Friday, June 15, 2018

Varför tar inte Gud itu med ondskan?

En fråga som engagerat människor i alla tider
är varför en Gud som vi menar är god inte tar itu
ordentligt med ondskan i världen.

Det man glömmer bort då är att det är människan
som är ond enligt bibeln. Det finns förstås män-
niskor som strävar efter att göra gott, men ingen
är så god så att inte Jesus behövde spikas upp på
ett förbannelsens kors också för den människan.
Får Gud börja med att ta itu med dig? Är du be-
redd att söka honom, på hans villkor?

På Noas tid så räddade Gud Noa och hans fru
och hans söner med fruar medan resten av den
dåtida världen gick under. Noa byggde under 120
år en väldig båt långt uppe på land, till ett vittnes-
börd för människorna runt omkring att det kom-
mer en dom. Människorna fick lång tid på sig att
betänka situationen och omvända sig.

Noa var känd som en rättfärdig och gudfruktig
man och på så sätt var han ett vittnesbörd för om-
världen - samtidigt som detta att bygga en enorm
båt högt upp på land ansågs tokigt. Precis så som
talet om Jesu kors inte alltid anses salongrent och
passande.

När fartyget Noa byggde var färdigt och floden
kom - gick alla människor under utom Noas familj.
När Gud alltså tog itu med ondskan på Noas tid -
så tog han itu med människor.

Jesus sa vid ett tillfälle; Matteus Kap 7:11;
Om nu ni, som är onda, förstår att ge era barn goda
gåvor, hur mycket mer skall inte då er Fader, som är
i himlen, ge vad gott är åt dem som ber honom!

Vi är alltså inte automatiskt goda i Guds ögon för
att vi tar hand om och är kärleksfulla mot våra
egna barn. Men Gud ger alltså vad gott är åt de
som ber och söker honom - som bibeln uttrycker
det på ett annat ställe; åt de som "tror att han är
till och lönar dem som söker honom".

Det är inte i första hand de som startar krig eller
begår våldshandlingar som är onda. Även till
synes fromma människor som gör till synes kär-
leksfulla handlingar kan vara onda;

I t ex dagens samhälle har det gått så långt att
om man accepterar allt som kallas kärlek så blir
man väl behandlad. Men om man säger att homo-
sexuell kärlek är synd enligt Skaparen, då kan
bemötandet bytas i fientlighet och total
intolerans.

Det finns naturligtvis genuint goda gärningar som
görs utifrån omsorg om människor, Men även den
godaste människa är bortkommen från Gud utan
Jesus och behöver ta emot Guds försoning i Jesus
Kristus.

Gud är god men hans godhet innebär inte att
han kan agera hur som helst. Det är hans egna
lagar som styr universum, t ex gravitationen.

Gud har också juridisk integritet. Han kan inte
plocka bort vissa människor som vi efter vår mått-
stock tycker är ondare än vi själva, medan vi
själva lever våra egna liv utan att fråga efter
honom.

Gud kan inte heller plocka bort den osynliga
andliga ondskan i form av djävulen och hans armé
av onda andemakter. Det tar inte itu med män-
niskans egen synd.

Om Gud skulle ta itu med ondskan på jorden i ett
nu, då kanske han måste börja med människor
som ännu inte fått chans att höra om och välja
den väg Gud stakat ut för att itu med ondskan -
att människan försonas med honom i Jesus
Kristus.

När Gud tog itu med ondskan en gång för alla
och på sitt eget sätt, så gick han till roten med
problemet. Problemet är människans synd - att vi
förkastar honom och hans analys av roten till våra
problem, och vi därmed i praktiken lierar oss med
djävulen - som sedan skapelsens början sökt att
ta människans uppmärksamhet från Gud, för att
vi istället ska lyssna till och tillbe honom.

Guds plan var att sända sin Son Jesus till jorden
för att dö för människosläktet. Efter det har han
gett lång tid av anstånd, såsom i Noas tid, för att
vi människor ska omvända oss och tro på hans Son
Jesus Kristus. När vi tar emot Jesus, som dött för
våra synder, så blir våra synder utplånade. På det
sättet tar Gud itu med ondskan.

Under tiden av anstånd fram till den dag Gud
bestämt att hans nådestid är ute, så kommer vi att
se ondskan och godheten sida vid sida, beroende
på vilken herre varje människa väljer att tjäna.

Som troende kristna är vi lovade Guds beskydd
och omsorg på alla livets områden, mitt i en värld
där ondskan är närvarande. Vi kommer att frestas
och prövas under vår vandring eftersom vår om-
värld är emot Gud. Det är en del av Guds plan - för
att fostra oss och för att se om vi vill följa honom
både goda och mindre goda dagar. Vi har också
ett löfte att få lida - för vittnesbördet om Jesus. 

No comments:

Post a Comment