Tuesday, November 29, 2016

Sverige behöver be för Amerika

Gud lät mig inte gå till sängs igår kväll utan att ha
skrivit denna post.

Jag tror vi är i ett viktigt skede där vi svenskar behöver
be för USA. Vi behöver naturligtvis be för vårt eget
land, men viktigast för vårt land är att vi lyssnar till
Gud vad han vill just nu. Det kan leda till välsignelse
också över oss i ett följande steg.

Andlig strid
Inte så många inser vilken andlig strid det varit om
Amerikas framtid under hösten. Många har istället
lurats av medias smutskastningar av Donald Trump,
och deras samtidiga absoluta tystnad kring avskyvärd
korruption i Vita Huset och inom Demokratiska partiet.

Personer med profetisk insikt har uttalat att en period
till av Obamas politik, genomförd av Clinton, hade fört
Amerika bortom räddning. Men Gud vill annorlunda,
och troligtvis har många böners ljud, utifrån en insikt
om Obamas oförmåga och kanske ovilja att leda landet
rätt, nått upp till himlen.

Två speciella nationer
Amerika upptäcktes år 1492. Det var samma år som
den spanska inkvisitionen startade, med bl a den
avskyvärda förföljelsen av Europas judar. Columbus
var själv jude, i hemlighet. Amerika blev en fristad för
många.

Det finns två nationer i världen som haft Guds speciella
hand på sig vid dess skapande och det är Israel och
Amerika. Amerika har blivit en fristad för judar, kristna
och oliktänkande, det fria evangeliet har funnit sin
fristad där. Och inflytandet från ett kristet Amerika har
påverkat övriga västvärlden.

Vi är ofta inskränkta i våra tankar om Amerika, det
negativa som också kommit och kommer ut därifrån.
Men Amerika har bidragit mer än något annat land till
evangeliets spridning i världen, och haft en avgörande
plats i Guds plan för spridning av sitt budskap.

Gud vill nådatid
Jag tror Gud vill en nådatid för Amerika och resten av
världen - där evangeliet kan gå ut starkare över världen
än vi hittills någonsin skådat. Som det går Amerika så
går det resten av världen. Ett starkt, positivt nationalistiskt
USA med en stark kristen församling, är bästa skydd mot
globalism och antikristlig världsdiktatur.

Amerikas kristna ska förtrösta på Gud. Men de och vi
måste också inse att Gud kan tillsätta sin man i nationen.
Gud reste upp Winston Churchill inför WW2, samtidigt
med att det tredje riket började sin framväxt, och Hitler
hade börjat väva sina djävulska planer.

Churchill
Churchill var kanske ingen helgad man efter kristna mått.
Men han var en tuffing och hade en passion för frihet,
och han såg mycket bättre än de "andliga" kristna vad
som höll på att ske i Europa. Dessa höll säkert på att
tjafsa med varandra ungefär som sker idag, och åtminstone
en del av kyrkan vurmade ju för den trevlige Hitler, bl a
dåvarande påven.

Så låt oss ge Donald Trump mer än en chans, Lås oss
be för honom och be för Amerika. Det finns flera olika
profetior om Trumps väg till presidentposten. Kanske han
är den som behövs i Amerika denna tid. Vi kan tycka att
han inte är kristen, men vilken ledare är som sagt det.

Donald Trump
Trump har uttryckt att han uppskattar de kristna. Han har
redan bett evangelikaler att bilda ett råd för honom att
vända sig till. Trump har kärlek till Israel och det judiska
folket. Han vill ändra abortlagar och abortstatistik till det
bättre. Han är i väldigt mycket en motpol till Obama som
ju bl a lyste upp Vita Huset i regnbågens färger efter att
han gett sitt fulla stöd till att omdefiniera det bibliska
äktenskapet i sin nation.

BE FÖR AMERIKA! De närmaste månaderna kommer
fortfarande vara ganska stökiga, till dess att Trump
kunnat installeras på presidentposten. Man försöker fort-
farande hitta möjliga vägar att ogiltigförklara valutfallet.
Guds vilja har framgång där kristna ödmjukar sig och
ber. Och jag tror starkt att det är vårt speciella ansvar just
nu att be för USA. Och utfallet där når så småningom
även oss.No comments:

Post a Comment