Sunday, June 17, 2018

Lägg inte till något till hans Ord

Ordspråksboken 30:4-6

Vem har stigit upp till himlen och åter 
farit ned?

Vem har samlat vinden i sina händer?
Vem har knutit in vattnet i ett kläde?
Vem har fastställt jordens alla gränser?
Vad heter han, och vad heter hans
son - du vet ju det?

Allt Guds tal är luttrat;
han är en sköld för dem som tar sin till-
flykt till honom.

Lägg inte något till hans ord, på
det att han inte må beslå dig med lögn.

Redan här i Gamla Testamentet uppenbaras
att Gud har en Son, den pre-existerande
Jesus Kristus; som var i himlen, men som
kom ned till jorden för att utföra Guds vilja.
Och du vet vad han heter.

Nya Testamentet säger på många ställen om
Jesus att han är Guds levande Ord. T ex i
Joh. 1:1,14 och i Upp.boken 19:13

Guds Ord, när Guds Ande belyser det för oss,
leder oss till Jesus. Och Jesus säger sedan att
"den som har sett mig har sett Fadern" (Joh.
14:6f). Jesus, Sonen, blev människa för att vi
skulle förstå Fadern och få gemenskap med
honom.

Vi är därför förbjudna att ta bort något eller
lägga till något till Guds Ord. Detta kan du
läsa  om i Upp.boken 22:18-19.

Vi måste vara försiktiga med att inte skapa
någon dellära i tron som inte harmonierar med
skriftens fullhet, eftersom Jesus är dess fullhet.

Om vi inte förstår något vi läser i bibeln, så ber
vi Gud om ljus, och han ger det. Vi skriver inte
om bibeln. Vi klipper inte och klistrar.

Skriften själv ger oss en utmärkt regel, att "av
två eller tre vittnens utsago avgörs varje sak".

Det vill säga; en lärofråga måste kunna styrkas
genom mer än ett bibelsammanhang. Läs om
det i Matt. 18:16 och 2 Kor. 13:1

Björn Hellman No comments:

Post a Comment