Friday, December 2, 2016

FN röstade 30 Nov för ett delat Israel

Psaltaren 83:2-6
Gud, var inte så tyst,
tig inte och var inte så stilla, o Gud.
För se, dina fiender larmar,
och de som hatar dig reser upp huvudet.
Mot ditt folk förehar de listiga anslag
och rådslår mot dem som du beskyddar.
De säger: ”Kom, låt oss utrota dem,
så att de inte mer är ett folk,
och så att ingen mer tänker
på Israels namn.”
För endräktigt rådslår de med varandra,
de sluter MOT DIG ett förbund.  (FN, min anm.)

Sakarja 12:1-3
Så säger HERREN, han som har utspänt
himlen och grundat jorden och danat
människans ande i henne: Se, jag ska
göra Jerusalem till en berusningens kalk
för alla folk runt omkring..
Och det ska ske på den tiden att jag ska
göra Jerusalem till en lyftesten för alla
folk; var och en som försöker lyfta den
ska illa sarga sig på den. Och alla jordens
folk ska församla sig mot den.     (FN, min anm.)

Psaltaren 2:1-12
Varför larmar hedningarna
och tänker folken fåfänglighet?
<
Jordens kungar reser sig upp,
och furstarna rådslår med varandra,
mot HERREN och hans smorde:
”Låt oss slita sönder deras bojor
och kasta deras band ifrån oss.”

Han som bor i himlen ler,
HERREN bespottar dem.
 Då talar han till dem i sin vrede,
och i sin förgrymmelse förskräcker han dem:
”Jag själv har insatt min konung
på Sion, mitt heliga berg.”

Jag vill berätta om vad beslutet är;
HERREN sade till mig:
”Du är min son,
jag har i dag fött dig.
Begär av mig,
så ska jag ge dig hedningarna till arvedel
och jordens ändar till egendom.
Du skall sönderslå dem med järnspira,
som lerkärl ska du krossa dem.”

Så kom nu till förstånd, ni kungar;
låt varna eder, ni domare på jorden.
Tjäna HERREN med fruktan,
och gläd er med bävan.
Hylla Sonen, så att han inte vredgas
och ni förgås på er väg;
för snart kunde hans vrede upptändas.
Saliga är alla de som tar sin tillflykt till honom.

Sakarja 14:4
Den dagen skall HAN stå med fötterna
på Olivberget, som ligger invid Jerusalem,
på östra sidan. Och Olivberget ska rämna
mitt itu från öster till väster i en väldig
dal; ena halvan av berget viker åt norr
och andra halvan åt söder.No comments:

Post a Comment