Thursday, August 9, 2018

Gud skapade folk och nationer

"Av två eller tre vittnen ska var
sak avgöras", säger bibeln.

Här är bibelns egen undervisning
om att Gud hindrade människor
att enas under ett språk för att
bygga ett torn upp till himlen
utan hans medverkan. Gud var

helt enkelt emot internationalism,
det var inte hans idé och har
alltid lett fram till diktatur.

Gud spred istället ut människorna
över jorden, lät varje folkslag ut-
utveckla sitt eget språk och gav
dem gränser inom vilka de skulle
bosätta sig och verka.

Det gjorde han för att varje nation
och folk skulle söka honom. Guds
plan är att verka ner på nations-
nivå i nation efter nation.
Nationer och frisk nationalism är
av Gud!
--------------------------------

1 Mosebok 11:1-9

Och hela jorden hade ett tungo-
mål och talade på ett sätt.

Men när de bröt upp och drog
österut, fann de en lågslätt i
Sinears land och bosatte sig där.

Och de sa till varandra: ”Kom,
låt oss slå tegel och bränna det.”
Och teglet använde de som sten,
och som murbruk använde de
jordbeck.

Och de sa: ”Kom, låt oss bygga
en stad åt oss och ett torn vars
spets räcker upp i himlen, och
så göra oss ett namn;

Vi kunde annars bli kringspridda
över hela jorden.”

Då steg HERREN ner för att se
staden och tornet som människo-
barnen byggde.

Och HERREN sa: ”Se, de är ett
enda folk och har alla ett språk,
och detta är deras första tilltag;
härefter ska inget bli dem omöjligt,
vad de än beslutar att göra.

Välan, låt oss stiga dit ner och
förbistra deras språk, så att den
ene inte förstår den andres språk.
Och så spridde HERREN dem
därifrån ut över hela jorden, så
att de måste upphöra att bygga
på staden.

Därför fick den namnet Babel,
eftersom HERREN där förbistrade
hela jordens språk; därifrån
spridde också HERREN ut dem
över hela jorden.

-----------------------------------

5 Mosebok 32:8

När den Högste gav arvslotter
åt folken, när han fördelade
människors barn, då utstakade
han gränserna för folken.

-------------------------------------

Apostlagärningarna 17:26-32

Och han har skapat människo-
släktets alla folk, alla från en
enda stamfader (Adam), till att
bosätta sig utöver hela jorden;
och han har fastställt för dem
bestämda tider och utstakat
de gränser inom vilka de ska bo,

detta för att de ska söka Gud,
om de till äventyrs skulle kunna
treva sig fram till honom och
finna honom; fastän han ju inte
är långt ifrån någon enda av oss.

För i honom är det som vi lever
och rör oss och är till, såsom
också några av era egna skalder
har sagt: ’Vi är ju också av hans
släkt.’

Är vi nu av Guds släkt, så bör vi
inte mena att gudomen är lik
någonting av guld eller silver
eller sten, något som är danat
genom mänsklig konst och
uppfinning.

Med sådana okunnighetens
tider har Gud hittills haft fördrag,
men nu bjuder han människorna
att de alla överallt ska göra
bättring.

För han har fastställt en dag då
han ska döma världen med rätt-
färdighet, genom en man som
han har bestämt därtill;

och han har åt alla givit en be-
kräftelse härpå, i det att han har
låtit honom uppstå från de döda.”

-----------------------------

Bibeln själv har talat.

/Björn Hellman
No comments:

Post a Comment