Tuesday, March 27, 2018

An excellent spirit will prosper

Andrew Wommack teaching on that our
attitudes can either hinder us or take us
from glory to glory. Joseph in the Old
Testament is the great example.

http://www.awmi.net/video/tv/#/2016/week15/tuesday

Monday, March 26, 2018

Grace

Salvation from God is reveived by
Grace;

Ephesians 2:8-9
"For it is by Grace you have been
saved, through faith.. it is the gift
of God - not by works so that
noone can boast."

The word Grace can be derived from
the greek bible and the word "grazia"
which means "for free".

When we think of something that we
would get for free, we think that it
must be something cheap, or that the
one offering "the gift", wants to earn
something on us, that there is some
hidden terms connected to the gift.

But then we think of the giver as a
sales-person. We don´t trust the
giver´s motives.

God offers us salvation as a true gift.
That is because we can´t do anything
to earn it. As soon as we try to, we tell
God we want to get payment for what
we have worked, and the bible tells us
that the wage of or own incomplete
works, is eternal death.

Gospel of John 3:16
"God so loved the world, that he gave
his only Son, that whoever believes in
him (the Son) shall not perish but have
Eternal Life

God´s gift is not a cheap gift. It costed
him the life of his only Son, and there-
fore must have been absolutely necce-
sary, why should he otherwise do it for
all of us? And, the only motive for such
a gift must have been deep Love for us.

Noone offer his own son for someone
else, if he doesn´t love the other
person as much as the offered own son.

If we do not accept God´s free gift,
there is no salvation left for us, and we
will get lost for eternity.

So, there we have it, there was some-
thing hidden to the gift ? That is the
wrong way to look at it. God prepared
the gift out of pure love for us, because
we had all sinned and were already on
our way to eternal damnation.

For someone in life-imprisonment
a gift of grace can never be considered
as something cheap. For someone that
has made it well in life, by own hands,
the grace of God may be something
tempting to joke about.

But - before we come to Christ, we are
all sentenced to eternal life-imprison-
ment. No matter status in this life.

Jesus died a horrible death on the
cross, for our sin. God will honor
those that are meek at heart and
realize the need of his salvation, his
forgiveness of sin - in midst of their
failure or success in life.

God is the ruler of the universe, and
his grace is abundant. When we accept
his grace, his free gift, we do not honor
God by living in a powerness thinking.
The bible says that;

The book of Romans 10:12
"God has riches to give to everybody
that calls upon him".

If I was the owner of a company, and
had invited my staff to join "Christmas
table" and I had paid for it all. Then I
would not honor those who were meek
and only ate sparsely, as I have already
paid for them to eat abundantly.

God wants our own cup to be full, so
that it even runs over to others in need.
So they understand who God is and
restore the relation with him;

Psalms 23:5
You prepare a table for me in the
presence of my enemies, You anoint
my head with oil; my cup overflows.


Ask Jesus into your heart today, to
become your Saviour.

Thank him for hanging on that cross
in your place. Confess him as your
Lord from today.

And follow him with your life from
today in the way he leads you. He
will not follow you, but you are to
follow him and his Word. 

You will NEVER regret that you 
gave your life to Him. 
 

Tuesday, March 20, 2018

John the baptist

John the baptist was a close relative
to Jesus. They probably played to-
gether when they were kids, and
followed closely during their youth.

The bible says that John was the most
significant prophetic character during
the whole time of the Old Covenant.
Yet any born-again child of God is
greater and that refers to the childhood
state of any believer in the Messiah in
the New covenant;

Luke 7:28
I tell you, among those born of
women there is no one greater
than John; yet the one who is
least in the kingdom of God is
greater than he.”

As we know, most of the Jews
missed the Messiah (Jesus) when
he came. But John the baptist
had such a great revelation about
the Messiah, and his call was to
testify of the Light and by that
prepare the people for the
Messiah;

John 1:6-8
There was a man sent from God
whose name was John. He came
as a witness to testify concerning
that light, so that through him all
might believe. He himself was
not the light; he came only as a
witness of the light. 

Mark 1:2-5
"..as it is written in Isaiah the
prophet: I will send my mess-
enger ahead of you, who will
prepare your way - a voice of
one calling in the wilderness,
"prepare the way for the Lord,
make straight paths for him"

And so, John the Baptist app-
eared in the wilderness, preach-
ing a baptism of repentance for
the forgiveness of sins. The
whole Judean countryside and
all the people of Jerusalem
went out to him, confessing
their sins and were baptized
by him (John) in the Jordan
River"

John had great revelation also
regarding the bride of the
Messiah, the church, Noone else
talked like John at this very early
stage, when Jesus were to just
start his ministry;

John 3:29
"The bride belongs to the bride-
groom. The friend (John) who
attends the bridegroom waits and
listens for him, and is full of joy
when he hears the bridegroom’s 
voice; that joy is mine, and it is
now complete."
Monday, March 19, 2018

Andrew Wommack

I want to promote Andrew Wommacks
terrific faith teaching. There are new
fresh teachings every week, Monday
to Friday. And historic teachings, back
several years.

http://www.awmi.net/video/tv/#/2016/week14/wednesday

Thursday, March 15, 2018

Är Allah samma Gud som Bibelns Gud?

Tydlig undervisning av Lars Enarson.
Allah är inte samma Gud som Bibelns
Gud.

Muslimer på tempelberget i Jerusalem
vänder baken till Jerusalem för att
be mot Mecka. Men Bibeln säger att
Herren har utvalt Sion. Sion är hans
ögonsten, enligt Guds eget Ord.

Kristna, ja Sverige, måste idag besluta
om vi ska gå med det folk som är för
evigt knutet till Jerusalem - eller om vi
ska favorisera en religion som vänder
Jerusalem ryggen och tillber en svart
sten i Mecka.

Wednesday, March 14, 2018

Landet som vände om

Gud ställer krav inte bara på sitt egendomsfolk utan
även på hednafolk och hednanationer. Redan på
Gamla Testamentets tid sände Gud hebreiska profeter
att tala till städer utanför Israel och varna dem för att
de höll på att fylla sina synders mått. Men profeten
kunde också utlova välsignelse från Herren om folket
ödmjukade sig och omvände sig.

Läs berättelsen om profeten Jona och hans uppdrag
att varna befolkningen i Nineve. Jona var en stark
profet som kände sin Gud, men han var en människa
av kött och blod och hade även egna problem.

Berättelsen om Nineves omvändelse är ett tros-
stärkande vittnesbörd om att ett land faktiskt kan
vända om "i säck och aska" när Gud talar, och att
detta är Guds vilja och avsikt med budskapet. Det är
inte alltid profeten / Guds redskap / den troende har
tron eller den djupa längtan att mottagaren av bud-
skapet faktiskt ska vända om när vi lyder Gud och
förmedlar hans budskap och varningar.

Talar Gud varningens Ord till Sverige idag ?

Rymlingen JONA. Tecknade kristna serier från bibeln som visar på vem Gud är.Rymlingen JONA

Kristen, kristna, kristet, gud, jesus, profet, bibeln, serier, seriebibeln, tro, jona, gamla testamentet, valfisken,

Andra kallelsen JONA

Andra kallelsen JONA

En syndfull stad - en vred profet - och Gud JONA

En syndfull stad - en vred profet - och Gud JONA

En syndfull stad - en vred profet - och Gud JONA

Tuesday, March 13, 2018

Hur blir man en kristen?

Hur blir man en kristen, är det svårt, vad krävs?

En kristen är en människa som har tagit emot Jesus Kristus
som räddare (frälsare).

Det är lätt att bli en kristen, det är ett enkelt viljebeslut. Att
vara kristen är ett härligt liv som man inte ångrar, men det
kostar också allt att följa denne Jesus eftersom man inte
längre kan vandra sin egen väg utan behöver söka Guds
väg med sitt liv och val av livsstil.  

Jag ska med några enkla bibelord förklara vad bibeln säger
om hur man blir en kristen och varför man behöver bli det.


Man behöver ta emot Jesus

Följande bibelord beskriver Jesus död och uppståndelse och
vad det betyder för oss:

Rom 4:25
Jesus, vår Herre, vilken utgavs för våra synders skull
och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull.

1 Petr 2:24
Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä,
för att vi skulle dö bort ifrån synderna och leva för
rättfärdigheten.

Jesus blev upphängd på ett kors för våra synder. Gud
uppväckte honom efter tre dagar eftersom han inte gjort
något fel själv. Därför kan vi få del av hans rättfärdiga
liv.

Jesus dog för oss - därför lever vi för honom.

Jesus började sin uppgift på jorden när han var 30 år och
dog när han var 33 år. Det står berättat om honom när
han började sin uppgift:

1 Joh 1:11-12
Jesus kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot
honom. Men åt alla de som tog emot honom gav han
makt att bli barn till Gud, åt de som tror på hans namn;
och de har blivit födda, inte av blod, inte heller av
köttslig vilja, inte heller av någon mans vilja, utan av Gud.

"åt alla de som tog emot honom.." --> Du behöver alltså
ta emot Jesus i ditt liv. Du behöver säga ja till honom i
ditt hjärta.

När Jesus kom så tog inte alla emot honom med öppna
armar, men många insåg att de behövde honom och tog
emot honom. Så är det också när du tar ditt beslut - det
kan bli ifrågasatt av din omgivning och det kan vara
jobbigt. Men du kommer aldrig att ångra dig.


Är Jesus enda vägen till Gud?

Joh 14:6
Jesus svarade honom: ”Jag är vägen och sanningen och
livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Apg 4:12
Och i ingen annan finns räddning; ej
heller finns under himlen något annat namn, bland
människor givet, genom vilket vi kan bli räddade.”

Det är bara Jesus som har dött för dina synder. Du måste
bli försonad med Gud. Du kan inte komma inför Gud om
du är kvar i dina synder, Gud är så god men han är
också helig till sin natur. Gud har genom Jesus i sin
kärlek till dig gjort allt för att du ska kunna komma till
honom, det är bara att ta emot Guds gåva som han
räcker till dig.

Frälsningen beror inte på din förmåga

Rom 10:4, 9-10
För lagen har fått sin ände i Kristus, till rättfärdighet
för var och en som tror...För om du med din mun bekänner Jesus som Herre och
i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de
döda, då blir du räddad. För genom hjärtats tro blir
man rättfärdig, och genom munnens bekännelse blir
man räddad. Skriften säger ju: ”Ingen som tror på
honom ska komma på skam.”
Att lagen har fått sin ände i Jesus, betyder på vardags-
språk att du inte behöver uppfylla vissa ideal eller uppnå
en viss standard för att kunna ta steget och bli en kristen.
Du kan inte alls behaga Gud på det sättet. Bibeln säger
att all vår egensnickrade rättfärdighet är som en fläckad
klädnad. Det är jättebra att vi gör gott, men vi kan inte
luta oss mot det för vår frälsning.

Det du ska göra är att tro på vad Gud gjort för dig genom
Jesus - och bekänna med din mun att Jesus är din Herre.
Det är väldigt enkelt, Gud älskar oss så mycket och därför
har han gjort en väg till sig som alla klarar att gå.

Luk 23:42
Och en av de ogärningsmän som var upphängd där
smädade honom och sa: ”Du är ju Messias; hjälp då dig
själv och oss.” Då tillrättavisade honom den andre och
svarade och sa: ”Fruktar inte heller du Gud, du som är
under samma dom? Detta händer oss med all rätt, för
vi lider vad våra gärningar är värda, men den här
mannen har inte gjort något ont.” Sen sade han: ”Jesus,
tänk på mig, när du kommer i ditt rike.” Jesus svarade
honom: ”Sannerligen säger jag dig: I dag ska du vara
med mig i paradiset.”
Jag brukar ta upp det här exemplet ovan med rövarna
som blev korsfästa samtidigt som Jesus. En av rövarna
talade föraktfullt om Jesus. Men den andre sa ungefär att
"den här mannen har inte gjort något fel, men vi hänger
här för att vi förtjänar det". Rövaren erkände sin synd
och att hans brott förtjänade ett straff. Men, han bad sen;
"Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike". Jesus
svarade "Idag ska du vara med mig i paradiset"!
Poängen är att den här rövaren kunde inte göra några
goda saker alls för att bättra på sitt dåliga förflutna. Han
satt ju fastspikad. Men han kunde ångra sin synd och tro
på Jesus. Det fantastiska är att Jesus just när detta
drama utspelar sig fullföljer sitt viktiga livsuppdrag och
där på korset tar på sig straffet för alla människors
synder. Och rövaren som kände ånger fick del av det.


Vad händer när jag tar emot Jesus?
När du bekänner Jesus som din Herre och räddare, så
kommer Guds egen Ande in i ditt inre, och du kommer
känna att något hänt i ditt liv.
Joh 5:24
Den som hör mina ord och tror honom som har sänt
mig, han har evigt liv och kommer inte under någon
dom, utan har övergått från döden till livet.


1 Joh 5:12
Den som har Sonen, han har livet; den som inte har
Guds Son, han har inte livet.

Gal 4:6
Och eftersom ni nu är söner, har han sänt i
våra hjärtan sin Sons Ande, som ropar:
”Abba (pappa)! Fader!”

Bibeln säger att när du tar emot Jesus övergår du från
död till liv, du får evigt liv. Evigt liv är Guds kvalitet av
liv, men det syftar också på livet efter kroppens död. Den
som försonats med Gud får leva i evig gemenskap med
honom.


Bibelns uttryck för vad som händer när vi blir frälsta

Bibeln ger några olika uttryck för det som händer när du
tar emot Jesus;
-du blir född av Gud, du blir barn till honom
-du blir född på nytt
-du blir en ny människa - en ny skapelse
-du uppstår med Kristus
-du blir rättfärdiggjord, du får en rätt ställning inför Gud.

1 Joh 5:1
Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född
av Gud;..

Joh 3:3
Jesus svarade Nikodemus..,.. Om en människa inte
blir född på nytt, så kan hon inte få se Guds rike.

2 Kor 5:17
Alltså, om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse.
Det gamla är förgånget; se, något nytt har kommit!

Kol 3:1
Om ni alltså är uppståndna med Kristus, så sök det som
är därovan, där Kristus är och sitter på Guds högra sida.

Rom 4:25
Jesus, vår Herre, vilken utgavs för våra synders skull
och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull.

Om du blir en ny skapelse, om du blir född på nytt, om du
blir barn till Gud, och du blir gjord rättfärdig - då kan du
umgås med Gud med ett gott samvete. Du kan inte till
din identitet vara syndare och rättfärdig samtidigt, det
är omöjligt. Du kan behöva övertyga ditt samvete att du
nu hör till Jesus och är förlåten, eftersom Bibeln säger
det. 

Jesus har utplånat all synd i sin egen kropp på korset, och
det är den erfarenheten som blir din när du börjar tro på
honom. De fel du som troende fortfarande gör dagligen,
ber du snabbt om förlåtelse för - och vandrar vidare med
Gud i glädje och frid och blir allt starkare i din trosvandring!


Be frälsningsbönen nu!

Be den här bönen när du bestämt dig för att du vill tillhöra
Jesus:
  • Jesus, jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda.
  • Tack att du dog på korset för min synd.
  • Jag ber om förlåtelse för synder jag begått. 
  • Jag tar emot dig nu som min Herre och frälsare.
  • Tack för din förlåtelse.
  • Tack att jag är räddad, och nu är barn till Gud!
  • Amen.
Välkommen till Jesus, välkommen till Gud! Du har tagit
ditt viktigaste och bästa beslut i livet!
Heavy Anointing of the Holy Spirit

Saturday, March 10, 2018

Bible Study - Lance Wallnau - Mar 06 2018

Important. Faith teaching and the prophetics
come together for common understanding of
what is taking place today in the US and in
the world. And persons of great integrity
and great influence.

Wednesday, March 7, 2018

Bara hos Jesus finns räddningen

Joh 14:6 
Jesus sade till honom: "Jag är vägen och sanningen och livet. 
Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Jesus är vägen
Jesus säger att han är vägen. Han säger inte att han skall visa vägen,
utan han är vägen.

Det är ingen kyrka som är vägen. Det är inte Katolska kyrkan, Svenska
kyrkan eller någon frikyrka eller någon organisation som är vägen. Utan
det är Jesus!

Inte heller är någon pastor, eller präst vägen. Inte heller någon påve,
Maria eller någon annan människa. Utan det är endast Jesus Kristus
som är vägen.

Det är ingen religion, ingen organisation och inte kristendomen som är
vägen. Utan det är den levande och uppståndne Frälsaren Jesus Kristus
som är vägen.

Det är inte något sakrament, dop, eller nattvarden eller några andra
heliga handlingar som är vägen. Utan det är den levande och
uppståndne Frälsaren Jesus Kristus som är vägen.


Jesus är sanningen

Jesus säger att han är sanningen. Han säger inte att han skall visa
sanningen, utan han är sanningen.
Det är ingen kyrka som är sanningen. Det är inte Katolska kyrkan,
Svenska kyrkan eller någon frikyrka eller någon organisation som är
sanningen. Utan det är Jesus!

Inte heller är någon pastor, eller präst sanningen. Inte heller någon
påve, Maria eller någon annan människa. Utan det är endast Jesus
Kristus som är sanningen.

Det är ingen religion, ingen organisation och inte kristendomen som är
sanningen. Utan det är den levande och uppståndne Frälsaren Jesus
Kristus som är sanningen.

Det är inte något sakrament, dop, eller nattvarden eller några andra
heliga handlingar som är sanningen. Utan det är den levande och
uppståndne Frälsaren Jesus Kristus som är sanningen.


Jesus är livet

Jesus säger att han är livet. Han säger inte att han skall visa livet, utan
han är livet.

Det är ingen kyrka som är livet. Det är inte Katolska kyrkan, Svenska
kyrkan eller någon frikyrka eller någon organisation som är livet. Utan
det är Jesus!

Inte heller är någon pastor, eller präst livet. Inte heller någon påve,
Maria eller någon annan människa. Utan det är endast Jesus Kristus
som är livet.

Det är ingen religion, ingen organisation och inte kristendomen som är
livet. Utan det är den levande och uppståndne Frälsaren Jesus Kristus
som är livet.

Det är inte något sakrament, dop, eller nattvarden eller några andra
heliga handlingar som är livet. Utan det är den levande och uppståndne
Frälsaren Jesus Kristus som är livet.


Hos ingen annan än Jesus finns frälsningen

Apg 4:12
Hos ingen annan [Jesus] finns frälsningen. Inte heller finns det 
under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom 
vilket vi¨blir frälsta.

Hos ingen annan än Jesus finns frälsningen. Det är endast han som kan
frälsa, och det är Jesus som ensam är Frälsaren. Han delar inte sin plats
med något annat eller någon annan.

Frälsningen finns inte hos Katolska kyrkan, frikyrkan eller i någon annan
kyrka. Det är endast hos Jesus som frälsningen finns.

Inte heller finns frälsningen hos någon religion, organisation eller hos
kristendomen. Frälsningen finns endast hos den levande och¨
uppståndne Frälsaren Jesus Kristus.

Frälsningen finns inte heller i något sakrament, dop, eller nattvarden
eller några andra heliga handlingar. Det är endast hos den levande
och uppståndne personen och Frälsaren Jesus Kristus som frälsningen
finns hos!


Det är endast i Jesu namn vi blir frälsta

Det är endast i Jesu namn vi blir frälsta. Det finns inget annat namn
under himlen i vilket vi blir frälsta. 

Du blir inte frälst i Katolska kyrkans namn, eller i en frikyrkas namn
eller i någon´annans kyrkas namn. Du blir endast frälst i Jesu namn.

Inte heller blir du frälst i någon pastors eller prästs namn. Inte heller
påvens namn, Maria eller någon annan människas namn. Utan det är
endast i den uppståndne levande personen Jesu namn som du blir
frälst.

Inte heller blir du frälst i någon religions namn, organisation eller i
kristendomens namn. Utan det är endast i den uppståndne levande
personen Jesu namn som du blir frälst.

Du blir inte frälst i något sakrament, eller i dop, eller i nattvarden
eller i några andra heliga handlingar, utan det är endast i Jesu
namn du blir frälst!


Och detta namn - Jesus - är givit åt människor!

Det var Jesu namn Gud gav till människor så att de skulle kunna bli
frälsta. Han gav inte massa andra namn.

Han gav inte Katolska kyrkans namn, eller en frikyrkas namn eller
i någon annans kyrkas namn. Det var Jesu namn som Gud gav
åt människorna!

Inte heller gav Gud någon pastors eller prästs namn. Inte heller
påvens namn, Maria eller någon annan människas namn. Utan det
var Jesu namn som Gud gav för att du skulle kunna bli frälst.

Inte heller gav Gud någon religions namn, organisation eller
kristendomens namn. Utan det var endast Jesu namn Gud gav åt
människorna.

Gud gav inte heller något sakrament, dop, eller nattvarden eller
några andra heliga handlingar åt människorna för att de skulle bli
frälsta, utan det var endast i Jesu namn som Gud gav så att de
skulle bli frälsta!


För att bli frälst måste du ta emot Jesus

För att nu bli frälst måste du ta emot detta namn! Du måste ta emot
den levande och uppståndne Jesus Kristus - annars blir du inte frälst!

Du blir inte frälst om du tar emot den Katolska kyrkan, eller en
frikyrka eller någon annan kyrka. Det är endast om du tar emot den
levande och uppståndne ersonen Jesus som du blir frälst.

Inte heller blir du frälst om du tar emot någon pastor eller präst, eller
påven, Maria eller någon annan människa. Utan det är endast om du
tar emot den levande och uppståndne personen Jesus som du blir frälst.

Inte heller ska du ta emot någon religion, organisation eller i
kristendomen. Utan det är endast om du tar emot den levande och
uppståndne personen Jesus som du blir frälst.

Du blir inte frälst om du tar emot något sakrament, dop, eller nattvarden
eller några andra heliga handlingar. Det är endast hos den uppståndne
levande personen Jesus Kristus som du blir frälst.


Jesus är ensam Frälsaren

Jesus är ensam Frälsaren. Det behövs inga andra frälsare. Inte heller
behövs det lägga till saker som ska göra att du blir frälst, eller
gärningar. Jesus är ensam Frälsare. 

Om någon säger att det räcker inte med Jesus, utan du måste också ha
"denna person", eller "dessa saker" eller "göra dessa saker" så vet du
med en gång att det är en villolära för att försöka få bort dig från den
levande personen och den ende Frälsaren Jesus Kristus så att du inte
blir frälst!

Du måste inte också ha den Katolska kyrkan, en frikyrka eller någon
annan kyrka för att bli frälst. 

Inte heller måste du också ha en pastor eller präst, påven, Maria eller
någon annan människa för att bli frälst.

Inte heller måste du också ha en religion, organisation eller
kristendomen för att bli frälst. Utan det är endast den uppståndne
levande personen Jesus Kristus du måste ha för att bli frälst!

Du behöver inte heller också ha något sakrament, dop, eller nattvarden
eller några andra heliga handlingar för att bli frälst. Det enda du
behöver ha är den levande och uppståndne personen Jesus Kristus!

Hos Jesus - endast hos Jesus finns frälsningen och inte hos
någon annan eller något annat.

Sunday, March 4, 2018

Böneutrop

Jag tillhör de som inte vill höra böneutrop
från moskéer i Sverige.

Vi ska inte ha en sådan frihet för religion i
Sverige, att det bryter ner det Gud byggt
upp i Sverige genom kristen tro.

De religioner vi ju tillåter i Sverige (till
skillnad från alla muslimska länders krist-
endomsförtryck), behöver på en rimlig nivå
ödmjuka sig både inför Gud och inför det
folk de kommit till och fått så mycket av.

Att 1-5 ggr per dag behöva höra böneutrop
sprungna ur en religion som tyvärr miss-
lyckats med att åstadkomma demokrati och
folkrätt någonstans i världen, det är ett in-
grepp för väldigt många svenskar och
flyktingsvenskar.

Sverige har lagt bakom sig mycket av andra
gudar i historien och det har faktiskt rest vårt
land till att sedan lång tid vara en demokrati
och ett land som bistått världen på många
rika sätt.


Saturday, March 3, 2018

Ska vi be för alla partier?


Lars Enarson ger oss en förträfflig
undervisning som avlöjar antikrists
andes agenda för att bryta ner
vår nation Sverige, en nation oss
given av Gud och med en gudomlig
kallelse över sig.


Kristen snällhet

Över åtminstone delar av kristenheten i Sverige vilar
en "snällhet". När man undrar "ska jag höja rösten och
säga vad sant är från bibeln" i en fråga; så backar man
istället, i tanke att det kan ju såra någon.

En stilla viskning inombords säger var försiktig, visa
kärlek men säg inte för mycket. Men är det den helige
Ande som viskar?

Vad man då tänker är att Gud vill inte såra någon, han
är hellre tyst. Då säger man också att Gud är ganska
nöjd med alla som de är, och vi behöver inte berätta om
behovet av frälsning. Eller så tänker man att det är bäst
att han (Gud) får tala till den människans hjärta, det
tror jag är väldigt vanligt, vi bara ber..

Med det så blir vi väldigt mycket vän med allt och
alla på ett felaktigt sätt. Man är nog inte så förlorad
trots allt fast man inte vill ha med evangelium och
Jesus att göra. Vi går inte utanför lägret som Jesus,
bär inte smäleken.

Kyrkan blir så vän med folket, och ofta inte minst
med överheten. Det kan se väldigt fint ut. Och över-
heten å sin sida prisar kyrkan för dess fina gärningar.
Dock: många pastorer tröttnar i desillusion, och blir..
begravningsentreprenörer. Ja, faktiskt inte helt ovanligt.

Ofta höjs istället rösten i profana sammanhang och
frågor istället (vi alla har ju ett gudagivet behov kva
att tala ut, stå för något inför andra) när det skojas och
skålas (!), när favorit stand-up komikern kommer på
tal, han som ofta raljerar i frågor som vi istället borde
ha varit offentligt tydliga i.

Men rösten höjs inte i viktiga trosfrågor, för man är
rädda att "hamna fel". Man vill ju visa att vi kristna är
"helt vanliga människor".

Oftast handlar detta om en enda sak.. fruktan. Och
bibeln säger att all slags rädsla vi har är en rädsla för
döden, d v s dom. Och vem är domaren, d v s vem är
vi rädda för? Jo för honom som sagt oss stilla inom-
bords att vi alltid ska vara försiktiga och milda.

Vi har en dold rädsla för Gud, som vi inte själva ens
förstår. Vi har inte betalat priset för att verkligen nå en
högre frihet från fruktans makt. Vårt böneliv påverkas
av detta undermedvetna, och når inte de höjder som
finns till förfogande - det är ju ändå inte så kul att be
till en sån Gud.

Vi tror ju någonstans att det är han som tuktat ner oss
till att vara snälla, vänliga, tysta i tron. Men istället är
det vi själva som gjort val, och inte låtit Gud befria oss
från fruktan.

Men världen.. den är sannerligen inte tyst och stilla om
vad den tror på! Den står upp högljutt för de livsstilar
den vill leva ut.

Och, därmed lockar, vid en jämförelse, världen våra
unga så mycket, mycket mer än en tyst kyrka gör. Och
djävulen firar triumf när nästa generation kristna i
desillusion lämnar kyrkan.

Vi får fråga Gud varför vi aldrig blir speciellt många
fler i kyrkan om vi nu nått så långt i den sökarvänlighet
vi så intensivt arbetar på, och genom att vi "tiger stilla
i vår kärlek".

När David Wilkerson var i Stockholm för ett 10-tal år
sedan, så hade han ett profetiskt ord att dela till den
kristna församlingen i Sverige - och det handlade kniv-
skarpt om kyrkans kompromiss, ljumhet och liknöjdhet.