Thursday, February 16, 2017

Jesus botar den som är sjuk

Bibeln säger i Hebreerbrevet 13:8 att "Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet". Det betyder att det Jesus gjorde när han gick här på jorden det gör han också idag. Om han inte gör det så ljuger bibeln. Så vad gjorde Jesus och varför gjorde han det, och hur ska vi få uppleva att det gäller också idag?

Jesaja bok i Gamla Testamentet skrevs många hundra år innan Jesus föddes till jorden. Det är en profetisk bok. Bokens 53e kapitel beskriver hur Jesus en dag skulle dö för människors synder och överträdelser. Det är en fantastisk redogörelse över något som senare inträffade men som Jesaja inte kunde ha en aning om av sig själv.

Det framgår i kapitlet att Jesus också bar människors sjukdomar på korset; 

Jes 53:3-6

Föraktad var han och övergiven av människor,
en smärtornas man och förtrogen med krankhet;
han var såsom en, för vilken man skyler sitt ansikte,
så föraktad, att vi höll honom för intet.
4Men det var våra sjukdomar han bar,
våra smärtor, dem la han på sig,
medan vi höll honom för att vara hemsökt,
tuktad av Gud och pinad.
5Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull
och slagen för våra missgärningars skull;
straffet var lagd på honom, för att vi skulle få frid,
och genom hans sår blir vi helade.
6Vi gick alla vilse som får,
var och en av oss ville vandra sin egen väg,
men HERREN lät allas vår missgärning drabba honom.

Lägg märke till orden "medan vi höll honom för..". Vi kan alltså ha våra uppfattningar om vad som skedde eller inte skedde på korset. De som inte vill tro på att det finns helande här och nu genom Jesu korsdöd menar att detta ord gäller först när vi en gång kommer till himlen. Men - det är nu vi behöver helande!! I himlen behöver vi inget helande, där blir allt nytt med automatik. Bibeln säger att den dag vi tas upp till himlen får vi istället en helt förvandlad kropp, en härlighetskropp; 

Fil 3:20-21
Vi åter har vårt medborgarskap i himmelen, och därifrån väntar vi också Herren Jesus Kristus såsom Frälsare, 21vilken skall så förvandla vår förnedringskropp, att den blir lik hans härlighetskropp. 

   1 Kor 15:51-53
   Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla avsomna, men alla ska vi bli förvandlade, 52och det i ett nu, i ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. För basunen ska ljuda, och de döda ska uppstå till oförgänglighet, och då ska vi bli förvandlade. 53För detta förgängliga måste iklä sig oförgänglighet, och detta dödliga iklä sig odödlighet. 

   Istället hänvisar evangelierna till just Jes 53 när de talar om de under och mirakler som skedde genom Jesus på jorden. Människor fick inte härlighetskroppar av Jesus - de blev botade. Och ALLA blev botade;

   Matt 8:16-17
   Men när det hade blivit afton, förde man till honom många som var besatta; och han drev ut andarna med sitt blotta ord, och alla som var sjuka botade han17för att det skulle fullbordas, som var sagt genom profeten Jesaja, när han sa; "Han tog på sig våra krankheter och våra sjukdomar bar han".

Även i 1 Petrus brev (som skrevs av lärjungen Petrus efter Jesu död och uppståndelse) hänvisas till Jesaja 53, men där är det nu citerat i imperfekt, d v s  något som redan skett (på korset) och alltså inte något som ska ske i himlen;

1 Petr 2:24-25
   Och ”våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort ifrån synderna och leva för rättfärdigheten; och ”genom hans sår har ni blivit helade”. 25"För ni gick alla vilse som får”, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare.

   Alla betyder alla, och inget annat. Det är skönt. Då behöver man inte luras av felaktiga läror som leder fram till tvivel om man verkligen är inkluderad. Man kan undvika felaktig teologi som säger att Gud kan ha en speciell plan med just mig, varför jag inte ska bli helad och hjälpt. 

   Det kan vara en väntan i tro och uthållighet fram till ett bönesvar. I just den väntan tror jag risken ligger att frestas att ge upp och att där kan födas teologier som säger att Gud vill inte. Jesus lär sina lärjungar att förstå dessa hemligheter kring bön i Luk kap 11 . Lärjungarna har bett honom att han ska undervisa dem, eftersom de har sett så påtagligt hur väl allt fungerar i Jesu eget liv när det gäller bön och under och mirakler;

   Luk 11:5-13
   Ytterligare sa han till dem: ”Om någon av er har en vän och mitt i natten kommer till denne och säger till honom: ’Käre vän, låna mig tre bröd; 6för en av mina vänner har kommit resande till mig, och jag har inget att sätta fram åt honom’ 7så svarar kanske den andre inifrån huset och säger: ’Gör mig icke omak; dörren är redan stängd, och både jag och mina barn har gått till sängs; jag kan inte stå upp och göra dig något.’ 8Men jag säger er: Om han än inte, av det skälet att han är hans vän, vill stå upp och ge honom något, så kommer han likväl, därför att den andre är så påträngande, att stå upp och ge honom så mycket han behöver. 9Likaså säger jag till er: Be, och eder ska vara givet; sök, och ni ska finna; klappa, och för er ska vara upplåtet. 10För var och en som ber, han får; och den som söker, han finner; och för den som klappar ska vara upplåtet. 11Finns bland er någon fader, som när hans son ber honom om en fisk, i stallet för en fisk räcker honom en orm, 12eller som räcker honom en skorpion, när han ber om ett ägg? 13Om nu ni, som är onda, förstår att gie era barn goda gåvor, huru mycket mer ska inte då den himmelske Fadern ge helig ande åt dem som ber honom!”

   När vi väntar bönesvar så är vi i en troskamp. Där kommer lätt tankar som att "Gud har gått och lagt sig",  d v s att han är ovillig eller har speciella avsikter med att inte hela eller svara just denna gång. Ger man efter här så byggs lätt tankebyggnader om Gud, alternativa läror om t ex helande kan se dagens ljus osv. Men om vi håller ut så kommer vi se att Gud är god, att han vill svara på bön, att han vill hela alla. Det är inte han som gör att det dröjer. Han ger inte en skorpion när vi ber om ett ägg. Om vi "som är onda" förstår att göra allt för att våra barn ska bli friska, skulle inte Gud då också göra det? Är vi godare än Gud ??

   Nya testamentet har en förkrossande undervisning om hur Gud helade alla som kom till honom, och att Jesus också uppsökte sjuka. Han gjorde också många under när människor tänkte att nu har vi passerat gränsen för vad som är möjligt, t ex när personer hade dött och låg och ruttnade på fjärde dagen, som Lasarus. Och han hade inte alls bråttom att komma och hela Lasarus innan han hann dö..för att det skulle vara lättare då. När allt var över, alla grät och förberedde begravningen - då passade Jesus på att dyka upp och säga Jag är uppståndelsen och livet. Och Lasarus kom ut ur graven.

   Ett slutord på detta korta bibelstudium om helande:

   Apg 10:38
   Förkunnelsen om Jesus från Nasaret och om hur Gud hade smort honom med helig ande och kraft, honom som vandrade omkring och gjorde gott och botade alla som var under djävulens våld; ty Gud var med honom. 

   Detta talar om att sjukdom inte är från Gud. Död och sjukdom kom in genom Adams syndafall, det är bibelns klara vittnesbörd. Guds helande är en kärleksfull Faders vidrörande av människor i jobbiga vardagssituationer. Det är sådan kärlek som människor förstår sig på och som får människor att vilja följa Jesus, om det så betyder upp på ett kors till slut. Faktum är att Jesus mest helade människor som inte vara religiöst aktiva. Det var blinda, halta, döva, stumma, lama, soldater, kvinnor med tveksamt leverne, tullindrivare som fuskade med intäkterna, barn, de som inte var judar osv osv som blev hjälpta av Jesus utan att han avkrävde dem någon senare lydnad tlll Gud.

   En konstig undervisning om att Gud inte botar eller vill bota sjuka, men fortfarande ska vi gå till doktorn, ger inte en god bild av vår Gud. Jag säger inte alls att vi inte ska gå till doktorn, men vi ska inte göra det för att Gud "inte ville hjälpa". Om vi anser att han inte vill så ska vi kanske kvarstå i vårt lidande så det blir "som han vill", eller..? Tänk efter lite: varför skulle inte Gud vilja hela alla? Ge en bra anledning. Du själv skulle vilja hjälpa alla som kom till dig - om du bara kunde. Du skulle inte ha en massa konstiga anledningar att inte göra det, om du väl kunde.

   Hoppas mitt resonemang är tydligt. Jag vill att vi ska börja ära Gud för vad han gjort på korset. Att vi börjar sträcka oss i tro till allt han vill ge oss. För det var något större Jesus gjorde på korset än vi riktigt kan föreställa oss. Vi ska hylla Sonen för att han bar våra synder och sjukdomar och ångest och alla tillkortakommanden. Gud vill inte bara frälsa en del, det är ju inget vi brukar försöka omtolka i skriften. På samma sätt vill han inte bara hela en del, utan alla.

//Björn


No comments:

Post a Comment