Saturday, May 5, 2018

"Vår del" av huvudet Jesus

Ta del av denna syn /vision som förkunnaren Bill
Stenberg en dag fick genom den helige Ande.
Bill är idag hemma hos Herren.

Visionen varnar kristna ledare för att dela upp
Jesus på ett köttsligt sätt. Jesus är den som är
huvudet över sin kropp, församlingen.

Visionen är en varning för all form av samfunds-
och församlingsexklusivitet.

Länk:
https://www.youtube.com/watch?v=EIFXXBXYcMI

No comments:

Post a Comment