Friday, June 29, 2018

Min kyrka tror inte att jag kommer

"My Church don´t Believe that I´m coming.."

Den 17 Juli 2015 blev polisofficer Marty Breeden sjuk.

Han undersöktes, fick åka hem sjukskriven några veckor,
men blev sämre. Kom till lasarettet med puls 200 och
hjärtbesvär och andningsstopp som ledde till döden. 
Omedelbart när han dog gick han genom en tunnel.

Han berättar:
Det var förunderligt, jag kan ej beskriva det, det finns
inget att jämföra det med. När jag kom ut ur denna
tunnel hörde jag omedelbart Herrens röst. Det var
obestridligt och otvetydigt: Jag visste att det var Herrens
röst. Han sade något som jag inte väntat, Han sade:

"Min kyrka tror verkligen Inte att Jag kommer tillbaka
snart!" Sedan sade Han det igen: "Min kyrka tror
verkligen INTE att Jag kommer tillbaka snart!" 

Jag stod där i häpen tystnad och lyssnade till Honom. Han
sade det igen en 3:e gång med mer styrka och känsla,
Han sade: "Min kyrka tror verkligen INTE att Jag kommer
tillbaka snart!"

Vid den stunden var jag likt ett barn i skolan. Jag började
vifta med min hand som när vi försöker att få lärarens
uppmärksamhet. Jag försökte att få Herrens mening och
sade:

"Herre, Herre, Jo vi tror du kommer tillbaka snart! Vi
Sjunger om det, vi Predikar om det, vi Undervisar om det,
vi ser Program om det. Herre vi tror Du kommer tillbaka
snart!" 

Det var då Han sade: "Min kyrka tror verkligen Ej att Jag
kommer tillbaka snart!" "FÖR OM DE GJORDE DET SKULLE
DE EJ LEVA SOM DE GÖR!" Sedan sade Han något där
rösten och tonen av Hans röst ändrades. Mycket kärleks-
fullt pekade Han sitt finger mot mig och sade på ett mycket
fast sätt: "Jag kommer tillbaka Snart, och min kyrka är Ej
redo!" 

Han sade: "Gå tillbaka och säg det du hört och vet att ditt
budskap skall Ej mottagas!" Vid den stunden kom jag till-
baka till kroppen. Jag hade ingen uppfattning vid den tiden
hur betydelsefullt det sista Han sade var. Det 1:a året sade
jag inte detta offentligt. Men jag kände att jag skulle gå till
pastorer, och delade detta med ca: 50 pastorer privat. 

Som Herren sade att: "Budskapet Ej skulle bliva mottaget
angående Hans ankomst" det var exakt vad som hände.
Det var bara en handikappad pastor i en liten skogsbygd
kyrka i Virginia som inbjöd mig att komma och predika för
ca: 12 stycken. Och Herren rörde sig starkt och berörde
hjärtan denna morgon. 
***

Tror att denna beskrivning stämmer väl in på Kristi för-
samling även i Sverige. Vi pratar knappt om det, utom när
vi diskuterar om han ska komma tillbaka eller ej. Vi kan hur
som helst sjunga, predika om det, undervisa om det. Men
är inte våra hjärtan berörda och vår Ytliga Livsstil förändrad,
då är vi ändå inte Redo! Vi är inte brudklädda och är inte i
ivrig förväntan att möta vår brudgum, vilket vore naturligt.

Polisofficeren fick vid ett annat tillfälle se siffrorna 2 13, och
frågade Herren om dess betydelse. Han sade: läs Titus 2:13. 
"Medan vi väntar på vårt Saliga hopps fullbordan och på den
store Gudens och vår frälsares, Kristi Jesu, härlighets
Uppenbarelse. "

Undervisningen om uppryckandet av församlingen är väl
underbyggd. Man kan man läsa om den främst i Jesu egna
ord om ändens tid i Matt 24, i båda Tessalonikerbreven
samt i 1 Kor 15.

Jesus undervisar om 10 jungfrur, där 5st (50%) var ovisa och
inte hade förberett sig. Han undervisar också om att två
människor ska ligga i samma säng, en ska bli upptagen. Två
ska arbeta på fältet, en ska bli upptagen. Av detta förstår
vi att det skär rakt igenom nära relationer och att det sker
över hela världen samtidigt - några sover, några arbetar.


No comments:

Post a Comment