Friday, April 7, 2017

Kan vi se Gud bakom allt som sker?

Många kopplar ihop Guds allsmäktighet med att han
måste vara bakom alt som sker, att det alltid finns en
gudomlig mening med det - just för att det skedde.

Men Gud har satt tydliga lagar och regler för sin
skapelse. Han har delegerat människan auktoritet på
jorden. Att Gud är allsmäktig innebär inte alls att
han går in och bryter det regelverk han har upprättat.

Det betyder att mycket av vad som sker är helt emot
Guds vilja.

Lyssna på Craig Hill som här ger en tydlig och klar-
görande undervisning i detta ämne - väldigt viktig
undervisning där många idag har en felaktig
Gudsbild:

http://www.heaventv7.com/vod/player/?program=46635


No comments:

Post a Comment