Sunday, September 9, 2018

Idag väljer vi framtiden

I år börjar vi tänka på de som
är våra egna först, de som
byggde landet. Vi måste även
tänka på de som inte alls
gillar mångkultur på samma
nivå som vi. De är ju svenskar,
de har rätt till sitt land.


Om vi inte tänker så, skapar
vi klyftor och separationer,
vi agerar ovist och utanför
den auktoritet som finns
nedlagd i det politiska an-
svaret. Oerhört viktigt att
betänka.

Som kristna ska vi älska vår
nästa och främlingen, det
kommer vi aldrig ifrån och vill
inte komma ifrån. Men det
finns gränser för vad som är
sunt och riktigt.

Bibeln är faktiskt mycket skarp
när det gäller vikten av att ta
hand om sina egna först.

En del kristna har en helt fel
bild av Gud, att man ska offra
allt för något utanför i första
hand. Sådana människor är
känslostyrda och vilar inte
på stadig grund i sina liv.

Den som av felriktad godhet
tar hem 10 uteliggare till sitt
hem, tar hem 9 för många,
och det leder till skilsmässa.

Man gick långt över sin
kallelse, i den missriktade
godhet låg olydnad, troligt-
vis fanns dolda motiv.

Paulus 1a brev till Timoteus 5:8

"Men om nån inte tar hand om
sina egna, först och främst sina
närmaste, så har den personen
förnekat sin tro och är värre
än en otrogen."

--------------------

I år har jag för övrigt gjort
flera annorlunda saker.

I februari kände jag kallelsen
inom mig att resa till Indien
och bistå ett barnhem där.
Eller rättare; 50 barn i åldern
5-17 år, samt ca 15 änkor
som saknar försörjning.


Det var en sann glädje att få
komma ner till "mitt" barnhem
och få möjlighet att tala till dem
ur bibeln och uppmuntra dem
på många andra sätt.

Jag hade förmånen att få vara
med och färdigställa deras
kyrka, vilket normalt hade tagit
1-2 år till. Jag kunde se till att
de äldre flickorna fick cyklar,
då de fått längre skolväg.

Det kostade mig flera tiotusen-
tals kronor. Men Gud hade
talat till mig om att jag skulle
få vara med och finansiera
evangelium. Och min ekonom-
iska situation runt resan
visade sig bli väldigt speciell.

Tiden efter Indienresan har
sedan varit en tid då jag mer
och mer blivit övertygad om att
rösta på Sverigedemokraterna,
och jag har nu redan förtids-
röstat på just SD.

Det blir inte lätt att försöka
sätta på mig rasiststämpeln,
eftersom jag har gjort, och
löpande gör, långt mer än
många andra för människor i
en kultur så härlig och så
annorlunda vår.

Jag har sett häpnadsväckande
liknelser mellan det politiska
läget i Sverige och det i USA;
vilket jag följt väldigt väl under
flera år. Det är mer eller mindre
som man haft kopieringspapper
emellan.

Genom att jag sett hur etablis-
semanget betett sig i USA mot
Donald Trump, har jag haft
smorda ögon att förstå också
vad som sker i Sverige.

Jag har sett att det är samma
andliga krafter som förtalar
och smutskastar där som här.

Det är samma andliga strid.
Sveriges Washington och
Hollywood beter sig lika illa
som originalen i USA. Så även
i Sverige finns träsk som be-
höver dräneras. Och det  kom-
mer att ske.
------------------

Jag vill också kommentera det
aktuella mordhotet mot Jimmie
Åkesson och hans son Nils.

Mordhotet har två orsaker. En
negativ och en positiv;

1/
Övriga partiledare är direkt

orsak till att Jimmie Åkesson
som "kalv" pressats ut ur elefant-
jorden och lämnats åt lejonen.

2/
Men, många vakna svenskar
har därigenom förstått saker -
och ställt sig på Åkessons sida
och röstar nu på honom. Så
har Jimmie och SD växt sig till
en stor vuxen elefant med
makt att t o m söndertrampa
ormens huvud.

I kristen tradition är elefanten
en allegori just på bibelns
undervisning om Kristus som
söndertrampar ondskans
huvud.

Jimmie blev ju av RFSL utsedd
till, och representerad av, en grå
elefant, och fick inte vara med
när KD och övriga lyfte Pride-
flaggan mot skyn och faktiskt
svor en trohet mot RFSL.

För mig är ondskan främst de
vänsterliberala krafterna i lan-
det som arbetat mycket mål-
medvetet med att bryta ner
Sverige som kristen nation
med kristna värderingar.

Det är vi kristna som har den
andliga auktoriteten oss given
i landet. Därför är vi mest att
klandra för läget i landet. Det
är glasklart.

Sverige behöver en regering
med SD, M och KD. De två sist-
nämnda behöver nog be SD
och Jimmie Åkesson ordentligt
om ursäkt.
----------------------

Till slut...;

Idag är det nyårsafton på det
judiska året.

Den sista månaden på det
judiska året är omvändelse-
månaden, och idag är alltså
sista dagen på omvändelse-
månaden.

Sverige står i skuld till det
judiska folket och Israel. Vi
har inte betalt tillbaka på det
arv vi fått från judarna. Istäl-
let har vi föraktat dem allt
mer i vår nation.

Vi har fått Jesus Kristus och
hela bibeln från judarna, trots
att de själva inte ännu förstått
att Jesus är deras Messias. Det
kommer, vi kristna ska enligt
bibeln väcka avund hos dem,
genom vår kärlek till dem.

Från judarna stammar även
vår lag och livssyn.

Jag drömde för någon vecka
sedan om att det finns en räk-
ning utställd på Sverige.

Den är inte betald trots påmin-
nelser, och nu har den förfallit
till inkasso. Kronofogde och
fångknektar väntar - om vi
inte följer inkassobrevets upp-
maning.

Idag måste vi rösta för för-
ändring. Vi har inte råd med 4
år till av Israelförakt, utbetal-
ningar av bidrag till palestinsk
terror, aningslös import av anti-
semitism, samt en utrikes-
minister som är persona-non-
grata i Jesu eget land Israel.

Makten var i alliansens händer
för fyra år sedan, men hård-
nackat stod man emot den lös-
ning som hade stoppat de 4 år av
rödgrön sörja vi nu genomlevt.

Detta får inte ske igen. Tyvärr
såg vi en slags upprepning för
några veckor sedan då KD, M,
ja hela 7-klövern svor trohet
mot RFSL med Pride-fanan
mot skyn;

"vi lovar att ej samarbeta med
homofober".

Utestängningen av SD, vilken
gått parallellt med blundandet
av rasism och antisemitism
inom S, V och MP är en orätt-
färdighet som vilar över främst
svensk kristenhet.

På sista dagen i den judiska
omvändelsemånaden, omvänder
vi oss och röstar så att Sverige
kan få en regering med SD,
M och KD.

Där dessa partier ödmjukar sig
inför varandra och frambring-
ar en gemensam politik som
kan bli en ära för Sverige
och ett beskydd för vår nation.

/Björn Hellman
No comments:

Post a Comment