Friday, December 7, 2018

Jesus är Jude - Jesus is a Jew

Jesus säger att räddningen kommer från judarna.

Världens frälsare Jesus Kristus kom från det judiska
folket.

Johannes Evangelium 4:22
"Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner,
eftersom räddningen kommer från judarna."

Har du tänkt på att Jesus är en jude? Han är ingen
europé, ingen amerikan och absolut ingen svensk.


Föddes till jude


Jesus blev född till en jude i ett judiskt sammanhang
för 2000 år sedan i det nuvarande Israel.  

Då frälsningen kommer från judarna, är det inte så
konstigt att Satan hatar det judiska folket och vill ut-
plåna det.

Judarna är en oerhört viktig del i Guds frälsningsplan
för världen.

Matteus Evangelium 1:21
"Hon skall föda en son, och du ska ge honom
namnet Jesus, för han ska rädda sitt folk från deras
synder."

Jesus utgöt vid 33 års ålder sitt blod och dog på ett
kors för alla människor.


Dog för judar och hedningar


Jesus dog för sitt eget folk - judarna, för att rädda dem
från deras synder.

Men han dog också för alla hedningar, för att också 
rädda dem från deras synder. 

Är du inte en jude, då är du en hedning; och Jesus
dog också för dig.

Gud uppväckte sedan Jesus från de döda, efter att
han hade varit död i tre dagar.

Jesus sitter idag på Faderns högra sida i himlen. Där-
ifrån skall han komma tillbaka som en - jude.


Den siste juden

Många judar återvänder i dag till sitt hemland Israel.

Detta är det profeterat om i Bibeln; att de ska åter-
vända till sitt land Israel i den sista tiden.

En dag skall den allra siste juden komma tillbaka till
sitt land Israel.

Den juden är Jesus Kristus, Guds Son!

Jag älskar juden Jesus. Han dog på korset av kärlek
till mig, för att rädda mig, och han dog också för sitt 
folk judarna.

Denne Jesus Kristus från Nasaret.
 
 
 
 

No comments:

Post a Comment