Monday, May 22, 2017

Farligaste platsen

En av de farligaste platserna att befinna sig på är i
mammas mage.

I Sverige dödas minst 30 000 ofödda barn varje år,
i de allra flesta fall för att de gjort sig skyldiga till
att ha kommit till av misstag.

I USA dödas minst en miljon ofödda barn varje år.

Dessa barn har ingen egen hörbar röst, de är totalt
rättslösa och helt i händerna på andra människors
beslut.

Men dessa barns tysta röster stiger upp till Gud.

Må Gud ha förbarmande med vårt land.

No comments:

Post a Comment