Thursday, March 9, 2017

Där segern vinns

Segrar vinns sällan enbart i det synliga eller
offentliga. En verklig seger är förberedd på olika
sätt, och ibland vunnen före den yttre striden.

Var vann Jesus den huvudsakliga segern mot
mörkrets makt? Segern vanns troligtvis där vi kan
finna att det var som mest andlig kamp för Jesus.

Det fanns ett tillfälle där Jesus kämpade ensam
mot ondskan, mot fruktan och mot alla tvivel och
frestelser till att följa självbevarelsedrift. Alla
svek honom vid detta tillfälle.

Efter den bönekampen var Jesus lugn, och
fullständigt överlåten åt det öde som väntade
honom.

Luk 22:41-46
Sedan gick han bort ifrån dem, ungefär ett
stenkast, och föll ner på sina knän och bad
och sa: ”Fader, om det är din vilja, så ta denna
kalk ifrån mig. Dock, ske inte min vilja, utan
din.” Då visade sig för honom en ängel från
himlen, som styrkte honom. Men han hade
kommit i svår ångest och bad allt ivrigare,
och hans svett blev såsom blodsdroppar, som
föll ner på jorden. När han sedan stod upp
från bönen och kom tillbaka till lärjungarna,
fann han dem insomnade av bedrövelse. Då
sa han till dem: ”Varför sover ni?..

Matt 26:38
”Min själ är djupt bedrövad, ända till döds;
stanna kvar här och vaka med mig.

I Getsemane örtagård vann Jesus den verkliga
segern. Det är det enda ställe mig veterligen där
bibeln säger att Jesus svettades blod. Det var
under denna överlåtelsekamp till Guds slutliga vilja
som Jesus vann sin stora seger.

Det måste ha varit chockerande för lärjungarna
att se Jesus för första gången i svår ångest,
bedrövad till döds, där han ber dem att vara med
honom och inte tvärtom. De var ju vana vid en
trygg Jesus som de önskade skulle vara nära dem -
i deras otrygghet.

När Judas, efter att denna bönekamp är full-
bordad, kommer med prästerna för att förråda Jesus
med en kyss - så är Jesus fullständigt lugn.

När de frågar honom om han är Jesus från Nasaret
säger han "Det är jag" (Jag är). Då faller de alla
handlöst till marken av Guds kraft. Fadern bekänner
sig till fullo till sin Son. Sedan överlåter sig Jesus
till sina bödlar att utföra Guds vilja med hans liv.

Joh. 18:4-6, 12
 ”Vem söker ni?” De svarade honom: ”Jesus från
Nasaret.” Jesus sa till dem: ”Det är jag.” Och Judas,
förrädaren, stod också där ibland dem. När Jesus nu
sa till dem: ”Det är jag”, vek de tillbaka och föll
till marken...
..Den romerska vakten med sin överste och de
judiska rättstjänarna grep då Jesus och band honom
och förde honom bort..

No comments:

Post a Comment