Thursday, January 19, 2017

Haren och sköldpaddan

Har du hört om haren och sköldpaddan?
De var på väg mot samma mål. För haren
var det viktigast att komma först.

Haren ville alltså komma snabbt fram, och
såg också ut att leda stort - men något hände,
han blev uppäten på upploppet.

Sköldpaddan tog det lugnt. Han hade inte
bråttom och kunde inte heller mäta sig på
harens område av talang. För sköldpaddan
var det viktigast att inte hamna på magen,
oskyddad - upp och ner. Sköldpaddan kom
fram

Så är det med smartheten och ärligheten.
Smartheten tänker så det knakar. När han
gjort något smart, så måste han vara smart
igen. För det han gjort mot andra, tror han
ju då att andra ska göra mot honom själv.

För ärligheten är det viktigare att inte hamna
på rygg än att vara först. Och någonstans,
före målet, kommer ärligheten ifatt och
går om smartheten. Senare - eller förr.

Det finns en kraft lika självklar som gravi-
tationen, som underhåller den utkomsten.

Ärligheten måste alltid vara lokomotivet.
Smartheten kan vara bra, men bara om den
finner sin plats, som en av vagnarna.
-----------------------------

Nedtecknat med anledning av en uppkommen
affärssituation i mitt arbete.No comments:

Post a Comment