Sunday, December 18, 2016

Bara hos Jesus finns räddningen

Joh 14:6 
Jesus sade till honom: "Jag är vägen och sanningen och livet. 
Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Jesus är vägen
Jesus säger att han är vägen. Han säger inte att han skall visa vägen,
utan han är vägen.

Det är ingen kyrka som är vägen. Det är inte Katolska kyrkan, Svenska
kyrkan eller någon frikyrka eller någon organisation som är vägen. Utan
det är Jesus!

Inte heller är någon pastor, eller präst vägen. Inte heller någon påve,
Maria eller någon annan människa. Utan det är endast Jesus Kristus
som är vägen.

Det är ingen religion, ingen organisation och inte kristendomen som är
vägen. Utan det är den levande och uppståndne Frälsaren Jesus Kristus
som är vägen.

Det är inte något sakrament, dop, eller nattvarden eller några andra
heliga handlingar som är vägen. Utan det är den levande och
uppståndne Frälsaren Jesus Kristus som är vägen.


Jesus är sanningen

Jesus säger att han är sanningen. Han säger inte att han skall visa
sanningen, utan han är sanningen.

Det är ingen kyrka som är sanningen. Det är inte Katolska kyrkan,
Svenska kyrkan eller någon frikyrka eller någon organisation som är
sanningen. Utan det är Jesus!

Inte heller är någon pastor, eller präst sanningen. Inte heller någon
påve, Maria eller någon annan människa. Utan det är endast Jesus
Kristus som är sanningen.

Det är ingen religion, ingen organisation och inte kristendomen som är
sanningen. Utan det är den levande och uppståndne Frälsaren Jesus
Kristus som är sanningen.

Det är inte något sakrament, dop, eller nattvarden eller några andra
heliga handlingar som är sanningen. Utan det är den levande och
uppståndne Frälsaren Jesus Kristus som är sanningen.


Jesus är livet

Jesus säger att han är livet. Han säger inte att han skall visa livet, utan
han är livet.

Det är ingen kyrka som är livet. Det är inte Katolska kyrkan, Svenska
kyrkan eller någon frikyrka eller någon organisation som är livet. Utan
det är Jesus!

Inte heller är någon pastor, eller präst livet. Inte heller någon påve,
Maria eller någon annan människa. Utan det är endast Jesus Kristus
som är livet.

Det är ingen religion, ingen organisation och inte kristendomen som är
livet. Utan det är den levande och uppståndne Frälsaren Jesus Kristus
som är livet.

Det är inte något sakrament, dop, eller nattvarden eller några andra
heliga handlingar som är livet. Utan det är den levande och uppståndne
Frälsaren Jesus Kristus som är livet.


Hos ingen annan än Jesus finns frälsningen

Apg 4:12
Hos ingen annan [Jesus] finns frälsningen. Inte heller finns det 
under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom 
vilket vi¨blir frälsta.

Hos ingen annan än Jesus finns frälsningen. Det är endast han som kan
frälsa, och det är Jesus som ensam är Frälsaren. Han delar inte sin plats
med något annat eller någon annan.

Frälsningen finns inte hos Katolska kyrkan, frikyrkan eller i någon annan
kyrka. Det är endast hos Jesus som frälsningen finns.

Inte heller finns frälsningen hos någon religion, organisation eller hos
kristendomen. Frälsningen finns endast hos den levande och¨
uppståndne Frälsaren Jesus Kristus.

Frälsningen finns inte heller i något sakrament, dop, eller nattvarden
eller några andra heliga handlingar. Det är endast hos den levande
och uppståndne personen och Frälsaren Jesus Kristus som frälsningen
finns hos!


Det är endast i Jesu namn vi blir frälsta

Det är endast i Jesu namn vi blir frälsta. Det finns inget annat namn
under himlen i vilket vi blir frälsta. 

Du blir inte frälst i Katolska kyrkans namn, eller i en frikyrkas namn
eller i någon´annans kyrkas namn. Du blir endast frälst i Jesu namn.

Inte heller blir du frälst i någon pastors eller prästs namn. Inte heller
påvens namn, Maria eller någon annan människas namn. Utan det är
endast i den uppståndne levande personen Jesu namn som du blir
frälst.

Inte heller blir du frälst i någon religions namn, organisation eller i
kristendomens namn. Utan det är endast i den uppståndne levande
personen Jesu namn som du blir frälst.

Du blir inte frälst i något sakrament, eller i dop, eller i nattvarden
eller i några andra heliga handlingar, utan det är endast i Jesu
namn du blir frälst!


Och detta namn - Jesus - är givit åt människor!

Det var Jesu namn Gud gav till människor så att de skulle kunna bli
frälsta. Han gav inte massa andra namn.

Han gav inte Katolska kyrkans namn, eller en frikyrkas namn eller
i någon annans kyrkas namn. Det var Jesu namn som Gud gav
åt människorna!

Inte heller gav Gud någon pastors eller prästs namn. Inte heller
påvens namn, Maria eller någon annan människas namn. Utan det
var Jesu namn som Gud gav för att du skulle kunna bli frälst.

Inte heller gav Gud någon religions namn, organisation eller
kristendomens namn. Utan det var endast Jesu namn Gud gav åt
människorna.

Gud gav inte heller något sakrament, dop, eller nattvarden eller
några andra heliga handlingar åt människorna för att de skulle bli
frälsta, utan det var endast i Jesu namn som Gud gav så att de
skulle bli frälsta!


För att bli frälst måste du ta emot Jesus

För att nu bli frälst måste du ta emot detta namn! Du måste ta emot
den levande och uppståndne Jesus Kristus - annars blir du inte frälst!

Du blir inte frälst om du tar emot den Katolska kyrkan, eller en
frikyrka eller någon annan kyrka. Det är endast om du tar emot den
levande och uppståndne ersonen Jesus som du blir frälst.

Inte heller blir du frälst om du tar emot någon pastor eller präst, eller
påven, Maria eller någon annan människa. Utan det är endast om du
tar emot den levande och uppståndne personen Jesus som du blir frälst.

Inte heller ska du ta emot någon religion, organisation eller i
kristendomen. Utan det är endast om du tar emot den levande och
uppståndne personen Jesus som du blir frälst.

Du blir inte frälst om du tar emot något sakrament, dop, eller nattvarden
eller några andra heliga handlingar. Det är endast hos den uppståndne
levande personen Jesus Kristus som du blir frälst.


Jesus är ensam Frälsaren

Jesus är ensam Frälsaren. Det behövs inga andra frälsare. Inte heller
behövs det lägga till saker som ska göra att du blir frälst, eller
gärningar. Jesus är ensam Frälsare. 

Om någon säger att det räcker inte med Jesus, utan du måste också ha
"denna person", eller "dessa saker" eller "göra dessa saker" så vet du
med en gång att det är en villolära för att försöka få bort dig från den
levande personen och den ende Frälsaren Jesus Kristus så att du inte
blir frälst!

Du måste inte också ha den Katolska kyrkan, en frikyrka eller någon
annan kyrka för att bli frälst. 

Inte heller måste du också ha en pastor eller präst, påven, Maria eller
någon annan människa för att bli frälst.

Inte heller måste du också ha en religion, organisation eller
kristendomen för att bli frälst. Utan det är endast den uppståndne
levande personen Jesus Kristus du måste ha för att bli frälst!

Du behöver inte heller också ha något sakrament, dop, eller nattvarden
eller några andra heliga handlingar för att bli frälst. Det enda du
behöver ha är den levande och uppståndne personen Jesus Kristus!

Hos Jesus - endast hos Jesus finns frälsningen och inte hos
någon annan eller något annat.No comments:

Post a Comment