Thursday, January 5, 2017

Väktare på muren

Det är en viktig princip att vad Gud låtit oss se och förstå,
det är något vi ska leva ut och även förmedla vidare.

Grundläggande undervisar Gud oss var och en personligen,
utifrån Bibeln och genom den helige Ande. Men alla i
församlingen är inte alltid på den nivå eller av den mogenhet
som krävs för att kunna ta emot ett budskap från Gud i ett
visst ämne.

Gud talar emellanåt till vissa människor, och förväntar sig
att de ska förmedla vidare det han säger. Det finns liksom
inget val då. Det kan vara olika människor för olika ämnes-
områden. Gud tillsätter olika tjänstegåvor för församlingens
uppbyggelse, förmaning och tröst.

Bibeln talar om "väktare på muren" som ska "vaka över
staden" och i god tid, innan andra har förmått se samma sak,
varna och stöta i basun. Folkets motsvarande kallelse är att
lyssna på ett andligt sätt, bedöma och hantera budskapet.

Hesekiel 33:1-6
Och HERRENS ord kom till mig; han sa: Du människo-
barn, tala till dina landsmän och säg till dem: Om jag vill
låta svärdet komma över ett land, och folket i landet har
utsett bland sig en man som det har gjort till sin väktare,
och denne ser svärdet komma över landet och stöter i
basunen och varnar folket, men den som får höra basun-
ljudet ändå inte låter varna sig, och svärdet sedan kommer
och tar honom bort, då kommer hans blod över hans eget
huvud.

För han hörde ju basunljudet, men lät inte varna
sig; därför kommer hans blod över honom själv.
Om han hade låtit varna sig, så hade han räddat sitt liv.

Men om väktaren ser svärdet komma och inte stöter i
basunen och folket så inte bliver varnat, och svärdet sedan
kommer och tar bort någon bland dem, då blir visserligen
denne borttagen genom sin egen missgärning, men hans
blod skall jag utkräva av väktarens hand.


Ibland vill inte folk lyssna på väktaren. Det händer att
väktaren känner det på sig, men har väktaren för den skull
rätt att avstå från att varna?

Hesekiel 2:4-7
Till barnen med hårda pannor och förstockade hjärtan
sänder jag dig, och du skall säga till dem: ’Så säger Herren,
HERREN’. Och vare sig de lyssnar eller inte - för de är ett
gensträvigt släkte - så ska de dock förnimma att en profet
har varit bland dem. Och du, människobarn, var inte rädd
för dem, och frukta inte för deras ord..". 

Jag tror att det man talar antingen kan landa i hjärtan som
tar det till sig och begrundar - men det kan också genom
upprepning fastna i sinnet hos de som inte vill ta emot bud-
skapet (hårda pannor..), och möjligtvis hjälpa dem att förstå
senare.


Ett annat typ av fall ser vi med profeten Jona. Han flydde
först från sitt uppdrag. Jona kände nämligen på sig att folket
i Nineve skulle lyssna och omvända sig - och han hade
något emot det. Kanske hade de burit sig illa åt mot Jonas
eget folk.

Jona 3:1, 5  4:1
Och HERRENS ord kom för andra gången till Jona; han sa:
”Stå upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och
predika för den vad jag skall tala till dig.” 
Då trodde folket i Nineve på Gud, och lyste ut en fasta och
klädde sig i sorgdräkt, både stora och små.
Men detta förtröt Jona högeligen, och hans vrede upptändes.

Har väktaren i de båda fallen  ovan någon rätt inför Gud att
lägga ner och avstå från att varna? Vad är väktarens motiv,
drivs han av kärlek eller vilja till dom?

Viktigt att säga är att en som menar sig tala från Gud kan
ha tagit fel på en eller flera punkter, kan ha tolkat in en egen
uppfattning utifrån egna förutfattade meningar. Det behöver
inte betyda att en sådan person är en allt igenom falsk
profetröst.


Vad gäller det Bibeln kallar ändens tid, slutåren innan
Jesus kommer åter, så har Jesus talat klart om att vi ska
kunna avläsa tiden genom de tecken han har berättat för oss
ska inträffa under den tiden. Men fastän vi idag ser många
av dessa tecken ta form, så lever en stor del av den kristna
församlingen idag som om det antikristliga riket aldrig ska
ta form eller att Jesus aldrig ska hämta sin församling
från jorden.

Matt 24:32-33
..Ifrån fikonträdet må ni här hämta en liknelse. När dess
kvistar börjar att få save och löven spricker ut, då vet ni att
sommaren är nära. På samma sätt, när ni ser allt detta,
(tecken som han just talat till dem om) då kan ni också veta
att Människosonen är nära och står för dörren. 

Idag behövs mer än någonsin "Väktare på muren" som ropar
ut angående tiden vi lever i. Du behövs i Guds rike. Den¨
kristna församlingen behöver förbereda sig i god tid innan
allt det som Bibeln säger ska komma - inträffar.

4 Mos 11:27-29
Då skyndade en ung man bort och berättade detta för Mose
och sa: ”Eldad och Medad profeterar i lägret.” Josua, Nuns
son.. tog då till orda och sa: ”Mose, min herre, förbjud dem
det.” Men Mose sade till honom:... Ack att fastmer allt
HERRENS folk bleve profeter, därigenom att HERREN
läte sin Ande komma över dem!”No comments:

Post a Comment