Tuesday, July 4, 2017

Jesus är jude - Jesus is a Jew

Jesus säger att frälsningen kommer från judarna. Världens
Frälsare Jesus Kristus är kommen ur det judiska folket.

Joh. 4:22
Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom 
frälsningen kommer från judarna.

Har du tänkt på att Jesus är en jude? Han är ingen europé,
ingen amerikan och absolut ingen svensk.

Föddes till jude

Jesus blev född till en jude i ett judiskt sammanhang för 2000
år sedan i det nuvarande Israel.

Eftersom frälsningen kommer från judarna, och Jesus är en
jude, då är det inte konstigt att Satan hatar det
judiska folket och vill utplåna det.

Det judiska folket har en stor del i Guds frälsningsplan.

Matt. 1:21
Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus,
ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.

Jesus dog för alla människor på ett kors då han göt sitt blod
för cirka 2000 år sedan. 

Dog för judar och hedningar

Jesus dog för sitt eget folk - judarna, för att frälsa dem från
synden. Men han dog också för hedningarna för att också
frälsa dem från synden. 

Är du ingen jude, då är du en hedning, och Jesus dog
också för dig.

Gud uppväckte Jesus från de döda, efter att han hade
varit död i tre dagar. Jesus sitter idag på Faderns högra
sida i himlen. Därifrån skall han komma tillbaka, som en jude.

Den siste juden

Många judar återvänder i dag till sitt hemland Israel. Detta är
profeterat i Bibeln att de ska återvända till Israel i den sista tiden.

En dag skall den siste juden komma tillbaka till sitt land
Israel, för att regera. Den juden är Jesus Kristus, Guds Son!

Jag älskar juden Jesus! Han dog av kärlek till mig på
korset för att rädda mig, och han dog också för sitt eget
folk judarna.

Denne Jesus Kristus från Nasaret.


No comments:

Post a Comment