Sunday, May 28, 2017

Skökan som rider Vilddjuret

Boken "Johannes Uppenbarelse" i vår bibel talar
metaforiskt om att i den yttersta tiden kommer vi få se
ett fenomen med en sköka som rider på ett vilddjur.

Vilddjuret i fråga beskrivs i boken både som en politisk
antikristlig stormakt, och som själva ledaren för det
riket. Genom de metaforer som ges får man ledtrådar
om rikets geografiska läge/centrum, man kan annars
ana att det rent naturligt bör hänga ihop med var
skökan har sitt huvudsäte - indikerat lite längre ner i
studiet.

Vad gäller skökan så brukar en kvinna i bibeln tala om
brud eller församling. Så här måste det handla om en
brud som är otrogen sin brudgum, eller en rörelse som
inte följer Kristus, utan går i ok med den politiska
makten och /eller andra trosuppfattningar i sin
ambition att vara en maktfaktor och omfatta många.

En ängel talar till Johannes:

Upp 17:1-3, 12
”Kom hit, så ska jag visa dig, hur den stora skökan
får sin dom, hon som tronar vid stora vatten, hon som
jordens kungar hava bedrivit otukt med och av vilkens
otukts vin jordens inbyggare har druckit sig druckna.
”Sedan förde han mig i anden bort till en öken. Där såg
jag en kvinna som satt på ett scharlakansrött vilddjur,
fulltecknat med hädiska namn; och det hade sju
huvuden och tio horn.
..de tio horn som du har sett, de äro tio konungar,..
som för en kort tid, tillika med vilddjuret, får makt
såsom konungar.


Den sköka det handlar om ska trona på staden med
sju berg:

Upp 17:9, 18, 15
Här gäller det att äga ett förstånd med vishet. De sju
huvudena äro sju berg, som kvinnan tronar på. De är
också sju konungar;..
Och kvinnan som du har sett är den stora staden, som
har konungsligt välde över jordens konungar.”
”Vattnen som du har sett, där varest skökan tronar, är
folk och människoskaror och folkslag och tungomål.

Det finns faktiskt en stad som går under benämningen
"staden på de sju kullarna", och som har ett avsevärt
religiöst inslag i samhällsbilden. Det finns en rörelse
där som har stort inflytande på jordens konungar (och
hade på den tiden) t o m emellanåt sitter med i deras
globala sammankomster.

Vi uppmanas äga vishet för att avslöja denna rörelse,
som kommer agera slugt och bevekande för att enligt
bibeln även Guds utvalda kan dras med i förförelsen.


Skökan ska vara drucken av de heligas blod:

Upp 17:6
Och jag såg kvinnan vara drucken av de heligas blod
och av Jesu vittnens blod. Och jag förundrade mig
storligen, när jag såg henne.

Jan Hus och William Thyndale är kända namn (bibel-
översättare) bland de miljontals människor under medel-
tiden som ville stå raka i Guds Ord och inte svika sin
mästare; och därmed fick lida martyrdöd p g a religiös
förföljelse. Intrycket i bibelordet är att många fler kristna
kommer att få ge sina liv i framtiden, kopplat till denna
skökas inflytande.


Personen som leder skökan kallas i Bibeln för det
andra vilddjuret eller den falske profeten. Det står i
nedan bibelstycke att detta andra vilddjur hade horn som
ett lamm men talade som en drake! Lamm är ju en bild
på Kristi efterföljare - det liknade alltså ett lamm.. men
det som kom ut ur munnen var en draksådd - för att locka
människor till avfall och avgudatillbedjan:

Upp 13:11-12, 14, 16   14:12
Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden; det
hade två horn, lika ett lamms, och det talade såsom
en drake. Och det utövar det första vilddjurets hela
myndighet, i dess åsyn. Och det kommer jorden och
dem som bo därpå att tillbe det första vilddjuret,..
(världsledaren Antikrist) Och genom de tecken, som
det har fått makt att göra i vilddjurets åsyn, förvillar det
jordens inbyggare;.. Och det förmår alla.. att låta giva
sig ett märke...Här gäller det för de heliga att ha
ståndaktighet, för de som håller Guds bud och bevarar
tron på Jesus.” (att vägra ta emot märket)

Denna sköka kommer alltså "förmå alla" - vara djupt
inblandad i - projektet att märka alla människor med ett
elektroniskt ID. Det kommer att presenteras som ett
socialt projekt med goda syften, bl a att ingen människa
ska bli bortglömd, vara till hjälp för de minsta och de
olyckligt lottade i samhället - ett projekt som passar en
religiös rörelse att vara inblandad i.

Men - systemet, med ett inopererat chip i handen eller
pannan, leder till total kontroll av de som deltar - och
totalt utanförskap, utan möjlighet att köpa och sälja, för
de som vägrar att delta. De som tar märket kommer
tvingas att hylla ledaren Antikrist. De som inte tar
märket kommer bli hånade och förföljda, de tar ju inte
det moderna steget in i den nya tidsåldern (och den nya
gemensamma toleranta religionen) utan är bromsklossar.

Läs min tidigare bloggpost om FNs stora projekt ID2020.


Gud har allt under kontroll! Det är han som låter allt ske.
Jag tror inte det finns några ateister under denna period.
Alla kommer få välja, eller vilja välja sin kristusgestalt;
vilddjuret Antikrist eller Jesus Kristus.

En underbar slutdom väntar dessa värdsliga / religiösa
ledargestalter som låtit sig intagas av satan, och så även
alla de som inte är det äkta Lammet, Kristus, trogna,
utan låter sig märkas med vilddjurets märke;

Upp 19:20
Och vilddjuret blev gripet, så även den falske profeten,
som i dess åsyn hade gjort de tecken med vilka han
hade förvillat dem som hade tagit vilddjurets märke,...
Båda blev de levande kastade i eldsjön..


Jesus kommer att hämta sin församling från jorden, det
är mycket tydligt beskrivet på flera ställen i skriften. Det
är det som gör att församlingen kan härda ut under denna
tid. Från Uppenbarelsebokens avslutning hämtar vi
brudens rop och längtan efter Kristus, som kommer
besvaras:

Upp 22:16
Jag, Jesus, har sänt min ängel för att i församlingarna
vittna om detta för er. Jag är telningen från Davids rot
och kommen av hans släkt, jag är den klara morgon-
stjärnan. Och Anden och bruden säger: ”Kom.” Och
den som hör det, han säger ”Kom.” 


En 10.000 kronorsfråga blir vem skökan kan vara.
Hur många rörelser finns det att välja på idag som kan
passa in?

Lästips: läs Johannes Uppenbarelse kapitel 13 och
kapitel 17.

OBS: Utanför flera av EUs högkvarter finns skulpturer
som föreställer just en kvinna, Europa, som rider på ett
vilddjur.
No comments:

Post a Comment