Wednesday, June 6, 2018

Esters kallelse är församlingens

Berättelsen i Esters bok i Gamla Testamentet tilldrar
sig ca 480f Kristus.

Kung Ahasveros regerar ett världsrike som sträcker
sig från Indien till Etiopien. Han regerar från "Susans
borg" i Persien, närmast motsvarande dagens Iran.

Inom Ahasveros väldiga rike finns ett antal folkslag
och bland dessa bor många judar, utspridda i sam-
band med den babyloniska fångenskapen. Även i
Susa finns en judisk koloni. Ahasveros regerar som
kungars kung och hans ord är lag.

Berättelsen om Ester är ett stycke judisk historia,
som ihågkoms vid Purimhögtiden. Men Esters bok är
också i hög grad profetisk, med ett viktigt budskap in
i ändens tid. Den berör den kristna församlingens
ansvar för det judiska folket och Israel.

Drottning Vasti visar en längre tid förakt för Kung
Ahasveros. Till slut avsätter kungen henne och söker
en ny drottning.

Ester blir en av de utvalda jungfrur som får gå inför
kungen. Hon är judinna, och fostras av Mordokai, sin
styvfar. Kungen fäster sig mycket vid Ester. Hon står
brud och blir ny drottning. Hennes judiska identitet
förblir hemlig.

Kungens nye tjänare Haman märker att Mordokai
inte bugar för honom i porten, och han får höra att
Mordokai är jude. Ett hat växer inom Haman, han
smider planer mot alla judar i riket.

Han går inför Ahasveros och berättar om ett folk
som inte lyder kungens lagar. Haman får kungens
auktoritet att göra vad han finner för gott med 
judarna.

Mordokai får vetskap om hotet om utplåning, i
förtvivlan sänder han bud till Ester. Hon måste gå
inför kungen och söka nåd för sitt folk. Ester tvekar,
det är förenat med livsfara att gå inför kungen utan
att vara kallad. Mordokai sänder då bud till Ester;

"Tänk inte att du ensam bland alla judar ska
slippa undan, därför att du är i kungens hus.

Nej, om du är tyst vid detta tillfälle så ska nog
hjälp och räddning beredas judarna från annat
håll, men du och din fars hus ni ska förgöras.

Vem vet om du inte just för en sådan tid som
denna kommit till kunglig värdighet?"
(Ester 4:13-14)

Ester blir utmanad. Hennes folk är i fara, även
Mordokai, han som ”varit hennes uppfostrare” till
nåden hon nu står i. Ester är i en unik ställning att
kunna plädera för judarna inför kungen.

Kommer hon att undandra sig ansvar och kallelse
av rädsla eller bekvämlighet, förneka sitt ursprung?
Hur går det då med Ester, hon är själv judinna?

Efter en tid av fasta går Ester ”på tredje dagen”
inför kungen - och hon ”undfår nåd”. Ester bekräftar
sin judiska börd och Hamans anslag mot hennes folk.

Kungens vrede upptänds. Haman, som anklagat
Mordokai för att inte hålla lagen, hängs upp på pålen
han förberett för Mordokai. Mordokai, som endast
vägrat buga för Haman, frias.

Esters bok är brännande aktuell i en sen tid. Över
judar i förskingring vilar hotfulla skuggor och staten
Israel blir ansatt från alla håll. Onda tungor smider
anslag, desinformerar, använder lagutrymme - i tro
att man kan hindra Guds vägar.

Församlingen, Konungens brud, är kallad att bejaka
sitt (judiska) ursprung, att stå upp för folket och
nationen Israel och att plädera för dem inför 
Konungen. På det sättet räddade Ester sitt liv.

Björn HellmanNo comments:

Post a Comment