Monday, July 31, 2017

Kan man se Gud - är Gud osynlig?

Det har hänt någon gång att jag kommit i samtal med
någon kristen som hävdat att Gud är ett osynligt väsen,
vi kommer aldrig att kunna se honom, ens i himlen.
Han är på sin höjd någon slags "dimma".

Är det en viktig fråga hur Gud ser ut, eller om vi

någonsin kommer att se honom?

För mig är det viktigt. Jag har kontakt med honom
redan nu, men jag längtar efter att en dag få se min
Fader i himlen.

Om man utläser bibelordet alltför lättvindigt eller med
färgade glasögon, så kan man tänka att en del bibelord
ger belägg för att Gud är ett osynligt väsen. Några
exempel:

Kol 1:15 om Kristus
..i honom som är den osynlige Gudens avbild och förstfödd
före allt skapat.

Joh 4:24
Gud är ande, och de som tillbedja måste tillbedja i ande och
sanning.”

Detta tillsammans med att den helige Ande finns ibland
oss som en person men osynlig - skulle kanske kunna
styrka tesen om en osynlig Gud.

Men - det finns mycket annat i bibeln som blir svårt att
plocka bort och som tydligt motsäger detta.

När Moses går upp på berget för att hämta budorden så

samtalar han med Gud;

2 Mos 33:20
Ytterligare sade han: ”Mitt ansikte kan du dock inte få se,
för ingen människa kan se mig och leva.”

Bibelordet antyder att Gud har ett ansikte. Det antyder
också att det går att se Gud - men att ingen människa
på jorden "kan se mig och leva".

I Uppenbarelsebokens beskrivning av himlen framgår att

Gud har en tron. Varför ska han sitta på en tron, om
han inte har en kropp, verkar onödigt. Dessutom står att
Guds tjänare ska se hans ansikte:

Upp 22:3
Och ingen förbannelse ska vara mer. Och Guds och
Lammets tron ska stå där inne, och hans tjänare ska tjäna
honom och ska se hans ansikte

I Daniels bok finns ett mycket intressant avsnitt där
Daniel i en framtidssyn får se Jesus komma inför Fadern
i himlen efter att han blivit uppryckt på en sky efter sin
uppståndelse (som Apg beskriver det):

Dan 7:9,13
Sedan jag ännu såg härpå, blev troner framsatta, och en
som var gammal satte sig ned. Hans klädnad var snövit, och
håret på hans huvud var som ren ull;...
Sen fick jag, i min syn om natten, se hur en som liknade en
människoson kom med himlens skyar; och han nalkades
den gamle och fördes fram inför honom.

Här berättas bl a att Guds hår var vitt som ren ull och att
han var gammal och satte sig ned på en tron.

Bibeln säger att vi är skapade till Guds avbild;


1 Mos 1:26
Och Gud sa: ”Låt oss göra människor till vår avbild, till att
vara oss lika

Faktum är att i lustgården när dagen började svalkas, så
brukade Gud hälsa på Adam och Eva och då hörde de
honom komma gående. Och som de flesta vet så gömde
de sig en gång för Gud när de hörde honom komma;

1 Mos 3:8
Och de hörde HERREN Gud vandra i lustgården, när dagen
började svalkas; då gömde sig mannen med sin hustru
för HERREN Guds ansikte bland träden i lustgården.

På samma sätt som Adam och Eva kunde umgås med
Gud på ett fysiskt sätt, så kommer vi kunna umgås i
fysisk närhet med Fadern i Guds paradis.

Gud skapade en fysisk värld helt enkelt därför att han

själv har en kropp. Han skapade människan lik sig själv.
Han blev glad när han såg det han skapat. Kroppsligen
umgicks han med människan fram till dess Adam och
Eva föll i synd och fördrevs ur lustgården.

Tänker också på berättelsen om den förlorade sonen;


Luk 15:20-24
Så stod han upp och gick till sin fader. Och medan han ännu
var långt borta, fick hans fader se honom och ömkade sig
över honom och skyndade emot honom och föll honom
om halsen och kysste honom innerligtMen sonen sa till
honom: ’Fader, jag har syndat mot himlen och inför dig; jag
är inte mer värd att kallas din son.’

Då sa fadern till sina tjänare ’Skynda er att ta fram den
yppersta klädnaden och klä honom i den, och sätt en ring på
hans hand och skor på hans fötter. Och hämta den gödda
kalven och slakta den, så vill vi äta och göra oss glada. För
denne min son var död, men har fått liv igen; han var för-
lorad men är återfunnen.’ Och de började göra sig glada. 

Har vi fått ögonsalva av Herren så vet vi att denna be-
rättelse också talar om hans förlorade söner och döttrar,
"Adam och Eva" som kommit på avvägar. På samma sätt
vill Gud möta oss. Här på jorden genom den osynlige
helige Ande, men i himlen står det ska Fadern avtorka
mångas tårar. I det är jag säker inryms även en riktig
bamsekram.

Jag tror vi har att vänta oss en underbar närhet till Gud

Fadern! Jag tror hela himlen är långt mer verklig och
fysisk än den här världen vi lever i nu. Jag tror allt är
maxat i himlen!

Tanken att den högsta intelligensen och den största

kärleken är något osynligt och inte har någon form
eller förmår visa upp ett fysiskt väsen, men samtidigt
har skapat allt vacker och hänförande - är helt enkelt
barnslig och orealistisk, och därför, helt naturligt, även
obiblisk.

//Björn

Sunday, July 30, 2017

The American Eclipse - US in the Bible?

Interesting teaching by Steve Cioccolanti.
This is a guy to listen to.

The Bible says that God put the heavenly
bodies in the sky to signal times and seasons.
We normally then think of days, months and
years. But it is probably much more than so.

The surface of the sun is 400 times the moon.
But - the sun is 400 times more far away from
the Earth than the moon. That makes total
solar eclipses possible on Earth.

Such solar eclipses are not possible at any
other planet in our solar system. There is no
people there in need of signs, so not necessary.

https://www.youtube.com/watch?v=-ZvIibUAY2o'


Saturday, July 29, 2017

Do nothing of Your own

In following two short clips, Sadhu Sundar
Selvaraj shares how God has shown him that
in these last Days God wants to lead us in
detail on what work to do for him.

Part 1:
https://www.youtube.com/watch?v=aeZ0PkVb-Ec

Part 2:
https://www.youtube.com/watch?v=KuU1iySflEQ


Censored Science

Bruce Malone, an American Scientist, describes why
Evolution is not Science - but rather a House of cards.

Instead, what really is Scientific is - Creationism.

A shorter clip /interview:
https://www.youtube.com/watch?v=7wBlyWRPodI

And a longer one:
https://www.youtube.com/watch?v=kNoXHP5OE14

And a lot more to find on Youtube on his name.Friday, July 28, 2017

Joakim Lundqvist - Stå för Israel

Stark predikan / undervisning av Joakim
Lundqvist under årets Europakonferens
på Livets Ord i Uppsala. Missa inte
detta.

Låt oss tacka Gud för att Livets Ord står
upp så tydligt för Israel, och låt oss följa
deras exempel - så viktigt för denna tid.

https://www.youtube.com/watch?v=mPw6P5BU77c


Thursday, July 27, 2017

Wednesday, July 26, 2017

Tuesday, July 25, 2017

The Last Reformation

We are in need of a new Reformation.

We are not in need of joining the Catholic
Church, with its heresies. We are not in
need of humbling under any fallen-away
priesthood. We are not at all in need of
beautiful church buildings, or man-
organized christianity.

We are in need of an understanding that
Jesus is the same yesterday, today and for-
ever. We are in need of a personal direct
contact with our risen Savior Jesus Christ.

We are in need of a mighty God-move
over our countries and our societies.

https://thelastreformationmovie.com/Monday, July 24, 2017

Natan 15 saw the End of Days

For everyone that is just a little into Bible
prophecy the message in the below video
link is just amazing. The actual happening
is a couple of years old by now.

15-year old jewish boy Natan died and then
came back to his body. During the time he
was dead he was caught up into heaven.
There he saw numerous things which are
hard for him to describe or even speak about.
He was also brought to see and understand
about the place of Hell.

Natan was then shown how things will soon
escalate in the world and a major war
situation will occur. And also how the
countries of the world will finally unite
against Israel in a severe attack. Just like
Bible prophecy tells us.

He reveals all this before a stunning gather-
ing of Jewish Rabbis in Jerusalem, who are
well aware of the Scriptures and biblical
prophesies, but cannot understand how this
15 year old unreligious guy in T-shirt and
gym-shoes had this encounter and saw
future happenings they "only" read about.

It is amazing how much this young guy tells
us that are in line with Bible End time
prophecy, Natan knew almost nothing him-
self of the biblical scriptures before this
experience.

Shocking for many may be the fact of who
Natan saw will be the world leader that is
initiating the worlds attack on Israel - you
can listen to this from minute 29 and on.
Right after that, Natan refers to two people
that are going to be woke up from the dead.
This must be the two witnesses we know
from the Book of Revelations 11.

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_423307315&feature=iv&src_vid=-H0MDGIXZ0o&v=q_a5v2dbdBkSunday, July 23, 2017

A New Day for Israel

Today many Jews give their lives to Jesus
the Messiah.

It is a new day for the Jewish people, a
new day for the nation of Israel - when
the Gospel returns to the people and the
nation from where it origin.

http://www.heaventv7.com/vod/player/?program=46640


Ruth Graham Tribute

Fernando Ortega´s Ruth Graham Tribute

"Give Me Jesus"

https://www.youtube.com/watch?v=vu2E2FUcIiE


Hur kom Bibeln till ?

Många frågar sig hur bibeln kom till och hur vi kan säga
att den är Guds Ord. Det intressanta är att bibeln själv
ger oss undervisning om detta.

Bibeln består egentligen av 66 olika skrifter. Det är 39
skrifter i Gamla Testamentet och 27 skrifter i Nya
Testamentet. Gamla Testamentet brukar beskrivas som
Mose och Profeterna. I nya Testamentet har vi de 4
Evangelierna och sedan de undervisande Breven samt
slutligen Johannes Uppenbarelse som får betraktas som
en profetbok.

De 66 skrifterna anses vara Guds Ord och tilltal på ett
sådant sätt att de med den helige Andes hjälp har utvalts
att tillsammans utgöra kanon, d v s rättesnöre.

Bibeln själv säger på många ställen i Gamla Förbundet att
Gud uppmanar personer att skriva upp (i en bok, på en
tavla mm) de ord Gud talat till personen;

Jer 30:1-3
Detta är det ord som kom till Jeremia från HERREN; han
sade: Så säger HERREN, Israels Gud: Teckna upp åt dig
i en bok alla de ord som jag har talat till dig. Ty se, dagar
skola komma, säger HERREN, då jag åter skall upprätta
mitt folk, Israel och Juda, säger HERREN, och låta dem
komma tillbaka till det land som jag har givit åt deras
fäder; och de skola taga det i besittning.

Jes 30:8
Så gå nu in och skriv detta på en tavla, som må förvaras
bland dem, och teckna upp det i en bok, så att det bevaras
för kommande dagar, alltid och evinnerligen.

Hab 2:2
Och HERREN svarade mig och sade:
Skriv upp din syn,
och uppteckna den på skrivtavlor, med tydlig skrift,
så att den lätt kan läsas.

Vi ser detta även i det Nya Förbundet. Gud uppmanar i
Uppenbarelseboken lärjungen Johannes att skriva upp det
han får uppenbarat direkt från Jesus Kristus;

Upp 1:1-3
Detta är en uppenbarelse från Jesus Kristus, en som Gud
gav honom för att visa sina tjänare, vad som snart ska ske.
Och med ett budskap genom sin ängel gav han det till
känna för sin tjänare Johannes, som här vittnar och fram-
bär Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd, allt vad han själv
har sett. Salig är den som får uppläsa denna profetias ord,
och saliga är de som får höra dem och som tar vara på,
vad däri är skrivet; för tiden är nära.

Upp 1:9-11
Jag, Johannes, er broder, som med er har del i bedrövelsen
och riket och ståndaktigheten i Jesus, jag befann mig på
den ö som heter Patmos, för Guds ords och Jesu vittnes-
börds skull. Jag kom i andehänryckning på Herrens dag och
fick då bakom mig höra en stark röst, lik ljudet av en basun,
och den sa: ”Skriv upp i en bok vad du får se, och sänd den
till de sju församlingarna i Efesus och Smyrna och Pergamus
och Tyatira och Sardes och Filadelfia och Laodicea.” 

Upp 1:18-20
”Frukta inte. Jag är den förste och den siste och den levande;
jag var död, men se, jag lever i evigheternas evigheter och
jag har nycklarna till döden och dödsriket. Så skriv nu upp,
vad du har sett, och skriv upp både vad som nu är, och vad
som härefter ska ske. 

Upp 19:9
Och han sa till mig: ”Skriv: Saliga är de som äro bjudna till
Lammets bröllopsmåltid.”

Upp 22:18-19
För var och en som hör de profetians ord, som står i denna
bok betygar jag detta: ”Om någon lägger något till dem, så
skall Gud på honom lägga de plågor om vilka är skrivet i
denna bok. Och om någon tar bort något från de ord som
står i denna profetias bok, så ska Gud ta ifrån honom hans
del i livets träd och i den heliga staden, om vilka är skrivet
i denna bok.”


Bibeln själv säger genom Jesus i NTs evangelier att alla böcker i
Gamla Förbundet vittnar om Jesus;

Luk 24:27
Och han började gå igenom Moses och alla profeterna och
uttydde för dem vad som i alla skrifterna var sagt om
honom.

Bibeln själv säger i NT att Moseböckernas författare är Moses
själv;

Rom 10:5
Moses skriver ju om den rättfärdighet som kommer av lagen,
att den människa som övar sådan rättfärdighet ska leva genom
den.

Joh 1:45
Filippus träffade Natanael och sade till honom: ”Den som
Moses har skrivit om i lagen och som profeterna hava skrivit
om, honom har vi funnit, Jesus, Josefs son, från Nasaret.”

Bibeln själv säger att ingen profetia i det som bibeln kallar för
"skriften" har framkommit av en människas vilja, utan genom att
människor drivna av Anden talade vad som gavs dem av Gud;

2 Pet 1:19-21
Så mycket fastare står nu också för oss det profetiska ordet; och
ni gör väl, om ni aktar därpå, så som på ett ljus som lyser i en
dyster vildmark, till dess att dagen gryr, och morgonstjärnan går
upp i era hjärtan.  Men det mån ni framför allt veta, att ingen
profetia i något skriftens ord kan av någon människas egen kraft
utläggas. För ingen profetia har någonsin framkommit av en
människas vilja, utan därigenom att människor, drivna av den
helige Ande, talade vad som gavs dem från Gud. 

Här nedan framkommer genom bibeln själv och genom andra
bibelns brev att Paulus skrivit olika brev, troligtvis hänvisas här
bland annat till Galaterbrevet. Och att Paulus skrivit dessa brev
efter den vishet som blivit honom given. De undervisande /upp-
muntrande och förmanande breven till de församlingar som
Paulus fött till liv, är av annan karaktär jämfört med t ex bibelns
profetiska böcker. Men det är intressant att Paulus brev nämns
i samma andetag som "de övriga skrifterna";

2 Pet 3:14-16
Därför, mina älskade, eftersom ni förbidar detta, ska ni med all
flit sörja för, att ni må för honom befinnas vara obefläckade och
ostraffliga, i frid.  Och ni ska hålla före, att vår Herres lång-
modighet länder till frälsning; så som också vår älskade broder
Paulus har skrivit till eder efter den vishet som har blivit
honom given.  Så gör han i alla sina brev, när han i dem talar
om sådant, fastän visserligen i dem finnes ett och annat som är
svårt att förstå, och som okunniga och obefästa människor
vrångt uttyder, såsom de också gör med de övriga skrifterna,
sig själva till fördärv.

I Apg 1:1 inleder lärjungen och läkaren Lukas med att tala om
"sin förra berättelse om allt vad Jesus gjorde och lärde", hans
förra berättelse här handlar om "Lukas Evangelium.

Genom detta studium finner vi att i bibelns egna skrifter (!)
finns hänvisningarna till vilka som skrivit Moseböckerna +
Profeterna i GT, och vilka som i NT skrivit Evangelier, Apostla-
gärningar, många Brev och slutligen även Johannes Uppen-
barelse. Med andra ord hänvisningar till vilka som skrivit alla
avgörande skrifter i hela vår Bibel.

Det finns fler skrifter än de som ingår i vår bibel (GT+NT) som
kan anses gudsinspirerade till viss grad. NTs skrifter är de som i
tidiga processer inom den kristna församlingen med hjälp av den
Helige Ande blivit upphöjda till det vi kallar kanon (rättesnöre).

När det gäller GTs skrifter (den judiska bibeln, Tanakh) har
Jesus själv uttalat sig mycket kategoriskt i Matt 5:18;
"Jag säger er sanningen; Innan himmel och jord förgår ska
inte en bokstav, inte en prick i lagen, förgå, inte förrän allt
har skett".

/Björn Hellman


Saturday, July 22, 2017

Grace connected to the Law?


The Gospel, the joyful message, of Jesus Christ is
God´s love to each and every human being. Having said
that, God´s love and God´s salvation is not depending
on how we feel, or he feels, at the moment.

If you have missed that The Gospel is solidly founded
on LAW (juridik) you have missed a lot of the message.
When you find out that it is about law you will shout
for joy. Law is law. If you are in prison you are so due to
law, and if you are free you are due to law, it does not
change day to day, based on how you feel.

Just because God is LOVE and loves human beings, he
could not just jump over his RIGHTIOUSNESS and by
that the Law; like close his eyes for that we have all com-
mited sin and have fallen away from him;

Book of Hebrews 9:22
"Indeed, under the law almost Everything is purified
with blood, and without the shedding of blood there
is no forgiveness of sins."


There is a LAW DRAMA behind God´s plan of salv-
ation. The Bible calls God the JUDGE. The bible calls
Jesus our ADVOCATE. And the bible calls the devil
the PROSECUTOR of the brethren (Jesus´s).

The Prosecutor, the Devil, uses God´s law, his COM-
MANDMENTS, to day and night, year in and out, prose-
cute every man and woman before God, the Judge. He
knows that God is rightious and that God cannot just
look away and forget that man has sinned.

God hates the devil, because The devil was the one
that wanted to take God´s place in mans life; and so
he tempted Adam and Ewe to be disobedient to God.
Man being evil, selfish, going his own way means that
the devil has man´s attention, not God.

But the loving God, the Judge, had a great salvation
plan. At his perfect time he sent his own Son to be-
come a human being, "born by woman". But the Father
of Jesus was God himself, "Mary had not yet known a
man", even so she was found being with child.


Here comes next truths based on Law: Jesus lived his
whole life without commiting one single sin. He was
obedient even unto death. He did not have to die, death
is not absolutely normal, it is an effect of sin according
to the bible. God let Jesus take our place on the cross,
to suffer all rightious punishment for all sin of mankind.
On the third day God could raise Jesus from the dead,
because he was without personal sin.

When you and I accept that Jesus died in our place -
in forehand, while we were yet sinners - an amazing
exchange will take place, based on LAW. God then gives
us Jesus rightiousness which he won through a whole
life without sin. And we give him our trash; our sin, in that
we give acceptance to that he died for our sin on the
cross, when he was crucified as a bandit / robber.

By this plan God, the ultimate Judge and Law expert, has
declared that his rightious nature is satisfied, at the same
time he wins back every human that wants to turn around
and come back to him. The devil knew Jesus was God´s
Son, and thought he won a victory when he had Jesus
crucified. But boy, how cheated he was by God.


Now the devil cannot use the commandments any more
against those that have accepted Jesus Christ as their
savior. Jesus has now become our Advocate!! The devil
now only have lies left to try to cheat us, trying to get our
attention on him instead of Jesus.

By lies the devil will try to use our feelings, so that we "feel
bad and unforgiven by God".. But then remember - it is all
based on rock-firm law, not any such back and foreward
changing thing as feelings. By holding on to this truth, your
feelings will eventually become obedient servants to you
instead of bringing your mode down.

When you say yes to what Jesus did for you on the cross,
nothing anylonger hinders you, and you become a child of
God the Mosthigh, by accepting his salvation plan. Heaven
is then with you on earth, and your way to heaven is secured
while you follow Jesus closely through the rest of the life.


By this God´s plan, God will now be free to judge the evil
powers of darkness on the day when he choose. Before, if he
were to judge and "take away the evil" like many asks why
he doesn´t, (the Teodice problem) he had to judge man too
at the same time as man is part of the evil before he comes
to God´s salvation.Friday, July 21, 2017

The Last Reformation

We are in absolute need of a new Reformation.

We are not in need of joining the Catholic Church
with its heresies. We are not in need of humbling
ourselves  under a fallen-away priesthood. We are
not at all in need of beautiful church buildings, or
a man organized Christianity.

We are in need of an understanding of that Jesus is
the same yesterday, today and forever. We are in
need of a personal direct contact with our risen
Savior, Jesus Christ. We are in need of a Mighty
God move in our countries and societies.

https://thelastreformationmovie.com/Tuesday, July 18, 2017

Pat Robertson interviews Trump

The christian evangelical leader, former
president candidate as well as founder of
Christian Broadcasting Network - Pat
Robertson - just recently interviewed
President DonaldTrump:

https://www.youtube.com/watch?v=JsMxZjvVmBEMonday, July 17, 2017

Funny Trump vs CNN cartoon !

This is a bit funny!

America and the World needed a special
President for a special hour.

https://www.youtube.com/watch?v=33MtJcbQIWM

Yes it is a little raw in the end though, but
with the glimpse in the eye (of Trump). Not
worse than a decent old fashioned Western
movie - where the bandit got what he

deserved, for wat he did especially with the
small people.Strong about speaking in tounges

Sadhu Selvaraj on speaking in tounges
daily and aboundantly.


https://www.youtube.com/watch?v=g_475XFACKISaturday, July 15, 2017

Can God trust you with riches?

God wants to learn us to be givers - and to
give by joy.

God is looking for servants that can carry
his riches and to use them as per how God
himself instructs.

I think we live in a time where God wants
riches in the world to be transferred to the
Church and to people that are trustworthy
to carry riches - not for their own glory,
but for the Kingdom  of God.

https://www.youtube.com/watch?v=YE2eeeRjuX0Jesus är Livet

Johannes Evangelium 14:6
Jesus svarade honom: ”Jag är vägen och
sanningen och livet; ingen kommer till
Fadern utom genom mig.

1 Johannes brev 5:12
Den som har Sonen, han har livet; den som
inte har Guds Son, han har inte livet.

Bibeln säger att Jesus är Vägen.
Om du inte följer Jesus så går du på en väg
som leder bort från Gud.

Bibeln säger att Jesus är Sanningen.
Om du inte följer Jesus, så lyder du inte
sanningen.

Bibeln säger att Jesus är Livet.
Om du inte tillhör Jesus, så har du inte
livet.

1/ Du går på fel väg, 2/ du följer inte vad
som är sant och 3/ du har inte livet inom
dig.

Jag är så glad att jag fann Jesus, eller
rättare att Jesus fann mig. Och att det var
så lätt att komma till honom. Bara
uttrycka "Jesus, tack för vad du gjort för
mig. Jag vill följa dig. Led mig genom
livet från nu."

Johannes Evangelium 3:16
För så älskade Gud världen, att han utgav
sin enfödde Son, för att var och en som
tror på honom inte ska gå förlorad, utan
ha evigt liv.

När Gud kallar på oss är det viktigt att
vi gensvarar. Ingen av oss vet om vi
äger morgondagen.

Den största tragik är när en människa
lagt av sig ytterkläderna och vaknar upp på
andra sidan, i evigheten, och förstår att
snacket om Jesus det var ju sant. Han hade
gjort allt för mig där på korset, jag behövde
det, och det var bara ta emot det som en
gåva i tro - men jag uppskattade inte att han
gav sitt liv för mig. Och nu är min själ
förlorad.

Johannes Evangelium 10:10
Tjuven kommer bara för att stjäla och
slakta och förgöra. Jag har kommit, för
att de ska ha liv och ha över nog.


I have decided to follow Jesus
https://www.youtube.com/watch?v=CaEOu0f9gZ8Friday, July 14, 2017

Cindy Jacobs saw the swamp drained

The christian leader and prophetess Cindy
Jacobs shares a vision from God, where
he let her see the Washington "swamp"
now being drained !

She saw a lot of ugly swamp creatures
fighting each other when it became less
water..

https://www.youtube.com/watch?v=WFKWnMlhTlsThursday, July 13, 2017

Wednesday, July 12, 2017

Profetiskt om Jerusalems delning

Sadhu Sundar Selvaraj delar vad Gud på ett högst
övernaturligt sätt visat honom angående Jerusalems
framtida delning. Detta kommer att ske. En mycket
viktig undervisning.

Här kommer FN med alla nationer vara inblandat,
tyvärr troligtvis även Sverige - och USA som en
avgörande part som kommer stå för ett oerhört
Judas-svek mot Israel och Benjamin Netanyahu.

Stor förstörelse kommer drabba de länder som tar
del i uppsplittringen av Jerusalem. Personligen tror
jag att det verkliga "Brutus-knivhugget" bland övriga
hugg redan utdelats, och var när Obama iscensatte
omröstningen i FNs säkerhetsråd 23 december 2016.

Detta beslut, där USA gm Obama lade ner sin röst
istället för att lägga veto, olagligförklarar Israels när-
varo i områden de erövrade vid försvarskriget 1967,
och kommer vara en stor del i motivationen till att
försöka tvinga - eller locka - Israel till eftergifter
med tragiska påföljder.

Del 1:
https://www.youtube.com/watch?v=xWgqlPeQSdA

Del 2:
https://www.youtube.com/watch?v=oWmVZADlodA

Jag känner sorg över denna Gudsmans allvarliga bud-
skap, men också viss glädje och ett hopp i det han
säger att när alla nationer i världen (FN) förråder
Israel, så kan folket i folken, vi kristna, göra mycket i
bön för det judiska folket och visa Israel kärlek.

Det finns i den kristna världen ibland en uppfattning
att eftersom det profetiska ordet om ändens tid är fast-
lagt i bibeln, så kommer det ske oavsett oss. Att vi inte
ska blanda oss så mycket i det, och inte lyssna på denna
typ av profetiskt tal "på lägre nivå", i frågor där man
menar att dessa redan är utprofeterade i bibeln.

Men detta synsätt är inte rätt och kan vara förrädiskt.
Gud verkar alltid genom sitt folk, och vi kristna kan
göra mycket stor skillnad genom vårt engagemang.

Tänk om det visar sig en dag att det blev just som
bibeln förutsagt - för att vi inte gjorde tillräckligt. Jag
tror att i bibeln är en del förutbestämt medan en del är
förutsagt - det blev så p g a de inblandades insatser.
Vi är inte bara marionettdockor.

En uppfattning att allt bibelns ord är förutbestämt (ej
förutsagt) leder till att vi som församling lämnar
Israel åt ulvarna. Men drottning Esther, gift med
kungars kung, Ahasveros, varnades starkt för att "bara
sjunga lovsång i palatset", att inte bry sig om sitt eget
ursprung när judarna utsattes för dödshot i riket.

Jag har bett för Israel dagligen under ganska lång tid.
Gud har lagt det starkt på mitt hjärta. Jag har bestämt
mig för att inte tröttna. Jag har skrivit och domderat.
Om jag är tyst i denna fråga kommer Gud vara tyst mot
mig. Jag har också bett för Netanyahu dagligen, då jag
vet att han är utvald att leda Israel i vedermödans tid.

Vi ska också be för att Israel inte blir lurade att tro
att Antikrist är deras Messias. Och att vi kristna inte
själva luras av denne vältalige, charmige världs-
politiker som till en början kommer verka så sund,
avslappnad och trevlig. Antikrist ska ju sätta sig i
Jerusalem och till slut förklara sig vara Gud.


Vill också tillägga att i många förutsägelser kring
FNs framtida inflytande i Israel- och Jerusalemfrågan
har Obama varit en ledare som haft en avgörande
inverkan. Den "detaljen" framkommer dock inte i just
Selvarajs utläggning och det han delar att Gud
uppenbarat för honom. men jag vill gärna nämna
det. Tiden får utvisa om detta är  riktigt, och i vilken
roll han i så fall kommer att stå.
Tuesday, July 11, 2017

Rättfärdiggjord eller "syndare frälst av nåd"?

Bland välmenande kristna, ibland hela samfundsrörelser,
finns en bekännelse att som kristen är man en syndare frälst
av nåd. Uttrycket är minst sagt missvisande; helt enkelt en
felaktig lära, och man undrar hur de som uttrycker sig så,
kan rätt uppskatta Jesu dyrbara frälsning.

Bibeln lär oss att vi var syndare innan vi tog emot Jesus som
vår frälsare. Bibeln lär vidare att Jesus blev gjord till synd i
vårt ställe, för att vi skulle bli rättfärdighet från Gud. Romar-
brevet 5 säger att vi har blivit rättfärdiggjorda av tro, att vi
inte alls är syndare längre i vår natur sedan vi tagit emot Jesus.

Vi har alltså inte bara förklarats rättfärdiga - som under det
gamla förbundet, där Kristus ännu inte hade utplånat synden,
som bibeln säger att han har gjort. "I Kristus" är ett bibliskt
återkommande begrepp, och det är I Kristus som synden är
utplånad. Bibeln säger att om någon är i Kristus så är han en
ny skapelse. Detta är inte fin poesi - utan krass verklighet.

Om vi fortfarande skulle vara syndare till vår natur - så skulle
vi inte kunna vara Guds barn. Barn har ju samma natur som
sina föräldrar. Bibeln säger faktiskt, för någon kanske lite hår-
resande, att vi blivit delaktiga av gudomlig natur när vi
levandegjorts med Kristus (2 Petrus brev). Gud skulle inte
heller kunna bo i oss om vi var syndare (och inte barn), på det
sätt som bibeln beskriver att han gör.


Bibeln lär nämligen att som kristna har vi blivit den helige
Andes (vandrings-)tempel, tabernakel, och att Gud bor i oss,
och vill uppenbara sig genom oss för omvärlden. I vilken del
av templet i det gamla förbundet uppenbarade sig Gud? I det
allra heligaste dit bara översteprästen fick ha tillträde.

Guds Ande har i frälsningen, när vi blev födda på nytt,
levandegjort vår mänskliga ande. Anden bor nu i vårt innersta,
i vår egen ande. Detta är något unikt, en hemlighet som varit
bevarad, men som uppenbarats i och med församlingens
födelse. Tabernaklet och det fysiska templet i Jerusalem före-
bildade just det som vi idag vandrar i som kristna.

Jesus säger om Johannes Döparen att ingen större profet
hade funnits under det gamla förbundet, men - säger Jesus, den
minste i himmelriket är likväl större än Johannes. Detta har
som vi förstår inte med tjänst och kraft att göra - utan med
identitet; att vara Guds barn.

Psaltaren 8 säger att "av spenabarns mun har Gud upprättat en
makt" till att nedslå fienden. Hebreerbrevet säger att Mose var
trogen som tjänare i Guds hus, men Kristus var trogen som Son
(arvinge). Vi vet att Jesus inte blygs för att kalla oss bröder,
och vi är Kristi medarvingar. Mose var tjänare men aldrig barn
till Gud, vi kristna är barn till Gud.

Det judiska templet som det beskrivs i GT bestod av 1/ det
allra heligaste 2/ det heligaste och 3/ hedningarnas förgård.
Människan är också tredimensionell, eller hur man nu ska ut-
trycka det. Enligt bibeln är vi ande, själ och kropp, räknat inifrån
och ut och i direkt jämförelse med templets delar ovan;

 1/ Bibeln säger att Anden vittnar med vårt innersta, vår pånytt-
födda ande att vi är Guds barn. 2/ De problem vi fortfarande
kämpar med som kristna har med vår själs helande/helgelse att
göra. 3/ När Anden mer och mer får dominera vår själ så syns
Gud för vår omvärld, genom att hans härlighet strålar ut från oss
genom den yttre och synliga delen av vår varelse, vår kropp,
i form av Andens frukter, och genom de Kristi gärningar vi utför
med våra kroppsliga lemmar.


Om rättfärdiggörelsen genom tron på Kristus finns oerhört
mycket mer att säga, den är starkt underbyggd i skriften. Läran är
helt enkelt grundläggande för att församlingen ska byggas upp
till ett sant tempel i Herren, för att församlingen ska bli fri från
fruktan. Fruktan är enligt bibeln (Joh brev) alltid en fruktan för
straff (från Gud). Vi kommer i Kristus inte under någon dom,
Jesus blev ju dömd i vårt ställe, utan vi har genom tron övergått
från döden till livet.

Genom förståelsen av vår rättfärdiga identitet kan vi bli sant
ödmjuka och hålla Gud för trovärdig. Vi kan frimodigt bemöta
varje dömande anklagelse från Satan (brödernas åklagare) med att
säga att "den du talar till Satan är redan död och begraven med
Kristus - just på grund av de synder du påtalar"!! I Kristus vägrar
vi att längre lyssna på uppfostran från Satans håll, som vill göra
oss till antingen syndare ute i världen eller laglydande fariséer.


Istället lyssnar vi till Andens stilla underbara röst, när han
undervisar oss, tröstar oss, uppmuntrar oss - eller för den delen
förmanar oss. Andens röst innehåller aldrig fruktan och trycker
aldrig ner någon. Genom träning att lyssna till Anden och lyda
Andens fostran, Anden som förmedlar från den Gode herden
(en annans röst följer fåren alls icke), kan vi träna upp ett rent och
gott samvete. Ett rent samvete är den bästa plattform för en
växande tro på Gud och trohet mot Gud.

När Paulus i Apg 23 står inför översteprästen, så säger Paulus att
"jag har intill denna dag tjänat Gud med ett i allo gott samvete".
Det blev för mycket för översteprästen, som nästan reflexmässigt
såg till att Paulus fick ett hårt slag över munnen.

Översteprästen hade troligtvis försökt lyda Gud på ett lagiskt sätt
hela sitt liv och hans samvete hade aldrig vittnat för honom, utan
bara vittnat mer och mer om att om du ska lyda lagen så räcker det
att du felar endast i ett - så är du skyldig i allt. Vilken frustration
att vara "religiös", och bara komma längre och längre bort från
Gud ju mer man försöker vara lydig. Detta för att man försöker
åstadkomma det i egen kraft, till sin egen berömmelse.


Tack gode Gud att vi just genom lagen har fått dö bort från lagen -
för att istället leva för Gud genom nåden i Kristus Jesus. Och att
vår helgelse inte är att lyda en anklagelseskrift (lagen), utan vår
helgelseprocess utgår från att vi redan är rättfärdiggjorda av tro på
Jesus från första stunden när vi tar emot Jesus - av endast nåd.
Älskade av vår Far. Abba sa Jesus om Gud, det betyder pappa!


Monday, July 10, 2017

Mike Bickles Jerusalem prediction

Mike Bickles predicts, out of the bibles
own teaching, that Jews in Israel will go
into captivity in prison camps in Days
to come.

I would say if /when this happen, that
will be during the time known in the
Bible as the "Jacob´s trouble".

https://www.youtube.com/watch?v=EpRV0spflIE

This clip is from 2011.


Sunday, July 9, 2017

My number 666 blogpost

Yesterday I posted my blogpost no 666. This
current post is my no 667.

From the yesterday post I am suddenly
blocked from using the share-button on any
post, to share posts on the internet.

As I understand it, such sharing goes via
Google (Blogger is part of Google); I have
not changed any settings in my blog which
could cause the problem, so it clearly must
be an outside blocker.

On August 9, 2016 I posted a blogpost where
I made the assumption that Barack Obama is
the world leader that will emerge into the bib-
lical prophesided role of a coming Antichrist.

I was feeling quite unsure about posting that
specific post; what should friends and others
think..; this charming, lovely leader..! But, I
finally posted it anyhow.

They day after I found out that on the day of
posting that blogpost I had got 666 hits on my
blog! See my picture below (as well as find up
and read my Aug 9 2016 blogpost);I had actually no check on that my post from
yesterday would become my no 666 post, and
as you can see in my blog, this post was again
one about Barack Obama.

This time I was sharing a prophecy by Kevin
Mirasi where he had been shown a vision from
God with Obama up in the sky, and other world
leaders on the ground obeying him. You can
see its title as well as the blog statistics in the
picture below;I am aware of that some of you reading this will
regard it very speculative. Time will tell and we
will see how things develop in the world. I know
God wants to show his church in forehand what is
to come. He has done it in the Bible; but with that
as the absolute base, he also wants to give us more
specific signs when times of certain happenings
are approaching.

What are the odds for these two blog events to
happen just randomly? And why was I suddenly
blocked from sharing further posts on the internet?
I may now need to move to another blog-provider.

The 2nd Book of Thessalonians 2:7 tells us; "For
the secret power of lawlessness is already at work"
(NIV). I think that before we openly see the endtime
lawlessness fully exposed, they that are awake and
oppose lawlessness will see signs of it being pre-
pared for, and will meet opposition.

If we are of those that are a poke in the eye of evil
we may experience this a little more than others.

Regarding Obama;  He has shown that he is very
anti-christianity, and he has shown lawlessness in
his way of govern the US. He actually faked his
birth certificate to be able to run for president.

I always said that I don´t think Obama will draw
back and grow carrots. He is an upcomer with very
diffuse background, who got a life trough the pol-
itics, and wants to stay in the public light.

In a very unbelievable, sick pattern, Obama today
follows President Trump around the world and try
to meet with the same world leaders that Trump
just met with.

A few examples from last 4-8 weeks are Angela
Merchel (DE), Moon Jae-In (SK), Justin Trudeau
(CA), and the Indonesian leader. He even showed
up at the very recent G20-summit a few days ago,
can you believe it.

It looks like Obama wants to keep up relationships
on high level - maybe in preparation for a coming
careerstep on the world stage; as a new UN general
secretary, or a world government position.

Yes - world government is coming. A new world
order is coming. This is no longer a conspiracy
theory, its is spoken openly about. A new money
system will be introduced, a chip in the hand or
on the forehead, whitout which you cannot buy
or sell, so you´d better be obedient to the one in
charge at the time of introduction of this system.
However, true christians will not be.

Saturday, July 8, 2017

Obama in the Sky

Kevin Mirasi sharing one of many Dreams
&Visions received from God regarding
Barak Obama, and a coming role of his, on
the worlds stage.

http://injesuschrististand.blogspot.se/2016/09/a-vision-where-i-saw-obama-exalted-up.html

You have to discern this yourself - in a
spiritual way. I know Kevin has had about
10-15 similar revelations where Obama has
been part of them. You find them all in his
historical blogposts.

We are living in the last Days. We will see
days of mighty outpouring of God´s Holy
Spirit. At the same time we will also see the
signs of the End times, spoken of by Jesus
himself in Matthew chapter 24, one sign is
persecution of the Saints.Friday, July 7, 2017

Treat Israel from a Biblical View

I am critical to how many christians view the nation of Israel,
the way they speak-out on Israel or stay silent when they
ought to speak. Are they really in love with God and with
Christ? Are they born-again? Fair questions.

If they would view Israel in line with the teaching in the Bible,
they would be much more causious.

When you read the Bible it is obvious how much God loves
the Jewish people and Jerusalem. He has big plans, in
which they are forever connected. We are right in the midst
of a powerful restoration of the people and of the land - for
those who want to see it. There are even heathens that see
it.. "but who is as blind as my servant..", God says in
the scriptures.

Many refer to that Israel had its place in the history, admit-
ting their own religious roots (how could a christian deny
Jesus being a jew), but saying that it had its time, but
no longer.

That is called replacement theology, that the church has
now taken Israels place and is the true Israel. But then they
have not read their Bible, and they have allowed the
serpent venom to mix into their theology.

You cannot read the New Testament "head-document",
The Book of Romans (by Paul), and remain with such a
replacement doctrine. Paul himself says he wish he was
condemned if that could help his brethren the Jews.

He had such a compassion for his people. He also says that
those that are christians must "wake up a jealousness "in the
jewish soul. That they would start to sense we have found
their Messiah. We need to love the jewish people.

The Old Testament (Thanakh) is full of Gods love for Israel
and Jerusalem, and his promises are described as being
eternal. Jesus is still a Jew. The NT tells that he is coming
back to reign from - Jerusalem, his capital city. No wonder
the devil hates the teaching that christians are to back up
the restoration of the nation and people of Israel.

Christians are called to be an Esther - the Kings bride, and
to plead before the King for the Jewish people, our origin.
Not just praising in the Kings castle, glad for ourselves.
Read the book of Esther. Besides the historical story, it´s
the most important prophetic scripture on the church´s call
for standing with the Jewish people. It vibrates of prophetic
content.

In the book of Ruth, when Noomi´s husband and sons had
died in foreign land, Ruth told her sons wifes Ruth and Orpa
that they should stay in their country while she were to
return back to Israel after the end of the famine. Noomi was
in a sad mode, she thought everything was just over, she
wanted the girls to find new men and become happy.

Orpa thought a lot back and forward, finally she decided to
stay in her homeland. But Ruth stated; where you go, I will
go. I will not let go of you Noomi, don´t try to convince me.
She followed Noomi back to her homeland.

Thanks to this, Ruth found a relative to Noomi, Boas, who
she could marry and bring life to Noomis sons name. By
this the heritage-line could stay unbroken. A few generations
later, King David was born, and from him Jesus Christ later
derived. Just imagine if not Ruth had had her heart for
Noomi.

Ruth is our example. We should follow the jews to their
homeland. The famine is over. The past is a sad story,
just like for Noomi. But something tremendous is in front.

Do you want to be an Orpa or a Ruth? Do you want to stay
with Noomi, in understanding of that you are sharing a
fate destiny together? Do you want to be one that helps
bring restoration to Israel and Jerusalem - in prepareness
so that "King David" can arrive there in a near future?

Ask God, on your knees, about Israel, Jerusalem, the
Jews.
Tuesday, July 4, 2017

Jesus är jude - Jesus is a Jew

Jesus säger att frälsningen kommer från judarna. Världens
Frälsare Jesus Kristus är kommen ur det judiska folket.

Joh. 4:22
Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom 
frälsningen kommer från judarna.

Har du tänkt på att Jesus är en jude? Han är ingen europé,
ingen amerikan och absolut ingen svensk.

Föddes till jude

Jesus blev född till en jude i ett judiskt sammanhang för 2000
år sedan i det nuvarande Israel.

Eftersom frälsningen kommer från judarna, och Jesus är en
jude, då är det inte konstigt att Satan hatar det
judiska folket och vill utplåna det.

Det judiska folket har en stor del i Guds frälsningsplan.

Matt. 1:21
Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus,
ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.

Jesus dog för alla människor på ett kors då han göt sitt blod
för cirka 2000 år sedan. 

Dog för judar och hedningar

Jesus dog för sitt eget folk - judarna, för att frälsa dem från
synden. Men han dog också för hedningarna för att också
frälsa dem från synden. 

Är du ingen jude, då är du en hedning, och Jesus dog
också för dig.

Gud uppväckte Jesus från de döda, efter att han hade
varit död i tre dagar. Jesus sitter idag på Faderns högra
sida i himlen. Därifrån skall han komma tillbaka, som en jude.

Den siste juden

Många judar återvänder i dag till sitt hemland Israel. Detta är
profeterat i Bibeln att de ska återvända till Israel i den sista tiden.

En dag skall den siste juden komma tillbaka till sitt land
Israel, för att regera. Den juden är Jesus Kristus, Guds Son!

Jag älskar juden Jesus! Han dog av kärlek till mig på
korset för att rädda mig, och han dog också för sitt eget
folk judarna.

Denne Jesus Kristus från Nasaret.