Thursday, February 2, 2017

Äktenskapet enligt Bibeln

Bra analys och samtidigt undervisning av Stefan Swärd
i tidningen Dagen.

Samtidigt ett allvarsord till den kristna församlingen.

http://www.varldenidag.se/ledare/hall-fast-vid-bibelns-aktenskapssyn/Bbbpfa!jKR8uHVPyyIKqkrkdbz6g/

Om det vore rätt att leva på både det ena och det andra
sättet; då hade vi sett att Jesus hade förespråkat det,
också i exempel. Han är ju vårt stora exempel, i att
leva som man lär.

Istället lyfter han fram äktenskapet mellan man och
kvinna, och varnar för att leva på ett lösaktigt sätt och
i osunda relationer. Ve oss som hans församling och
i Guds ögon varande Kristi kropp på jorden, om vi inte
undervisar på samma sätt.

No comments:

Post a Comment