Thursday, April 27, 2017

"Vår del" av Kristus

Jag vill ära vännen Bill Stenberg för den trohet
han visade Herren under sin levnad.

Bill delar här en vision som Gud gav honom,
en allvarlig varning för sekterism och
samfundsväsende.

https://www.youtube.com/watch?v=EIFXXBXYcMI


No comments:

Post a Comment