Friday, May 11, 2018

Kan vi se Gud bakom allt som sker?

Många kopplar ihop Guds allsmäktighet med
att han måste vara bakom allt som sker, att det
alltid finns en gudomlig mening med det - just
för att det skedde.

Men Gud har satt tydliga lagar och regler för
sin skapelse. Han har delegerat människan
auktoritet på jorden.

Att Gud är allsmäktig innebär därför inte alls
att han går in och bryter det regelverk han har
upprättat.

Det betyder att mycket av vad som sker är helt
emot Guds vilja.

Lyssna på Craig Hill som här ger en tydlig och
klargörande undervisning i detta ämne - väldigt
viktig undervisning där många idag har helt
felaktig Gudsbild - och Gud får klä skott för
både det ena och det andra:

http://www.heaventv7.com/vod/player/?program=46635No comments:

Post a Comment