Saturday, June 23, 2018

God is a God of miracles

Det har ibland stormat kring Benny
Hinn, och han har fått korrigera sig
flera gånger (som vi alla får men
ledare har speciellt ansvar).

Dock, den tjänst han står i är väldigt
speciell och det går inte att förneka
den Helige Andes mäktiga verk gm
en ofullkomlig människa.

Miljoner och åter miljoner människor
runt om i världen har blivit starkt
välsignade genom denna tjänst.

Det går inte att förneka Guds
existens när man ser Guds mäktiga
manifestationer. Manifestationer har
en viktig plats i den kristna för-
samlingen, är bibelns vittnesbörd.

Och vi kan alla som tror bli uppfyllda
och druckna av den Helige Andes vin.

Gud har sparat det bästa vinet till sist,
in i vår tid - som är ändens tid.

No comments:

Post a Comment