Friday, July 27, 2018

Synkretismens faror

Per-Arne Imsen varnar i HimlenTV7 för
synkretismens faror.

Väldigt bra bild ges angående att Gud
visste redan i Apg hur församlingen
skulle se ut.

När sedan kristendomen blev stats-
religion i ett Rom fullt av avguderi,
så skedde en religionssynkretism, som
kvarstår ännu idag inom den s k
Katolska Kyrkan.

https://www.youtube.com/watch?v=YOXL0HcqW3gNo comments:

Post a Comment