Friday, August 24, 2018

Brev till våra kristna media

Idag har jag skickat följande
e-post till våra kristna media
och till partiet KD och till
Livets Ord.
--------------------------

Ett ord kom till mig idag på
min hoj på väg hem på E4;

"Trolöshet mot huvudman"

Att bedöma - ja.

I kristen press "diskuteras"
just nu de profetiska bud-
skap som delats; av Birger
Skoglund och av Lars
Enarson. Båda allvarsord
till församlingen och till
nationen i stort.

Man diskuterar efter (!) att
delar av budskapen redan
slagit in; Birgers profetia
varnade ju bl a för de ten-
denser vi sett - att gå i ok
med RFSL. Vilket KD sen
gjorde för några veckor
sedan, på allvarligt sätt.

Man försvarar sig med att
profetia ska kunna prövas.
Men man verkar inte vara
i stånd andligt att bedöma,
att pröva. Då hade någon
kristen ledare, av de som
diskuterar i vår kristna press
och våra nationella kristna
ledare, kontaktat Ebba,
stött henne, varnat henne.
Hon har ju en kristen tro. Nu
har profetian (som är osäker
om den är från Gud) redan
fått aktualitet.

På Livets Ord varnades för
ett parti - och lobbades för
ett annat mellan raderna;
vi fick en broschyr på bilen
efter mötet.. Varför varnade
man inte de i församlingen
engagerade i KD gällande
att gå i ok med RFSL.
Budskapet genom Birger är
ju naturligtvis känt.

Det var ju en slags DÖ-
överenskommelse den där
lördagen inför RFSL; under
flaggviftning lovades att ej
samarbeta med det parti
som ju kan vara med och
bryta det Israelförakt vi sett
regera senaste 4 åren.

För några nätter sedan
hade jag en dröm. Jag
säger inte att den var från
Gud. Jag älskar Israel och
är ekonom. Men det
kändes ändå ovanligt att
drömma om en förfallen
faktura utställd på Sverige
och i förhållande till Israel.

Påminnelser har sänts ut
och snart väntar inkasso
kände jag - kronofogde
och kanske fångknekt.
Ödesmättat.

Enklast kanske är att göra
en bedömning att det nog
inte kan vara från Herren.
Dock, budskapet i sig är
ju riktigt.

-----------------

Birgers profetia (Världen Idag):


/Björn Hellman

No comments:

Post a Comment