Thursday, December 1, 2016

Sverige: Israelisk lag gäller ej i Jerusalem

Igår röstade FNs generalförsamling i smyg igenom
oerhört långtgående resolutioner mot Israel. FN är
verkligen en antikristlig organisation som tjänar
Satan.

Tyvärr var Sverige med om att rösta igenom dessa
resolutioner (medan bl a USA, Canada, Australien
röstade emot). Det är Löfven och Wallström som
ligger bakom Sveriges inställning, vilket jag
varnat för tidigare många gånger.

Läs texten i länken nedan i sin helhet. Men för att
förstå hur galet det är och hur långt framme vi är i
tiden, så är här ett utdrag angående den resolution
som gäller Jerusalem:

"..any actions taken by Israel, the occupying power,
to impose its laws.. on the Holy City of Jerusalem
were illegal,.. and had no validity whatsoever.."

http://www.un.org/press/en/2016/ga11861.doc.htm

Sverige har varit med och röstat igenom att Israel
inte har rätt att hävda att deras lagar gäller i
Jerusalem, deras huvudstad.

Det är möjligt eller snarare troligt att FN är ute efter
att göra Jerusalem till FN-mandat. Vi vet ju att
Antikrist ska leda en världsorganisation, och han
ska själv sätta sig i Jerusalem.

Jag tror detta drar svårigheter och olycka över vårt
land, eftersom jag tror på bibeln. Vi behöver be
för vårt land. Mindre TV mera bön.


No comments:

Post a Comment