Sunday, February 5, 2017

År `777 enligt judisk tideräkning

Sedan Oktober 2016 så är det enligt judisk tideräkning
nu år `777 (5777). Siffran 7 är väldigt speciell inom
judendomen och symboliserar fullkomlighet (fullbordan).
Det är nu 70 år sedan 1947, då NF (dåv. FN) tog juridiskt
beslut om en stat för judar. 70 år är en signifikant tid i
Bibeln. Babyloniska fångenskapen varade i 70 år.
Jerusalem förstördes år 70 e kr. Några exempel.

Det är 50 år sedan 1967 då Jerusalem förenades, sedan
Israel intagit Östra Jerusalem under försvarskrig. Ett
50e år kallades i GT för jubelår, jubelåret inträffade efter
att 7 årsveckor passerat (7*7 år) och var en positiv in-
stiftelse med regler för återbördande av egendom, men
hade också förpliktelser för att infrias.

Många menar att just detta år `777 är ett ödesår för det
judiska folket. Vi vet att Messias (Jesus) enligt bibeln ska
regera från Jerusalem, en dag som inte är alltför långt borta.
Men - innan dess ska den judiska nationen komma att gå
igenom ett stålbad. Alla folk ska vända sig emot Jerusalem -
men dessa ska då sarga sig själva illa, säger Sakarja bok.

Detta år ´777 har börjat med att FN-organisationen Unesco
förnekar att Jerusalem har några band till judisk historia,
trots att Jerusalem nämns ca 600 ggr i GT (Tanakh). Alla
platser omnämns av Unesco nu endast med arabiska namn.

FNs generalförsamling röstade i November för att israelisk
lag inte gäller i Jerusalem som helhet. FNs säkerhetsråd
röstade 23 December (på initiativ av Obama) för en upp-
delning av Israel och Jerusalem. Ett oerhört svek från
alltid bästa vännen (av Gud utsedd) USA.

I Januari samlades 70 nationer i Paris för uppföljning och
konsolidering av beslutet. Intressant är att det var 70 folk
som efter Noas flod försökte bygga ett globalt rike
(Babels torn), där Gud till slut satte käppar i hjulet, och
istället skapade språkförbistring och skapade national-
staterna, för att varje folk skulle söka honom enskilt. Bara
att läsa om innantill i 1 Mosebok.

I den nöd som växer fram genom omvärldens behandling
av den judiska nationen, har nu en vän uppstått i form av
USAs nya administration, med president Donald Trump.
Trump tillträdde den 20 januari, och var då 70 år, 7 mån
och 7 dagar gammal.

Hur mycket USA kommer att klara att bistå Israel återstår
att se, om det uppstår fysisk konflikt i Mellanöstern, vilket
inte är osannolikt. USA har fullt upp med inre strider och
en egen "delad" nation. Det kan vara så att vi får se ett
skeende som öppnar upp för frågor kring besittningen av
Tempelberget.

Det finns ett folk som har en odiskutabel Gudskallelse att be
för och stå upp för Israel och det judiska folket - det är folket
i folken, den kristna församlingen.
Esthers bok är en profetisk bok som uppenbarar detta, för
den som vill se det. Utöver Esthers bok är NTs undervisning
i Romarbrevet bra att hänvisa till i denna fråga. Paulus är
mycket tydlig där (t ex kap 9-11).

2017 kan bli ett ödesår även för församlingen. Det kommer en
delning i Guds församling förr eller senare och det kan bli
tydligt redan i år. Vi vet att bibeln talar om fem visa och
och fem ovisa jungfrur; bara hälften fick följa med när brud-
gummen till slut hämtade sin brud. Alla tio var jungfrur.

En central fråga i den delning vi kommer se i församlingen
tror jag är hur vi respekterar Jesus - håller honom helig
i våra hjärtan och oss själva avskilda från världen. I detta
ligger också hur vi "hanterar" Jesus eget folk. Jesus är
fortfarande en jude. Och Guds Ord uppenbarar en Guds
plan för det judiska folket i ändens tid. Satan hatar Guds
planer.

Daniels boks profetia visar att det av 70st "veckor" ännu
kvarstår en "årsvecka" (7 år), innan Jesus sätter sina fötter på
Oljeberget; en vecka där det framgår att Gud då på ett
speciellt sätt kommer att handla med det judiska folket.

Denna vecka inleds enligt Daniel med ett slags förbund
mellan "många" - som kommer påverka Israel starkt och
negativt. Kan vi ha sett det förbundet slutas redan, i det
som nyligen skett, eller kommer vi se det bekräftat snart?

En världsledare, Antikrist, ska träda fram vid starten av
denna 7-årsperiod. Han ska uppenbaras fullt ut i ondska
först efter 3,5 år, och ska förfölja Guds folk; kristna och
judar, som en Haman (jfmr Esters bok). Innan dess ska han
charma världen, till och med kristna - och förmedla tryggt
tal i en turbulent tid, med svar på världsfrågor.

En "skattskrivning" kommer införas i hela världen även
inför Jesu andra ankomst, ett påbud från denne kejsare. Ett
märke (chip) på handen eller pannan som visar tillhörighet,
och förutan vilket man ej kan köpa och sälja.. Till sin hjälp
har denne man enligt bibeln en falsk profet (för en sköko-
kyrka) med ursprung från en stad med sju kullar.

Ni förstår kanske att vi inte behöver vara så lång t från den tid,
då vad som står skrivet och förutsagt - för vår skull - i Uppen-
barelseboken, kan komma att nå sin fullbordan. Vi vill
gärna skjuta detta till en annorlunda tid, som om det aldrig
skulle komma att inträffa. Och vi kan leva och tro att vi har
all tid i världen på oss att se om vårt hus.

Det anmärkningsvärda är inte om jag skulle vara ute i helt
förtid i dess frågor, vilket jag inte tror. Det högst anmärknings-
värda är hur den största delen av församlingen sover törnrosa-
sömn i dessa frågor och troligtvis aldrig vaknar i tid för att
hinna förbereda sig för en tid som plötsligt inträder samtidigt
som alla, som bibeln uttrycker det, pratar "Fred & Säkerhet".


No comments:

Post a Comment