Saturday, December 17, 2016

Kom högre upp

Johannes Uppenbarelse 4:1
Sedan fick jag se en dörr vara öppnad i himmelen; och
den röst, lik ljudet av en basun, som jag förut hade hört
tala till mig, sa: ”Kom hit upp, så ska jag visa dig, vad
som ska ske härefter.” 

Gud vill att vi ska komma högre upp, för att han ska kunna
visa oss "vad som ska ske härefter".

Alldeles för många kristna är väldigt markbundna. De ser
frälsningen och det är naturligtvis gott. Men man har inte
blick för var den andliga striden står i landet, och man för-
står inte vad Gud vill göra när församlingen kommer in i sin
bestämmelse.

Många kristna har inte kommit in i sin egen bestämmelse, i
den tjänst Gud har för dem. Det beror på att man inte
samarbetar tillräckligt med Gud och föreberer sig. Och det
finns ofta inte den jordmånen i församlingsgemenskapen.

När man kommer högre upp, blir det ett högre tryck. Precis
som i det naturliga där ett flygplan måste vara byggt för de
höjder det förväntas flyga på. Men däruppe får man se så
mycket mer. Inte bara bakåt och åt sidan utan även
framåt - i tiden.

Man ser det större perspektivet. Man lär sig förstå orsak
och verkan. Eftersom man ser framåt, så kan man fatta be-
slut påverkad av det man ser. Och man kan också vara
med och påverka rörelseriktningen. Det finns en styr-
mekanism, och genom att kunna se framåt kan man fatta
andliga beslut.

Genom tillmognad kan vi mer och mer lita på Gud, låta
hans vindar bära oss högre, vilande energibesparande i
honom. Genom utveckling av en andlig intuition, genom
att vara i läge för Guds tilltal gällande tiden vi nu lever i,
kan Gud föra oss framåt på en högre nivå än den vår
generella omgivning lever på.

2 Kungaboken 6:15-17
När nu gudsmannens tjänare tidigt på morgonen stod
upp och gick ut, fick han se att en krigshär hade lägrat
sig runt omkring staden med hästar och vagnar. Då sade
tjänaren till honom: ”Ack, min herre, huru ska vi nu
göra?”

Han (Elisa) svarade: ”Frukta inte; för de som är med
oss är fler än de som är med dem.” Och Elisa bad och
sa: ”HERRE, öppna hans ögon, så att han ser.”

Då öppnade HERREN tjänarens ögon, och han fick se
att berget var fullt med hästar och vagnar av eld, runt
omkring Elisa.No comments:

Post a Comment