Friday, December 30, 2016

Obama assassination attempts

There are quite some "prophesies" regarding an
assassination attempt on Barak Obama.

Of course there is a lot of rubbish on the internet
as well, but I want to refer to for me a few
reliable voices.

http://injesuschrististand.blogspot.se/2014/10/prophesy-vision-of-very-serious-head.html

https://www.youtube.com/watch?v=Ws50ckhSdAU&t=326s

https://www.youtube.com/watch?v=vPRrXv0IbOo

For me, Obama is an unrightious leader and an
enemy to what the christian faith stands for, and
also an enemy to Israel.

However, I would never wish for someone to
become assassinated. Rather I would wish for
Barak Obama that he would turn his heart to
rightiousness in presidential matters.


Mats Tunehag om Obamas "legacy"

Jag blev så glad av att läsa en intervju med Mats
Tunehag i tidningen Världen Idag.

Intervjun gällde Mats syn på Barack Obama. Mats
har en mycket tydlig och mycket kritisk bild av
Obamas "legacy".

Denna intervju gav hoppet tillbaka till mig. Det
finns i alla fall någon ledare i Sverige idag med
klarsyn över vad denne ledare står för och har
åstadkommit, och som vågar ge uttryck för det.

http://www.varldenidag.se/nyheter/efter-obama-det-kan-inte-bli-samre/BbbplB!mmT1B2dUUnFnPTehbYdtrg/


Thursday, December 29, 2016

Profeten Mikas budskap för vår tid

Profeten Mika talar i kapitel 4 om händelser
som idag är mycket aktuella.

Det handlar om att världens hednafolk vill
dra upp och församla sig mot Jerusalem, för
att skända landet.

En intressant notering är att alla dessa folk
rådslår med varandra och drar upp listiga anslag.

Men Gud själv säger att de förstår inte att det
är han som samlat dem som kärvar till
tröskplatsen..

Det framgår klart i detta kapitel att det här är
något som kommer tilldra sig i denna tids-
ålders absoluta avslutning, och att därefter
kommer inträda en tidsålder då Gud regerar
över hela jorden.

Israel själva kommer att hamna i ett stadium
av "barnsnöd", vedermöda, men Gud kommer
att gripa in med räddning.

Profeten Mika, kapitel 4
Men det ska ske i kommande dagar
att det berg där HERRENS hus är
skall stå där fast grundat, ypperst ibland bergen,
och vara upphöjt över andra höjder;
och folk ska strömma ditupp,
ja, många hednafolk ska gå åstad
och ska säga:
”Upp, låt oss dra åstad
till HERRENS berg,
upp till Jakobs Guds hus,
för att han må undervisa oss om sina vägar,
så att vi kan vandra på hans stigar.”
För från Sion ska lag utgå,
och HERRENS ord från Jerusalem.
Och han ska döma mellan många folk
och skipa rätt åt mäktiga hednafolk,
ända bort i fjärran land.
Då ska de smida sina svärd till plogbillar
och sina spjut till vingårdsknivar.
Folken ska ej mer lyfta svärd mot varandra
och inte mer lära sig att strida.
Och var och en ska sitta under sitt vinträd
och sitt fikonträd, och ingen ska förskräcka honom;
för så har HERREN Sebaots mun talat.
Ja, alla andra folk vandra
vart och ett i sin guds namn,
men vi vill vandra i HERRENS, vår Guds, namn,
alltid och evinnerligen.
På den dagen, säger HERREN,
ska jag församla de haltande
och hämta tillhopa de fördrivna
och de som jag har hemsökt med olyckor.
Och jag ska låta de haltande bli en kvarleva
och de långt bort förjagade ett mäktigt folk;
och HERREN ska vara konung över dem
på Sions berg
från nu och till evig tid.
Och du Herdetorn,
du dotter Sions kulle,
till dig ska det komma,
ja, till dig ska det återvända, det forna herradömet,
dottern Jerusalems konungavälde.
Men varför skriar du nu så högt?
Finns då ingen kung i dig,
har du inte mer någon rådklok man,
eftersom ångest, lik en barnaföderskas, har gripit dig?
Ja, väl må du vrida dig i födslosmärtor
såsom en barnaföderska, du dotter Sion;
för nu måste du ut ur staden,
du måste bo på öppna fältet;
ja, du ska komma ända till Babel —
där ska du finna räddning,
där ska HERREN förlossa dig
ur dina fienders hand.
Nu har många hednafolk
församlat sig mot dig,
och de säger: ”Må hon vara skändad,
så att våra ögon får skåda med lust på Sion.”
Men dessa känner inte
HERRENS tankar,
de förstår inte hans rådslut,
att han har samlat dem som kärvar till tröskplatsen.
Upp då och tröska, du dotter Sion!
För jag ska ge dig horn av järn
och ge dig klövar av koppar,
för att du må sönderkrossa många folk.
Och deras byte ska du ge till spillo åt HERREN
och deras skatter åt hela jordens HERRE.He fought for IS - found Jesus

Amazing testimony. An ISIS fighter, Khalil, started
to read the Bible to find out about all faults in it.

But Khalil ended up finding that the man named Isa
in the Quran, is actually Jesus Christ the Son of God.

https://www.youtube.com/watch?v=__sukFZPOxc


Wednesday, December 28, 2016

Obama + FN i topp hos Wiesenthal

Margot Wallström kämpade i år till sig en 8-plats
på Simon Wiesenthal-listan över antisemitiska
uttalanden eller handlingar.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/wallstrom-pa-anti-israel-lista-efter-israelkritik

Jag tycker hon var värd en ännu bättre placering.
Men för varje ytterligare pinnhål, tyvärr en dess
större skam för vårt land Sverige.

Barak Obama hamnar i absolut topp, på 1-plats.
Hans namn nämns inte, utan det är FN som
tar den platsen.

Men - rätt ska ju vara rätt, Obama måste få ett
alldeles särskilt omnämnande. Det var nämligen
han som såg till att USA la ner sin röst, och inte
använde sitt veto i röstningen i säkerhetsrådet
den 23 december.

Israel säger också offentligt att de kan presentera
bevis för att det var just Obama som i kulisserna
kämpade hårt för att verkligen få upp frågan i
FNs säkerhetsråd, av alla tidpunkter så just inför
de stora kristna och judiska högtiderna Jul- och
Chanukkahelg.

---------------------------

Chanukka är en högtid som hålls till minne av
Mackabeerupproret några hundra år BC. Chan-
ukka blev sedan en tid av rening av templet;

Antiokus Epifanes hade intagit Jerusalem, satt
sig i templet och beordrat tillbedjan av Zeus,
alltmedan man offrade grisar på templets
offergärd. Allt för att fönedra den judiska
tron och identiteten och i demoniskt uppror
mot den ende sanne Guden.

Därför är Chanukka också en förebild på det
antikristliga riket vi inom kort väntar, allt enligt
Bibelns undervisning. Ett rike som kommer att
innehålla liknande ingredienser.

En tid då hedningarna enligt bibelns ska förtrampa
Jerusalem och en världsledare, som med stor säker-
het redan nu finns på scenen i någon roll, ska ta sitt
säte där i ett uppbyggt tredje tempel och förbjuda
all annan tillbedjan än den riktad mot honom själv.


The Shepherd´s Voice
Monday, December 26, 2016

America betrayed Israel

Sadhu Sundar Selvaraj is sharing what God
has shown him in visions and through angels.
America, Israels best and only friend, will
betray Israel like with a kiss.

Then sudden enormous destruction will come
upon the US and other countries that were
specifically involved in making the betrayal
possible.

https://www.youtube.com/watch?v=S-wbCg_B7Go

https://www.youtube.com/watch?v=oWmVZADlodA

https://www.youtube.com/watch?v=QNXdn0No-mI

On December 23, with only about 25 Days left
of his presidency, US president Barak Obama
betrayed Israel by not placing a US veto
against a resolution in the Security Council
about dividing the land of Israel.


Saturday, December 24, 2016

Alert: Security Council Dec 23 vote

On December 23 the UN Security Council voted for
a division of Jerusalem. Everything has been quite
around this, no newspaper alerts etc. But I knew this
was cooking.

For the first time in history the US did not use their
Veto right on a hostile resolution against Israel.

The architect behind the non-veto is the muslim US
President Barak Obama - still in charge for another
25 Days.

Obama is rageful against Americas Evangelical
Christians as they refused to vote for a continuation
of his Globalism politic.

Like many politicians, he also wanted to put his
footprints on history - this was his golden
opportunity to support the Muslim Community only
days before he leaves office.

UN Homesite:
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=55874#.WF7EU8sizio

Prophet Kevin Mirasi:
http://injesuschrististand.blogspot.se/2016/12/the-united-states-of-america-betrays.html

Egypt had first raised the question in the UN. But
after talks with Donald Trump and Benyamin
Netanyahu, they put down their request.

Then, instead, New Zealand decided to raise the
same request, together with a few other countries.
By this the question came up in the Council, and
a voting took place.

This is very serious for the US. And it is also very
serious for New Zealand, which has had a hostile
attitude against Israel even before this.

I think we can expect serious judgements from God
over the Nations that gave contribution to that this
resolution could be acknowledged.

Many strong prophetic varnings has since before
been spoken out regarding the US, and even NZ
and other countries, regarding abortion, redefinition
of marriage - and ultimately on going against Israel.Friday, December 23, 2016

Todd White Evangelism

Great film showing how Todd White operates in
Gods love on Daily basis - winning souls for
Jesus, praying with people for healing.

https://www.youtube.com/watch?v=jzotFAOCZ7M

Todd White is an example for every Christian.
We can all walk like this in our lives.


Tuesday, December 20, 2016

Psalms 37


Do not fret because of those who are evil
    or be envious of those who do wrong;
for like the grass they will soon wither,
    like green plants they will soon die away.
Trust in the Lord and do good;
    dwell in the land and enjoy safe pasture.
Take delight in the Lord,
    and he will give you the desires of your heart.
Commit your way to the Lord;
    trust in him and he will do this:
He will make your righteous reward shine like the dawn,
    your vindication like the noonday sun.
Be still before the Lord
    and wait patiently for him;
do not fret when people succeed in their ways,
    when they carry out their wicked schemes.
Refrain from anger and turn from wrath;
    do not fret—it leads only to evil.
For those who are evil will be destroyed,
    but those who hope in the Lord will inherit the land.
10 A little while, and the wicked will be no more;
    though you look for them, they will not be found.
11 But the meek will inherit the land
    and enjoy peace and prosperity.
12 The wicked plot against the righteous
    and gnash their teeth at them;
13 but the Lord laughs at the wicked,
    for he knows their day is coming.
14 The wicked draw the sword
    and bend the bow
to bring down the poor and needy,
    to slay those whose ways are upright.
15 But their swords will pierce their own hearts,
    and their bows will be broken.
16 Better the little that the righteous have
    than the wealth of many wicked;
17 for the power of the wicked will be broken,
    but the Lord upholds the righteous.
18 The blameless spend their days under the Lord’s care,
    and their inheritance will endure forever.
19 In times of disaster they will not wither;
    in days of famine they will enjoy plenty.
20 But the wicked will perish:
    Though the Lord’s enemies are like the flowers of the field,
    they will be consumed, they will go up in smoke.
21 The wicked borrow and do not repay,
    but the righteous give generously;
22 those the Lord blesses will inherit the land,
    but those he curses will be destroyed.
23 The Lord makes firm the steps
    of the one who delights in him;
24 though he may stumble, he will not fall,
    for the Lord upholds him with his hand.
25 I was young and now I am old,
    yet I have never seen the righteous forsaken
    or their children begging bread.
26 They are always generous and lend freely;
    their children will be a blessing.[b]
27 Turn from evil and do good;
    then you will dwell in the land forever.
28 For the Lord loves the just
    and will not forsake his faithful ones.
Wrongdoers will be completely destroyed[c];
    the offspring of the wicked will perish.
29 The righteous will inherit the land
    and dwell in it forever.
30 The mouths of the righteous utter wisdom,
    and their tongues speak what is just.
31 The law of their God is in their hearts;
    their feet do not slip.
32 The wicked lie in wait for the righteous,
    intent on putting them to death;
33 but the Lord will not leave them in the power of the wicked
    or let them be condemned when brought to trial.
34 Hope in the Lord
    and keep his way.
He will exalt you to inherit the land;
    when the wicked are destroyed, you will see it.
35 I have seen a wicked and ruthless man
    flourishing like a luxuriant native tree,
36 but he soon passed away and was no more;
    though I looked for him, he could not be found.
37 Consider the blameless, observe the upright;
    a future awaits those who seek peace.[d]
38 But all sinners will be destroyed;
    there will be no future[e] for the wicked.
39 The salvation of the righteous comes from the Lord;
    he is their stronghold in time of trouble.
40 The Lord helps them and delivers them;
    he delivers them from the wicked and saves them,
    because they take refuge in him.Sunday, December 18, 2016

Bara hos Jesus finns räddningen

Joh 14:6 
Jesus sade till honom: "Jag är vägen och sanningen och livet. 
Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Jesus är vägen
Jesus säger att han är vägen. Han säger inte att han skall visa vägen,
utan han är vägen.

Det är ingen kyrka som är vägen. Det är inte Katolska kyrkan, Svenska
kyrkan eller någon frikyrka eller någon organisation som är vägen. Utan
det är Jesus!

Inte heller är någon pastor, eller präst vägen. Inte heller någon påve,
Maria eller någon annan människa. Utan det är endast Jesus Kristus
som är vägen.

Det är ingen religion, ingen organisation och inte kristendomen som är
vägen. Utan det är den levande och uppståndne Frälsaren Jesus Kristus
som är vägen.

Det är inte något sakrament, dop, eller nattvarden eller några andra
heliga handlingar som är vägen. Utan det är den levande och
uppståndne Frälsaren Jesus Kristus som är vägen.


Jesus är sanningen

Jesus säger att han är sanningen. Han säger inte att han skall visa
sanningen, utan han är sanningen.

Det är ingen kyrka som är sanningen. Det är inte Katolska kyrkan,
Svenska kyrkan eller någon frikyrka eller någon organisation som är
sanningen. Utan det är Jesus!

Inte heller är någon pastor, eller präst sanningen. Inte heller någon
påve, Maria eller någon annan människa. Utan det är endast Jesus
Kristus som är sanningen.

Det är ingen religion, ingen organisation och inte kristendomen som är
sanningen. Utan det är den levande och uppståndne Frälsaren Jesus
Kristus som är sanningen.

Det är inte något sakrament, dop, eller nattvarden eller några andra
heliga handlingar som är sanningen. Utan det är den levande och
uppståndne Frälsaren Jesus Kristus som är sanningen.


Jesus är livet

Jesus säger att han är livet. Han säger inte att han skall visa livet, utan
han är livet.

Det är ingen kyrka som är livet. Det är inte Katolska kyrkan, Svenska
kyrkan eller någon frikyrka eller någon organisation som är livet. Utan
det är Jesus!

Inte heller är någon pastor, eller präst livet. Inte heller någon påve,
Maria eller någon annan människa. Utan det är endast Jesus Kristus
som är livet.

Det är ingen religion, ingen organisation och inte kristendomen som är
livet. Utan det är den levande och uppståndne Frälsaren Jesus Kristus
som är livet.

Det är inte något sakrament, dop, eller nattvarden eller några andra
heliga handlingar som är livet. Utan det är den levande och uppståndne
Frälsaren Jesus Kristus som är livet.


Hos ingen annan än Jesus finns frälsningen

Apg 4:12
Hos ingen annan [Jesus] finns frälsningen. Inte heller finns det 
under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom 
vilket vi¨blir frälsta.

Hos ingen annan än Jesus finns frälsningen. Det är endast han som kan
frälsa, och det är Jesus som ensam är Frälsaren. Han delar inte sin plats
med något annat eller någon annan.

Frälsningen finns inte hos Katolska kyrkan, frikyrkan eller i någon annan
kyrka. Det är endast hos Jesus som frälsningen finns.

Inte heller finns frälsningen hos någon religion, organisation eller hos
kristendomen. Frälsningen finns endast hos den levande och¨
uppståndne Frälsaren Jesus Kristus.

Frälsningen finns inte heller i något sakrament, dop, eller nattvarden
eller några andra heliga handlingar. Det är endast hos den levande
och uppståndne personen och Frälsaren Jesus Kristus som frälsningen
finns hos!


Det är endast i Jesu namn vi blir frälsta

Det är endast i Jesu namn vi blir frälsta. Det finns inget annat namn
under himlen i vilket vi blir frälsta. 

Du blir inte frälst i Katolska kyrkans namn, eller i en frikyrkas namn
eller i någon´annans kyrkas namn. Du blir endast frälst i Jesu namn.

Inte heller blir du frälst i någon pastors eller prästs namn. Inte heller
påvens namn, Maria eller någon annan människas namn. Utan det är
endast i den uppståndne levande personen Jesu namn som du blir
frälst.

Inte heller blir du frälst i någon religions namn, organisation eller i
kristendomens namn. Utan det är endast i den uppståndne levande
personen Jesu namn som du blir frälst.

Du blir inte frälst i något sakrament, eller i dop, eller i nattvarden
eller i några andra heliga handlingar, utan det är endast i Jesu
namn du blir frälst!


Och detta namn - Jesus - är givit åt människor!

Det var Jesu namn Gud gav till människor så att de skulle kunna bli
frälsta. Han gav inte massa andra namn.

Han gav inte Katolska kyrkans namn, eller en frikyrkas namn eller
i någon annans kyrkas namn. Det var Jesu namn som Gud gav
åt människorna!

Inte heller gav Gud någon pastors eller prästs namn. Inte heller
påvens namn, Maria eller någon annan människas namn. Utan det
var Jesu namn som Gud gav för att du skulle kunna bli frälst.

Inte heller gav Gud någon religions namn, organisation eller
kristendomens namn. Utan det var endast Jesu namn Gud gav åt
människorna.

Gud gav inte heller något sakrament, dop, eller nattvarden eller
några andra heliga handlingar åt människorna för att de skulle bli
frälsta, utan det var endast i Jesu namn som Gud gav så att de
skulle bli frälsta!


För att bli frälst måste du ta emot Jesus

För att nu bli frälst måste du ta emot detta namn! Du måste ta emot
den levande och uppståndne Jesus Kristus - annars blir du inte frälst!

Du blir inte frälst om du tar emot den Katolska kyrkan, eller en
frikyrka eller någon annan kyrka. Det är endast om du tar emot den
levande och uppståndne ersonen Jesus som du blir frälst.

Inte heller blir du frälst om du tar emot någon pastor eller präst, eller
påven, Maria eller någon annan människa. Utan det är endast om du
tar emot den levande och uppståndne personen Jesus som du blir frälst.

Inte heller ska du ta emot någon religion, organisation eller i
kristendomen. Utan det är endast om du tar emot den levande och
uppståndne personen Jesus som du blir frälst.

Du blir inte frälst om du tar emot något sakrament, dop, eller nattvarden
eller några andra heliga handlingar. Det är endast hos den uppståndne
levande personen Jesus Kristus som du blir frälst.


Jesus är ensam Frälsaren

Jesus är ensam Frälsaren. Det behövs inga andra frälsare. Inte heller
behövs det lägga till saker som ska göra att du blir frälst, eller
gärningar. Jesus är ensam Frälsare. 

Om någon säger att det räcker inte med Jesus, utan du måste också ha
"denna person", eller "dessa saker" eller "göra dessa saker" så vet du
med en gång att det är en villolära för att försöka få bort dig från den
levande personen och den ende Frälsaren Jesus Kristus så att du inte
blir frälst!

Du måste inte också ha den Katolska kyrkan, en frikyrka eller någon
annan kyrka för att bli frälst. 

Inte heller måste du också ha en pastor eller präst, påven, Maria eller
någon annan människa för att bli frälst.

Inte heller måste du också ha en religion, organisation eller
kristendomen för att bli frälst. Utan det är endast den uppståndne
levande personen Jesus Kristus du måste ha för att bli frälst!

Du behöver inte heller också ha något sakrament, dop, eller nattvarden
eller några andra heliga handlingar för att bli frälst. Det enda du
behöver ha är den levande och uppståndne personen Jesus Kristus!

Hos Jesus - endast hos Jesus finns frälsningen och inte hos
någon annan eller något annat.Saturday, December 17, 2016

Kom högre upp

Johannes Uppenbarelse 4:1
Sedan fick jag se en dörr vara öppnad i himmelen; och
den röst, lik ljudet av en basun, som jag förut hade hört
tala till mig, sa: ”Kom hit upp, så ska jag visa dig, vad
som ska ske härefter.” 

Gud vill att vi ska komma högre upp, för att han ska kunna
visa oss "vad som ska ske härefter".

Alldeles för många kristna är väldigt markbundna. De ser
frälsningen och det är naturligtvis gott. Men man har inte
blick för var den andliga striden står i landet, och man för-
står inte vad Gud vill göra när församlingen kommer in i sin
bestämmelse.

Många kristna har inte kommit in i sin egen bestämmelse, i
den tjänst Gud har för dem. Det beror på att man inte
samarbetar tillräckligt med Gud och föreberer sig. Och det
finns ofta inte den jordmånen i församlingsgemenskapen.

När man kommer högre upp, blir det ett högre tryck. Precis
som i det naturliga där ett flygplan måste vara byggt för de
höjder det förväntas flyga på. Men däruppe får man se så
mycket mer. Inte bara bakåt och åt sidan utan även
framåt - i tiden.

Man ser det större perspektivet. Man lär sig förstå orsak
och verkan. Eftersom man ser framåt, så kan man fatta be-
slut påverkad av det man ser. Och man kan också vara
med och påverka rörelseriktningen. Det finns en styr-
mekanism, och genom att kunna se framåt kan man fatta
andliga beslut.

Genom tillmognad kan vi mer och mer lita på Gud, låta
hans vindar bära oss högre, vilande energibesparande i
honom. Genom utveckling av en andlig intuition, genom
att vara i läge för Guds tilltal gällande tiden vi nu lever i,
kan Gud föra oss framåt på en högre nivå än den vår
generella omgivning lever på.

2 Kungaboken 6:15-17
När nu gudsmannens tjänare tidigt på morgonen stod
upp och gick ut, fick han se att en krigshär hade lägrat
sig runt omkring staden med hästar och vagnar. Då sade
tjänaren till honom: ”Ack, min herre, huru ska vi nu
göra?”

Han (Elisa) svarade: ”Frukta inte; för de som är med
oss är fler än de som är med dem.” Och Elisa bad och
sa: ”HERRE, öppna hans ögon, så att han ser.”

Då öppnade HERREN tjänarens ögon, och han fick se
att berget var fullt med hästar och vagnar av eld, runt
omkring Elisa.Friday, December 16, 2016

Obamas birth certificate proven false

What many have said over the years, and have
been persecuted for by left wing media, is now
scientificly proved - the Obama birth certificate
presented by the White House during Obamas
Presidency was false;

https://www.youtube.com/watch?v=jk3KRxTfkLM

You are not qualified to run for President if you
are not born in the US.

What else did Obama lie about? There are loads
of information on the internet questioning a lot
of Obamas official background.

Below is even another clip showing how the
certificate was faked and how you can easily
prove it;

https://www.youtube.com/watch?v=AMnI0rzNStUI went to Hell. It is forever

This man is sharing an experience where he ended
up in Hell.

He believed in God, but he thought that he could
live his Life in his own way, without repentance
and without becoming a Jesus follower.

https://www.youtube.com/watch?v=POpkpXpuJxY


Thursday, December 15, 2016

Psalm 33

Psalm 33 i Psaltaren i Bibeln

Jubla i HERREN, ni rättfärdiga;
lovsång höves de redliga.
Tacka HERREN på harpa,
lovsjung honom till tiosträngad psaltare.
Sjung honom en ny sång,
spela skönt med jubelklang.
För HERRENS ord är rätt,
och allt vad han gör är gjort i trofasthet.
Han älskar rättfärdighet och rätt;
jorden är full av HERRENS nåd.
Himlen är gjord genom HERRENS ord
och all dess här genom hans muns anda.
Han samlar havets vatten såsom i en hög;
han lägger djupen i deras förvaringsrum.
Hela jorden frukta HERREN;
för honom bör alla bäva som bo på jordens krets.
För han sade, och det vart;
han bjöd, och det stod där.
HERREN gjorde hedningarnas
råd om intet,
han lät folkens tankar
komma på skam.
Men HERRENS råd
består evinnerligen,
hans hjärtas tankar
från släkte till släkte.
Saligt är det folk
vars Gud HERREN är,
det folk som han har utvalt
till arvedel åt sig.
Ja, från himlen skådade HERREN ner,
han såg alla människors barn.
Från sin boning blickade han ner
till alla dem som bo på jorden,
han som har danat allas deras hjärtan,
han som aktar på alla deras verk.
En kung segrar inte genom sin stora styrka,
en hjälte räddas inte genom sin stora kraft.
Utan framgång väntar man sig seger genom hästar,
med all sin styrka räddar de inte.
Se, HERRENS öga är vänt till dem som fruktar honom,
till dem som hoppas på hans nåd;
han vill rädda deras själ från döden
och behålla dem vid liv i hungerns tid.
Vår själ väntar efter HERREN;
han är vår hjälp och sköld.
För i honom gläder sig vårt hjärta,
vi förtröstar på hans heliga namn.
Din nåd, HERRE, vare över oss,
så som vi hoppas på dig.

Tuesday, December 13, 2016

The Betrayal that was in the White House

Kim Clement is sharing (2012) what God has showed
him about betrayal in the White House, and betrayal
from the White House against Israel.

This is an important puzzle-piece in understanding
what has been going on in the White House the last
4-8 years, and why it was so important to see a
dramatic change by the 2016 elections.

https://www.youtube.com/watch?v=but52StumbA

Kim Clement died only a few weeks ago, soon after
the elections.

For many he is known for his prophecies back in 2007
of a "Donald" coming and "Trump the Trumpet" to
make change in the nation.

This was long Before Mr Trump had announced that
he would run for President.


God will use Women in this season

Sadu Sundar Selvaraj shares what has been
shown to him regarding women in the coming
last time revival.

In a vision he met with Maria Woodworth-
Etter and Aimee Semple McPherson, they
shared with him a special message for women
in our time. Very strong message.

https://www.youtube.com/watch?v=IVNFwKA0qxQ&t=58s

Psalm 68:11-12
The Lord gave the word;
great was the company of women
who proclaimed it:
Kings of armies flee; they flee!”
Even the women who were at home
divided the spoil.
Monday, December 12, 2016

Pillar of Cloud fulfilling Prophecy

Our God is beginning to move among his people
Israel and demonstrate himself to the World.

We are facing times of much labor pain, but where
God will show his might before the Jewish people,
restore Israel as a godly nation and install his King,
Jesus the Messiah, in Jerusalem.

This video clip shows what happened on the Golan
Heights on December 4 this year, days where
Israel for the first time experienced direct attacks
from ISIS.

A few Days earlier, on November 30, the UN
general assembly had voted that Israel must leave
the Golan Heights and that Israeli law no longer
apply to Jerusalem.

This Pillar of Cloud was for Gods servant David
Owuor a fulfillment of a prophecy which he
received from the Lord in 2012.

The link to the clip:
https://www.youtube.com/watch?v=AMNjPaMi2ng

Another mighty sign in the sky over Jerusalem on
the start of Rosh Hashanah 2016:
https://www.youtube.com/watch?v=0mLWdM4KAr0Sunday, December 11, 2016

Our brokenness - His strength

Listen to this brother in Christ, who stands in a
prophetic ministry.

We need to hear these kinds of messages on
regular basis. Without the grace of God we
are nothing, we are lost. God wants to use us,
but out of a Father to son relationship.

https://www.youtube.com/watch?v=PTsYqD-8E7Q


Saturday, December 10, 2016

Irvin Baxter om Daniels v70

Irvin Baxter om Daniels sista årsvecka, vedermödan,
uppryckandet och Jesu återkomst. Samt församlingens
plats i allt detta.

Mycket starkt och klargörande.

https://www.youtube.com/watch?v=FZsGOfgfWh4


Brian "Head" Welsh - KoRn

Brian Welsh, guitarist in the band Korn, gives his
strong testimony of the way out of drugs and into
the Kingdom of God.

https://www.youtube.com/watch?v=pKgXSiG8PMc


Friday, December 9, 2016

Wednesday, December 7, 2016

Trump anointed by God

In a Radio interview Mark Taylor shares his prophecy
about Donald Trump which he received in 2011.

https://www.youtube.com/watch?v=VJGD9xZbcfk


Esters kallelse är församlingens

Esters bok i Gamla Testamentet tilldrar sig ca år 480f Kristus.
Kungs Ahasveros regerar ett världsrike som sträcker sig från
Indien till Etiopien. Han regerar från "Susans borg" i Persien,
närmast motsvarande dagens Iran.

Inom Ahasveros väldiga rike finns ett antal folkslag och bland dessa
bor många judar, utspridda i samband med den babyloniska
fångenskapen. Även i Susa finns en judisk koloni. Ahasveros regerar
som kungars kung och hans ord är lag.

Berättelsen om Ester är ett stycke judisk historia, som ihågkoms vid
Purimhögtiden. Men Esters bok är också i hög grad profetisk, med ett
viktigt budskap in i ändens tid. Den berör den kristna församlingens
ansvar för det judiska folket och Israel.

Drottning Vasti visar en längre tid förakt för Kung Ahasveros. till slut
avsätter kungen henne och söker en ny drottning. Ester är en av de
utvalda jungfrur som får gå inför kungen. Hon är judinna, och fostras
av Mordokai, sin styvfar. Kungen fäster sig mycket vid Ester. Hon
står brud och blir ny drottning. Hennes judiska identitet förblir hemlig.

Kungens nye tjänare Haman märker att Mordokai inte bugar för
honom i porten, och han får höra att Mordokai är jude. Ett hat växer
inom Haman, han smider planer mot alla judar i riket. Han går inför
Ahasveros och berättar om ett folk som inte lyder kungens lagar.
Haman får kungens auktoritet att göra vad han finner för gott med
judarna.

Mordokai får vetskap om hotet om utplåning, i förtvivlan sänder
han bud till Ester. Hon måste gå inför kungen och söka nåd för sitt
folk. Ester tvekar, det är förenat med livsfara att gå inför kungen
utan att vara kallad. Mordokai sänder då bud till Ester;

"Tänk inte att du ensam bland alla judar ska slippa undan,
därför att du är i kungens hus. nej, om du är tyst vid
detta tillfälle så ska nog hjälp och räddning beredas
judarna från annat håll, men du och din fars hus ni ska
förgöras. Vem vet om du inte just för en sådan tid som
denna kommit till till kunglig värdighet?" (Ester 4:13-14)

Ester blir utmanad. Hennes folk är i fara, även Mordokai, han som
”varit hennes uppfostrare” till nåden hon nu står i. Ester är i en unik
ställning att kunna plädera för judarna inför kungen. Kommer hon att
undandra sig ansvar och kallelse av rädsla eller bekvämlighet, förneka
sitt ursprung? Hur går det då med Ester, hon är själv judinna?

Efter en tid av fasta går Ester ”på tredje dagen” inför kungen - och
hon ”undfår nåd”. Ester bekräftar sin judiska börd och Hamans anslag
mot hennes folk. Kungens vrede upptänds. Haman, som anklagat
Mordokai för att inte hålla lagen, hängs upp på pålen han förberett för
Mordokai. Mordokai, som endast vägrat buga för Haman, frias.

Esters bok är brännande aktuell i en sen tid. Över judar i
förskingring vilar hotfulla skuggor och staten Israel blir ansatt från
alla håll. Onda tungor smider anslag, desinformerar, använder
lagutrymme - i tro att man kan hindra Guds vägar.

Församlingen, Konungens brud, är kallad att bejaka sitt ursprung,
att stå upp för folket och landet Israel och att plädera för dem inför
Konungen. Så räddade Ester sitt liv.

Björn Hellman
´