Thursday, June 21, 2018

Holger Strandgren om Jesu återkomst

Låt ingen bedra dig med att de mycket
tydliga avsnitt i bibeln som talar om att
Jesus ska komma och rycka sin försam-
ling upp på skyar honom till mötes, är
misstag som smugit sig in i Den heliga
Skrift.

No comments:

Post a Comment