kung. Alla
andra som träder in i världsstyres-
positioner blir korrumperade, eftersom
de blir del av ett rike som inte var
Guds plan, det finns ingen naturlig
auktoritet given för tjänsten.

FN är ett typexempel på överstatlighet
med ett till synes gott syfte, som tyvärr
hamnar i realiteten av att en majoritet
av världens styresskick är korrumperade,
socialistiska och i hög grad islamistiska.
Därför tillsätts Syrien som bevakare av
att regler för kemisk krigföring följs..

Jag förväntar mig att ju mer saker ut-
kristalliseras, så kommer de svenska
ledare som inte vill eller, mycket viktigt,
vågar stå upp för nationstanken och
gränsskydd och sund nationalism, att
även ställa sig på den sida som vänder
sig emot Israel, och därmed Gud, och
begär att nationen ödmjukar sig under
internationella krafter som FN och
under kristna världsorganisationer med
"starka intressen i det heliga landet".

Jag tror att Gud kommer att åstadkomma
en sådan slags sortering, när han ska
döma mellan får och getter.  Det är just
dessa krafter som vill hindra Guds vägar
i de enskilda nationerna, liksom Guds väg
med Israels förberedelse för Messias
ankomst och milleniumstyre.

Antikrist´s ande kommer att leda till det
överstatliga rike som kommer vara
satans starkaste manifestation i historien.
Naturligtvis är Jerusalem i fokus i detta
rike. Gud tillåter det riket för sina syften.

/Björn Hellman