Saturday, January 7, 2017

Annalkande konflikt FN - USA

Det ser ut att dra ihop sig till konflikt mellan
FN och USA, under Trumps presidentskap.
Vid sidan om den utdragna konflikten mellan
Obama administrationen och Trump.

FN gör f n allt för att "lösa" konflikten mellan
Israel och palestinier. Alla medel verkar
tillåtna för det "heliga" ändamålet.

På ett mycket fult sätt har FN bedragit det
amerikanska folket genom att i maskopi med
Barack Obama under hans sista veckor vid
makten driva igenom en tvingande resolution
i Säkerhetsrådet - en resolution som talar om
delning av Israel.

Det hade annars inte gått att pricka in en röst-
ning på det sättet, just mellan 8 november och 20
januari; valt för att inte störa en väntad valutgång
den 8 november, och för att hindra Trumps an-
vändande av ett sådant beslut i valrörelsen.
Trump är en stor Israelvän.

Donald Trump har deklarerat att han vill flytta
USAs ambassad i Israel från Tel Aviv till
Jerusalem. Personligen misstänkter jag att
FN på det bråttom-möte de inkallat till i
Paris nu den 15 januari, kommer genom något
beslut försöka försvåra eller hindra en sådan
flytt av USAs ambassad.

En svindlande tanke, som jag rest tidigare, är
om detta kan leda till att Donald Trump portar
FN från amerikansk mark, och FN tvingas
flytta sitt högkvarter till Europa.

Det är förstås en dröm, men det hade varit
riktigt häftigt, också ur ett bibelprofetiskt
perspektiv.

Kanske en flytt kan komma till stånd av annan
anledning.


No comments:

Post a Comment