Tuesday, March 7, 2017

Obama tillrättavisad av Gud

Donald Trumps omtumlande, och av många hatade,
seger i det amerikanska valet ska ses i ett vidare
perspektiv;

Barack Obama försökte ett år tidigare intervenera i
ett annat lands val - det israeliska. Amerikanska
skattepengar gick till krafter som skulle underminera
ett återval av Benjamin Netanyahu.

Obama har en stor avsky för Netanyahu och hans
starka nationalism. Att de stora demokratiska
nyhetsstationerna besitter samma avsky är ett känt
faktum.

Obama ville alltså intervenera i ett annat lands val, för
att få igenom sin vilja och plan att dela upp Israel och
Jerusalem och göra sig ett namn.

Gud säger i bibeln att "den som förbannar Israel ska
jag förbanna".

Obamas plan i det amerikanska valet var att hans
"legacy", hans politiska arv, skulle leva vidare genom
Hillary Clinton, och därigenom skulle han vidare ha ett
stort inflytande över amerikansk politik.

Obamas inblandning i Israelisk inrikespolitik och val
kom dock över hans eget huvud: genom Wikileaks
intervention i det amerikanska valet. Wikileaks
intervention var inte orättfärdig såsom hans var, utan
uppenbarade istället liken i garderoben hos
demokraterna.

Detta ledde till att vanligt folk till slut förstod vad som
försiggått och försiggick i Vita Huset. Vi kan här se
Guds hand över Obamas / demokraternas orätt-
färdighet, och medias, och hur Gud genom många
kristnas böner insatte sin kandidat och räddade nationen
från att falla ännu längre från honom.

Inte minst ser vi hur Israel i Trump-administrationen fått
en vän igen i världen, från att ha stått helt ensamma
mot ett orättfärdigt FN. Amerikas kallelse är att vara
vän och beskyddare av det judiska folket, dess öde
avgörs av hur de lever upp till denna skyldighet.

No comments:

Post a Comment