Monday, November 21, 2016

Profetiskt om delningen av Jerusalem

Sadhu Sundar Selvaraj delar vad Gud på ett högst
övernaturligt sätt visat honom angående Jerusalems
framtida delning. Detta kommer att ske. En mycket
viktig undervisning.

Här kommer FN med alla nationer vara inblandat,
tyvärr troligtvis även Sverige - och USA som en
avgörande part som kommer stå för ett oerhört
Judas-svek mot Israel och Benjamin Netanyahu.

Stor förstörelse kommer drabba de länder som tar
del i uppsplittringen av Jerusalem. Personligen tror
jag att det verkliga "Brutus-knivhugget" bland övriga
hugg redan utdelats, och var när Obama iscensatte
omröstningen i FNs säkerhetsråd 23 december 2016.

Detta beslut, där USA gm Obama lade ner sin röst
istället för att lägga veto, olagligförklarar Israels när-
varo i områden de erövrade vid försvarskriget 1967,
och kommer vara en stor del i motivationen till att
försöka tvinga - eller locka - Israel till eftergifter
med tragiska påföljder.

Del 1:
https://www.youtube.com/watch?v=xWgqlPeQSdA

Del 2:
https://www.youtube.com/watch?v=oWmVZADlodA

Jag känner sorg över denna Gudsmans allvarliga bud-
skap, men också viss glädje och ett hopp i det han
säger att när alla nationer i världen (FN) förråder
Israel, så kan folket i folken, vi kristna, göra mycket i
bön för det judiska folket och visa Israel kärlek.

Det finns i den kristna världen ibland en uppfattning
att eftersom det profetiska ordet om ändens tid är fast-
lagt i bibeln, så kommer det ske oavsett oss. Att vi inte
ska blanda oss så mycket i det, och inte lyssna på denna
typ av profetiskt tal "på lägre nivå", i frågor där man
menar att dessa redan är utprofeterade i bibeln.

Men detta synsätt är inte rätt och kan vara förrädiskt.
Gud verkar alltid genom sitt folk, och vi kristna kan
göra mycket stor skillnad genom vårt engagemang.

Tänk om det visar sig en dag att det blev just som
bibeln förutsagt - för att vi inte gjorde tillräckligt. Jag
tror att i bibeln är en del förutbestämt medan en del är
förutsagt - det blev så p g a de inblandades insatser.
Vi är inte bara marionettdockor.

En uppfattning att allt bibelns ord är förutbestämt (ej
förutsagt) leder till att vi som församling lämnar
Israel åt ulvarna. Men drottning Esther, gift med
kungars kung, Ahasveros, varnades starkt för att "bara
sjunga lovsång i palatset", att inte bry sig om sitt eget
ursprung när judarna utsattes för dödshot i riket.

Jag har bett för Israel dagligen under ganska lång tid.
Gud har lagt det starkt på mitt hjärta. Jag har bestämt
mig för att inte tröttna. Jag har skrivit och domderat.
Om jag är tyst i denna fråga kommer Gud vara tyst mot
mig. Jag har också bett för Netanyahu dagligen, då jag
vet att han är utvald att leda Israel i vedermödans tid.

Vi ska också be för att Israel inte blir lurade att tro
att Antikrist är deras Messias. Och att vi kristna inte
själva luras av denne vältalige, charmige världs-
politiker som till en början kommer verka så sund,
avslappnad och trevlig. Antikrist ska ju sätta sig i
Jerusalem och till slut förklara sig vara Gud.


Vill också tillägga att i många förutsägelser kring
FNs framtida inflytande i Israel- och Jerusalemfrågan
har Obama varit en ledare som haft en avgörande
inverkan. Den "detaljen" framkommer dock inte i just
Selvarajs utläggning och det han delar att Gud
uppenbarat för honom. men jag vill gärna nämna
det. Tiden får utvisa om detta är  riktigt, och i vilken
roll han i så fall kommer att stå.


No comments:

Post a Comment