Saturday, May 27, 2017

Bill Stenberg - Himlen

Till minne av Bill Stenberg.

Bill är den person som kanske betytt mest för mig i
mitt kristna liv. Bill stod i en oerhört stark profetisk
tjänst, och fungerade starkt i Andens gåvor.

Bill kom ur svåra förhållanden, och han brann för
de svaga och utstötta - inte minst för de som aldrig
riktigt fick plats i våra församlingar.

Många var de som överlevde sina svåraste år genom
den tröst som gavs i Bills undervisning.

Det finns inte jättemycket på nätet av inspelade
predikningar av Bill. Men det finns en kortare serie
där Bill förmedlar syner och visioner Gud gett honom,
där bl a denna profetiska syn ingår;

https://www.youtube.com/watch?v=RqwshYMWQn4No comments:

Post a Comment