Thursday, December 15, 2016

Psalm 33

Psalm 33 i Psaltaren i Bibeln

Jubla i HERREN, ni rättfärdiga;
lovsång höves de redliga.
Tacka HERREN på harpa,
lovsjung honom till tiosträngad psaltare.
Sjung honom en ny sång,
spela skönt med jubelklang.
För HERRENS ord är rätt,
och allt vad han gör är gjort i trofasthet.
Han älskar rättfärdighet och rätt;
jorden är full av HERRENS nåd.
Himlen är gjord genom HERRENS ord
och all dess här genom hans muns anda.
Han samlar havets vatten såsom i en hög;
han lägger djupen i deras förvaringsrum.
Hela jorden frukta HERREN;
för honom bör alla bäva som bo på jordens krets.
För han sade, och det vart;
han bjöd, och det stod där.
HERREN gjorde hedningarnas
råd om intet,
han lät folkens tankar
komma på skam.
Men HERRENS råd
består evinnerligen,
hans hjärtas tankar
från släkte till släkte.
Saligt är det folk
vars Gud HERREN är,
det folk som han har utvalt
till arvedel åt sig.
Ja, från himlen skådade HERREN ner,
han såg alla människors barn.
Från sin boning blickade han ner
till alla dem som bo på jorden,
han som har danat allas deras hjärtan,
han som aktar på alla deras verk.
En kung segrar inte genom sin stora styrka,
en hjälte räddas inte genom sin stora kraft.
Utan framgång väntar man sig seger genom hästar,
med all sin styrka räddar de inte.
Se, HERRENS öga är vänt till dem som fruktar honom,
till dem som hoppas på hans nåd;
han vill rädda deras själ från döden
och behålla dem vid liv i hungerns tid.
Vår själ väntar efter HERREN;
han är vår hjälp och sköld.
För i honom gläder sig vårt hjärta,
vi förtröstar på hans heliga namn.
Din nåd, HERRE, vare över oss,
så som vi hoppas på dig.

No comments:

Post a Comment