Thursday, December 29, 2016

Profeten Mikas budskap för vår tid

Profeten Mika talar i kapitel 4 om händelser
som idag är mycket aktuella.

Det handlar om att världens hednafolk vill
dra upp och församla sig mot Jerusalem, för
att skända landet.

En intressant notering är att alla dessa folk
rådslår med varandra och drar upp listiga anslag.

Men Gud själv säger att de förstår inte att det
är han som samlat dem som kärvar till
tröskplatsen..

Det framgår klart i detta kapitel att det här är
något som kommer tilldra sig i denna tids-
ålders absoluta avslutning, och att därefter
kommer inträda en tidsålder då Gud regerar
över hela jorden.

Israel själva kommer att hamna i ett stadium
av "barnsnöd", vedermöda, men Gud kommer
att gripa in med räddning.

Profeten Mika, kapitel 4
Men det ska ske i kommande dagar
att det berg där HERRENS hus är
skall stå där fast grundat, ypperst ibland bergen,
och vara upphöjt över andra höjder;
och folk ska strömma ditupp,
ja, många hednafolk ska gå åstad
och ska säga:
”Upp, låt oss dra åstad
till HERRENS berg,
upp till Jakobs Guds hus,
för att han må undervisa oss om sina vägar,
så att vi kan vandra på hans stigar.”
För från Sion ska lag utgå,
och HERRENS ord från Jerusalem.
Och han ska döma mellan många folk
och skipa rätt åt mäktiga hednafolk,
ända bort i fjärran land.
Då ska de smida sina svärd till plogbillar
och sina spjut till vingårdsknivar.
Folken ska ej mer lyfta svärd mot varandra
och inte mer lära sig att strida.
Och var och en ska sitta under sitt vinträd
och sitt fikonträd, och ingen ska förskräcka honom;
för så har HERREN Sebaots mun talat.
Ja, alla andra folk vandra
vart och ett i sin guds namn,
men vi vill vandra i HERRENS, vår Guds, namn,
alltid och evinnerligen.
På den dagen, säger HERREN,
ska jag församla de haltande
och hämta tillhopa de fördrivna
och de som jag har hemsökt med olyckor.
Och jag ska låta de haltande bli en kvarleva
och de långt bort förjagade ett mäktigt folk;
och HERREN ska vara konung över dem
på Sions berg
från nu och till evig tid.
Och du Herdetorn,
du dotter Sions kulle,
till dig ska det komma,
ja, till dig ska det återvända, det forna herradömet,
dottern Jerusalems konungavälde.
Men varför skriar du nu så högt?
Finns då ingen kung i dig,
har du inte mer någon rådklok man,
eftersom ångest, lik en barnaföderskas, har gripit dig?
Ja, väl må du vrida dig i födslosmärtor
såsom en barnaföderska, du dotter Sion;
för nu måste du ut ur staden,
du måste bo på öppna fältet;
ja, du ska komma ända till Babel —
där ska du finna räddning,
där ska HERREN förlossa dig
ur dina fienders hand.
Nu har många hednafolk
församlat sig mot dig,
och de säger: ”Må hon vara skändad,
så att våra ögon får skåda med lust på Sion.”
Men dessa känner inte
HERRENS tankar,
de förstår inte hans rådslut,
att han har samlat dem som kärvar till tröskplatsen.
Upp då och tröska, du dotter Sion!
För jag ska ge dig horn av järn
och ge dig klövar av koppar,
för att du må sönderkrossa många folk.
Och deras byte ska du ge till spillo åt HERREN
och deras skatter åt hela jordens HERRE.No comments:

Post a Comment